Založ si blog

Som 1. – O čo sme dnes požiadali premiéra. . .

No, tak sa to dozviete skôr ako večer v televíznych správach, či v zajtrajších novinách. Práve teraz vám tu poviem, o čo sme požiadali premiéra SR.

Nie, nebolo to pre nás ľahké. No už pridlho zanechávame krvavú stopu na svojej ceste – krvácajú naše srdcia zo straty našich milovaných detí, krvácajú naše nohy na nekonečnej ceste za spravodlivosťou v tomto štáte.

 

Pribúda nás…

Je to smutné, ako sa rozrastajú naše rady, ozývajú sa nám deň za dňom ďalší a ďalší ľudia, ktorí prišli o svoje deti, partnerov, či rodičov kvôli pochybeniam lekárov, respektíve ich blízki majú celoživotné poškodenie zdravia v dôsledku lekárskych pochybení. Toľko ľudských tragédií. Kto a kedy zastaví tie narastajúce rady mŕtvych? Kto pomôže pozostalým k spravodlivému doriešeniu pochybení? Už dlho si zúfalo, čoraz zúfalejšie kladieme tieto otázky.

Nevidíte nás, obete pochybení lekárov – a pritom pochybení je u nás skutočne veľa. Pozrite si každoročné správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o ich činnosti. uvádzajú tam, koľko podnetov bolo podaných, koľko pochybení potvrdili, aj akú celkovú sumu pokút za ne dali poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Za všetky tie čísla uvediem údaj za rok 2017 – bolo potvrdených 445 pochybení a pokuta za ne dohromady pre nemocnice bola 299 850 eur.

Uvedomte si, že nemocnica za smrť dieťaťa dostáva u nás pokutu najviac niekoľko tisíc eur. Zdá sa vám to v poriadku? Áno? No tak si k tomu pridajme pár súvislostí.

Už v mojom blogu S láskou 9. Tvrdá a verejná otázka premiérovi Pellegrinimu som napísala, že kladiem otázku premiérovi.

Dnes som premiérovi v mene matiek Otvoreného listu poslala list – nie je v ňom otázka, ale žiadosť.

O čom sme požiadali premiéra? Nuž, čítajte.

 

Adr.:

Premiér Slovenskej republiky

Ing. Peter Pellegrini

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

e-mail: premier@vlada.gov.sk

 

 

 

 

Vec: žiadosť o vyhlásenie našich detí za medvede

 

 

Vážený pán premiér,

 

obraciam sa na Vás v mene matiek Otvoreného listu premiérovi SR.

Pred časom sme Vám napísali otvorený list, týkajúci sa našich detí, ktoré zomreli v dôsledku pochybení lekárov, verili a žiadali sme nápravu stavu pri riešení prípadov pochybení lekárov a systémové zmeny vo vzťahu ku riešeniu podobných situácií v SR.

Čas plynie, no vo viacerých prípadoch vnímame pokrok v riešení minimálny, respektíve žiadny – sme vystavení falšovaniu či nevydávaniu dokumentácie, nedodržiavaniu lehôt v súdnych konaniach, sekundárnej viktimizácii a systémovému týraniu pri snahe zaistiť spravodlivé doriešenie prípadov. Tresty pre páchateľov sú len formálne, doteraz žiadny lekár nebol za smrť dieťaťa v dôsledku jeho závažného pochybenia odsúdený nepodmienečne.

Vážený pán premiér, viaceré krajiny Európskej únie umožňujú už v súčasnosti občanom prihlásiť sa ku tretiemu pohlaviu. My sa obraciame sa Vás so žiadosťou, aby sme naše mŕtve deti mohli prihlásiť ku medveďom.

Ako zdôvodnenie žiadosti vo veci uvádzame:

V prípadoch už preukázaného pochybenia sú aj pokuty pre nemocnice zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v SR natoľko nízke, doteraz v prípadoch usmrtenia našich detí im boli udelené pokuty 5000 až 8000 eur – že podľa nášho názoru nenapĺňajú úlohu skutočnej sankcie voči zdravotníckemu zariadeniu, ktoré závažne pochybilo.

Tiež sumy, ktoré v súdnych sporoch súdy chcú rodičom za lekármi spôsobenú smrť dieťaťa priznať, sa napriek ťažkej celoživotnej traumatizácii našich rodín v SR po dlhých rokoch súdnych ťahačiek pohybujú rádovo v desiatkach tisícov eur.

Pokladáme to za neadekvátny a nedôstojný prístup zo strany Slovenskej republiky voči našim mŕtvym deťom. Zvlášť v situácii, kedy je v zmysle platnej legislatívy možné udeliť za nepovolený odstrel medveďa pokutu do výšky 1 milióna eur, v zozname chránených živočíchov je jeho cena uvádzaná v sume 80 000 eur. Je smutné, že v zmysle platnej legislatívy v SR má horár vyššiu zodpovednosť za konanie proti medveďovi, ako lekár proti dieťaťu. Ak porovnávame v platnom Trestnom zákone § 310 v 2 odseku so sadzbou § 149a 156 až 158, a takisto v treťom odseku § 310 a § 138, písm. h, pokladáme za potrebné naše mŕtve deti v Slovenskej republike evidovať ako medvede, nakoľko sa im tým spôsobom dostane vyššej ochrany zo strany štátu.

Preto Vás žiadame ako premiéra Slovenskej republiky, aby sme pre zaistenie práv našich detí, ktoré zomreli vinou lekárov, mohli tieto naše deti evidovať v Slovenskej republike ako medvede.

 

S úctou

v mene matiek Otvoreného listu premiérovi SR

 

Elena Ištvánová    3.11.2018

 

 

Nuž, tak, milí čitatelia. Možno tento náš zúfalý krok podnieti konečne na Slovensku otvorenú diskusiu o tom, aká je cena života človeka, keď cenu života medveďa už máme stanovenú.

Milí čitatelia, prikladám tiež nejaké paragrafové znenie, keďže väčšina z vás nie ste právnici, rovnako ako my, mamy:

 

Ak porovnávame v platnom Trestnom zákone jednotlivé trestné činy a výšky
> trestov:
§ 149 Usmrtenie
(1)
Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na
tri roky.
(2)
Odňatím slobody na* dva roky až päť rokov* sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1
a)
*závažnejším spôsobom konania, *alebo
b) *na chránenej osobe*

s
§ 310 Pytliactvo
(1)
Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu
rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver
alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje,
prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby
neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva
roky.
(3)
Odňatím slobody na *jeden rok až päť rokov* sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1
a)
a už bol za taký čin odsúdený,
b)
vo väčšom rozsahu, alebo
c)
*závažnejším spôsobom konania.

*Závažnejší spôsob konania podľa § 138 písm. h) * : *porušením dôležitej
povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo
funkcie alebo uloženej mu podľa zákona

pokladáme za potrebné naše mŕtve deti v Slovenskej republike evidovať ako
medvede, nakoľko sa im tým spôsobom dostane vyššej ochrany a rešpektu k
hodnote ich života zo strany štátu.

Ešte si zrovnajte
§ 151
(1)
Kto* so súhlasom* tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
na neplnoletej žene bez súhlasu jej zákonného zástupcu alebo toho, komu bola zverená do nstarostlivosti alebo pod dozor,
c)
a získa tým väčší prospech, alebo
d)
*závažnejším spôsobom konania*

*teda voči počatému a nenarodenému dieťaťu by mal mať lekár (138 h) vyššiu zodpovednosť než voči narodenému? Je mi jasné, že tým môže ohroziť aj život ženy, ale ide o SO SUHLASOM… *

Som 5. – Roboty prichádzajú namiesto nás . ..

12.11.2018

V Prahe otvorili prvý bordel s gumovými prostitútkami - a zákazníci na ne údajne stoja aj v radoch. Vo svete zopár takýchto umelinových bordelov už údajne nejakú dobu vraj funguje. Na hraniciach viac »

Som 6. – Aké je vaše životné poslanie?

11.11.2018

Nuž, pachtíme sa za kadejakými snami - hľadáme každý čosi iné - bohatstvo, skvelú kariéru, najpravejšiu lásku, aby sme boli šťastní. To hľadanie je iluzívne, nič z toho by nám ozajstné viac »

Som 5. – Keď som začínala písať tento blog. . .

10.11.2018

Spomienky nám víria hlavou v kolotoči času. Nesieme v sebe tie obrazy a tvoria kúsky mozaiky nášho „veľkého príbehu“. Vynárame sa v nich my sami so svojimi radosťami, boliestkami, aj ťažkými viac »

Nikola Gruevski

Macedónsky expremiér Gruevski utiekol do Maďarska

13.11.2018 22:26

Skopje vydá na politika medzinárodný zatykač.

Bratislava

Ochrana ovzdušia v Bratislave je nedostatočná

13.11.2018 22:05

Bratislavský Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia bol vydaný v rozpore s platnou slovenskou i európskou legislatívou, rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave.

John Kelly

Trump vraj chystá ďalšiu vládnu zmenu, prepustí tiež Kellyho

13.11.2018 21:02

Personálny šéf amerického prezidenta zrejme sám nerezignuje.

knihy, papiere, dokumenty, byrokracia

Dosluhujúca starostka Brunoviec po voľbách pálila dokumenty

13.11.2018 20:31

Júlia Masárová cez okno úradu podávala dokumenty pracovníčke škôlky.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 985
Celková čítanosť: 1888048x
Priemerná čítanosť článkov: 1917x