Kam 10. – Pán premiér, koľko metrov spravodlivosti máme na Slovensku?

11. septembra 2019, elenaistvanova, KAM

Je vám všetkým jasné, že keď sa pýtam, tak mám na to aj dôvod a dostatok argumentov.

Myslím, že na Slovensku sú minimálne dva – a značne rozdielne – metre, ktorými sa meria spravodlivosť.  Ja už o nich niečo viem. A teraz sa o nich dozviete aj vy.

 

Hovoríme o tom istom Slovensku???

Sudcov, ktorým vzali mobily policajti v súvislosti s komunikáciou, týkajúcou sa Kočnera, ich nadriadení nijako neriešia. Venujú sa rozhodovaniu o spravodlivosti u nás, však kto iný, ak nie oni má na ňu monopol. Platí predsa prezumpcia neviny, tak čo by ste ich nebodaj chceli odstaviť od funkcií???!!

Lekár, ktorý zaviní smrť pacienta, spokojne žije po celé roky akoby nič nespôsobil. Platí predsa prezumpcia neviny – presviedčali nás, matky Otvoreného listu premiérovi, kompetentní pri stretnutiach, nedá sa takého lekára odstaviť od činnosti – nedá sa nič robiť, musí pokračovať v práci, až kým nenadobudne právoplatnosť rozsudok nad ním.  

Lenže – predstavte si tiež, že učiteľ v tom istom štáte prezumpciu neviny garantovanú nemá.

 

Hovoríme o Slovensku, stále o tom istom Slovensku…

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. z 10. mája 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.9.2019, môže zamestnávateľ pozastaviť učiteľovi výkon pracovnej činnosti pri vznesení obvinenia proti nemu podľa §15 písm. c ods. 5, 6 a 7 – a to až do právoplatného rozhodnutia súdu a dostáva len 50% funkčného platu.

Od 1.10.2019 musia tiež všetci zamestnanci v školstve predložiť odpis z registra trestov –  však to nie je zadarmo – a kladiem preto otvorene a verejne otázku, prečo tento štát takýmto spôsobom chceš okrádať o poplatok za odpis práve iba učiteľov – a to dokonca pravidelne, lebo majú každých päť rokov predkladať takéto odpisy – a nie aj ostatné profesie? Môžu byť azda morálne úhonnejší sudcovia, prokurátori, či poslanci? Prečo oni nemusia predkladať odpisy z registra trestov ???!!!! A to už nehovorím o tom, že pozastavenie výkonu činnosti – ako som uviedla vyššie – u nich sa nerealizuje  – čomu už vôbec nerozumiem.

Nepochybujem o tom, že nediskriminačné bude, ak prezumpcia neviny bude platiť rovnako ako pre učiteľov, tak aj pre ostatných zamestnancov v SR. Sudcovia, prokurátori, či lekári tiež by mali mať pozastavenie výkonu činnosti, rovnako ako učitelia.

 

Záverom…

Prezradím, aký list zasielame dnes kompetentným inštitúciám:

Pán premiér, pani ministerka zdravotníctva SR, pán minister spravodlivosti SR, pán generálny prokurátor SR.

My, matky Otvoreného listu premiérovi žiadame týmto verejne, aby sa pozastavenie výkonu pracovnej činnosti po vznesení obvinenia povinne týkalo aj lekárov. Nedáme sa viac zavádzať rečami o prezumpcii neviny – ak môže byť takto sankcionovaný učiteľ, ktorý nikoho nezabil – potom je viac ako namieste v tom istom štáte zaviesť takúto sankciu voči lekárovi, u ktorého je vážne podozrenie, že svojim konaním spôsobil smrť človeka.

Vyzývame vás preto, aby bola bezodkladne zavedená takáto legislatívna zmena.

Žiadame Vás o stanovisko vo veci, budeme ho medializovať.

 

 

 

Elena 11.9.2019