Založ si blog

Som 1. – O čo sme dnes požiadali premiéra. . .

No, tak sa to dozviete skôr ako večer v televíznych správach, či v zajtrajších novinách. Práve teraz vám tu poviem, o čo sme požiadali premiéra SR.

Nie, nebolo to pre nás ľahké. No už pridlho zanechávame krvavú stopu na svojej ceste – krvácajú naše srdcia zo straty našich milovaných detí, krvácajú naše nohy na nekonečnej ceste za spravodlivosťou v tomto štáte.

 

Pribúda nás…

Je to smutné, ako sa rozrastajú naše rady, ozývajú sa nám deň za dňom ďalší a ďalší ľudia, ktorí prišli o svoje deti, partnerov, či rodičov kvôli pochybeniam lekárov, respektíve ich blízki majú celoživotné poškodenie zdravia v dôsledku lekárskych pochybení. Toľko ľudských tragédií. Kto a kedy zastaví tie narastajúce rady mŕtvych? Kto pomôže pozostalým k spravodlivému doriešeniu pochybení? Už dlho si zúfalo, čoraz zúfalejšie kladieme tieto otázky.

Nevidíte nás, obete pochybení lekárov – a pritom pochybení je u nás skutočne veľa. Pozrite si každoročné správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o ich činnosti. uvádzajú tam, koľko podnetov bolo podaných, koľko pochybení potvrdili, aj akú celkovú sumu pokút za ne dali poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Za všetky tie čísla uvediem údaj za rok 2017 – bolo potvrdených 445 pochybení a pokuta za ne dohromady pre nemocnice bola 299 850 eur.

Uvedomte si, že nemocnica za smrť dieťaťa dostáva u nás pokutu najviac niekoľko tisíc eur. Zdá sa vám to v poriadku? Áno? No tak si k tomu pridajme pár súvislostí.

Už v mojom blogu S láskou 9. Tvrdá a verejná otázka premiérovi Pellegrinimu som napísala, že kladiem otázku premiérovi.

Dnes som premiérovi v mene matiek Otvoreného listu poslala list – nie je v ňom otázka, ale žiadosť.

O čom sme požiadali premiéra? Nuž, čítajte.

 

Adr.:

Premiér Slovenskej republiky

Ing. Peter Pellegrini

Úrad vlády Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

e-mail: premier@vlada.gov.sk

 

 

 

 

Vec: žiadosť o vyhlásenie našich detí za medvede

 

 

Vážený pán premiér,

 

obraciam sa na Vás v mene matiek Otvoreného listu premiérovi SR.

Pred časom sme Vám napísali otvorený list, týkajúci sa našich detí, ktoré zomreli v dôsledku pochybení lekárov, verili a žiadali sme nápravu stavu pri riešení prípadov pochybení lekárov a systémové zmeny vo vzťahu ku riešeniu podobných situácií v SR.

Čas plynie, no vo viacerých prípadoch vnímame pokrok v riešení minimálny, respektíve žiadny – sme vystavení falšovaniu či nevydávaniu dokumentácie, nedodržiavaniu lehôt v súdnych konaniach, sekundárnej viktimizácii a systémovému týraniu pri snahe zaistiť spravodlivé doriešenie prípadov. Tresty pre páchateľov sú len formálne, doteraz žiadny lekár nebol za smrť dieťaťa v dôsledku jeho závažného pochybenia odsúdený nepodmienečne.

Vážený pán premiér, viaceré krajiny Európskej únie umožňujú už v súčasnosti občanom prihlásiť sa ku tretiemu pohlaviu. My sa obraciame sa Vás so žiadosťou, aby sme naše mŕtve deti mohli prihlásiť ku medveďom.

Ako zdôvodnenie žiadosti vo veci uvádzame:

V prípadoch už preukázaného pochybenia sú aj pokuty pre nemocnice zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v SR natoľko nízke, doteraz v prípadoch usmrtenia našich detí im boli udelené pokuty 5000 až 8000 eur – že podľa nášho názoru nenapĺňajú úlohu skutočnej sankcie voči zdravotníckemu zariadeniu, ktoré závažne pochybilo.

Tiež sumy, ktoré v súdnych sporoch súdy chcú rodičom za lekármi spôsobenú smrť dieťaťa priznať, sa napriek ťažkej celoživotnej traumatizácii našich rodín v SR po dlhých rokoch súdnych ťahačiek pohybujú rádovo v desiatkach tisícov eur.

Pokladáme to za neadekvátny a nedôstojný prístup zo strany Slovenskej republiky voči našim mŕtvym deťom. Zvlášť v situácii, kedy je v zmysle platnej legislatívy možné udeliť za nepovolený odstrel medveďa pokutu do výšky 1 milióna eur, v zozname chránených živočíchov je jeho cena uvádzaná v sume 80 000 eur. Je smutné, že v zmysle platnej legislatívy v SR má horár vyššiu zodpovednosť za konanie proti medveďovi, ako lekár proti dieťaťu. Ak porovnávame v platnom Trestnom zákone § 310 v 2 odseku so sadzbou § 149a 156 až 158, a takisto v treťom odseku § 310 a § 138, písm. h, pokladáme za potrebné naše mŕtve deti v Slovenskej republike evidovať ako medvede, nakoľko sa im tým spôsobom dostane vyššej ochrany zo strany štátu.

Preto Vás žiadame ako premiéra Slovenskej republiky, aby sme pre zaistenie práv našich detí, ktoré zomreli vinou lekárov, mohli tieto naše deti evidovať v Slovenskej republike ako medvede.

 

S úctou

v mene matiek Otvoreného listu premiérovi SR

 

Elena Ištvánová    3.11.2018

 

 

Nuž, tak, milí čitatelia. Možno tento náš zúfalý krok podnieti konečne na Slovensku otvorenú diskusiu o tom, aká je cena života človeka, keď cenu života medveďa už máme stanovenú.

Milí čitatelia, prikladám tiež nejaké paragrafové znenie, keďže väčšina z vás nie ste právnici, rovnako ako my, mamy:

 

Ak porovnávame v platnom Trestnom zákone jednotlivé trestné činy a výšky
> trestov:
§ 149 Usmrtenie
(1)
Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na
tri roky.
(2)
Odňatím slobody na* dva roky až päť rokov* sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1
a)
*závažnejším spôsobom konania, *alebo
b) *na chránenej osobe*

s
§ 310 Pytliactvo
(1)
Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu
rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver
alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje,
prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver alebo ryby
neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva
roky.
(3)
Odňatím slobody na *jeden rok až päť rokov* sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1
a)
a už bol za taký čin odsúdený,
b)
vo väčšom rozsahu, alebo
c)
*závažnejším spôsobom konania.

*Závažnejší spôsob konania podľa § 138 písm. h) * : *porušením dôležitej
povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo
funkcie alebo uloženej mu podľa zákona

pokladáme za potrebné naše mŕtve deti v Slovenskej republike evidovať ako
medvede, nakoľko sa im tým spôsobom dostane vyššej ochrany a rešpektu k
hodnote ich života zo strany štátu.

Ešte si zrovnajte
§ 151
(1)
Kto* so súhlasom* tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo postupom alebo za podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení tehotenstva, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
na neplnoletej žene bez súhlasu jej zákonného zástupcu alebo toho, komu bola zverená do nstarostlivosti alebo pod dozor,
c)
a získa tým väčší prospech, alebo
d)
*závažnejším spôsobom konania*

*teda voči počatému a nenarodenému dieťaťu by mal mať lekár (138 h) vyššiu zodpovednosť než voči narodenému? Je mi jasné, že tým môže ohroziť aj život ženy, ale ide o SO SUHLASOM… *

O Slovensku 3. – Už by sme celkom slušne zaplnili námestie. . .

20.01.2019

Už by sme celkom slušne zaplnili námestie, ak by sme naň vybehli my a naši blízki. Ľudí, ktorí sa pridávajú ku Otvorenému listu premiérovi SR pribúda, takmer každý deň sa ozve niekto viac »

S láskou, mama 1. – Rovnako. . .

19.01.2019

Starý Cutter John je, rovnako ako ja, autistický aktivista. Tiež je to môj otec... ...Starý Cutter John kedysi niekomu spomenul, že ma pozná už celé desiatky rokov. Ten človek sa ho spýtal, viac »

Verím 3. – Osemnásty január. . .

18.01.2019

„Ešte chvíľu, iba takú maliličkú chvíľku si užívať teplo postele“ prebleskne mi hlavou. Ponáram sa do slastného pocitu pohodlia a bezpečia postele, zababušená až po uši mäkkučkým viac »

benjamin netanjahu

Izraelská vláda po takmer polstoročí obnovila diplomatické vzťahy s Čadom

20.01.2019 16:56

Premiér Benjamin Netanjahu označil tento krok za historický.

plyn, energie

Nemci o hrozbách pre Nord Stream 2 od USA: Nemecko je právny štát

20.01.2019 15:53

Nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier odpovedal na hrozby sankciami zo strany USA stručne: "Nemecko je právny štát".

Národný futbalový štadión

ÚVO má výhrady k podmienkam súťaže a zmluvy na nájom Národného futbalového štadióna

20.01.2019 15:52

Úrad upozorňuje, že môže ísť o prípad vyžadujúci aplikáciu pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Maroš Šefčovič

Je logické, že Šefčovič nechce byť len kandidátom voličov Smeru, vyjadril sa Erik Tomáš

20.01.2019 15:27

Tomáš je presvedčený, že súčasný podpredseda Európskej komisie (EK) na to má odborný, ale i osobnostný potenciál.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,050
Celková čítanosť: 2056200x
Priemerná čítanosť článkov: 1958x

Kategórie