Založ si blog

Hrejivo 5. – Pán prokurátor Honz, vy veľký bojovník proti extrémistom, Fica stíhate a. . .

Ak poslanci strany SMER potrebovali dôkaz, že stíhanie proti expremiérovi Ficovi je vedené účelovým spôsobom, tak teraz im ho verejne poskytnem.

A nie hrejivo, ale horúco bude v tejto chvíli – to už ale asi všetci, ktorí čítate môj blog nejaký ten čas, správne tušíte. Veru áno, lebo v názve môjho dnešného blogu za tým a… je ešte niečo, čo teraz dokončím.

Tak to je.

Takže čítajte a uvažujte…

 

Pán prokurátor Honz,

 

verejne sa Vás pýtam, aký máte dôvod na nerovnosť prístupu ku páchateľom možných extrémistických výrokov.

K veci uvádzam:

Proti poslancovi Ficovi ste začali trestné stíhanie. Boli ste to Vy, kto o tom rozhodol. A boli ste to Vy, ten istý prokurátor GP SR, ktorý sa neunúval stíhať páchateľku v mojom prípade.

Preto Vás verejne vyzývam na verejnú naživo vysielanú diskusiu do verejnoprávnej televízie ako matka dieťaťa s postihnutím, ktoré zomrelo vinou lekárky v SR. 

Lekárka, ktorá môjmu dieťaťu neposkytla potrebnú zdravotnú starostlivosť, bola odsúdená rozsudkom Okresného súdu Revúca sp. zn.  1T/3/2015 pre trestný čin usmrtenia podľa § 149 Trestného zákona, odsudzujúci rozsudok potvrdil aj odvolací súd a dokonca aj súd Najvyšší. Nebyť tohto  zanedbania lekárky, môj syn mohol dnes žiť. Dotyčná odsúdená páchateľka sa následne nanominovala ako intervenientka do nášho občianskoprávneho sporu s nemocnicou a opakovane tam písala vyjadrenia, že život človeka s postihnutím je menej hodnotný ako život človeka zdravého a že človek také dieťa nemôže mať tak rád ako dieťa zdravé.

Zároveň uvádzam, že právoplatne na úrovni NS SR odsúdená páchateľka tieto svoje písomné vyjadrenia na adresu osôb so zdravotným postihnutím produkovala v čase podmienečne odloženého trestu. Už samo osebe takéto vyjadrenie právoplatne odsúdenej páchateľky o jej obeti – dieťati, ktorého usmrtenie spôsobila, by bolo na zváženie, či by sa takto mal páchateľ počas podmienky správať. Ona sa však evidentne vyjadrovala dokonca o ľuďoch s postihnutím, ako o skupine. Nehovoriac o ďalších vyjadreniach, spôsobujúcich u mňa opakovane retraumatizáciu v rámci súdneho konania. Podotýkam, že jej postup možno kvalifikovať ako opakované a dlhodobé konanie páchateľky týmto spôsobom voči mne ako obeti. Mám vážne pochybnosti, či odsúdená sa správa primeraným spôsobom a či plní podmienky podmienečného odkladu výkonu trestu. O to viac, že samotný OS v Revúcej vo veci 4C/44/16 a aj KS v Banskej Bystrici v rozsudku vo veci 17 CO 135 2018 uvádzajú, že správanie páchateľky  postráda akékoľvek prejavy ľútosti, ospravedlnenia, či priznania si chyby, čo je prejavom neprofesionality a absolútneho nedostatku etiky zdravotníckeho pracovníka alebo len čistej empatie.

 

Pán prokurátor Honz,

v mojom podnete vo veci GP SR, ktorý ste riešili práve Vy, som upozorňovala na to, že vyšetrovateľ konštatuje, že i on sám vníma označený čin ako protispoločenský a neetický, no nie je možné označiť ho za trestný čin ani priestupok, pretože „súčasná právna úprava Trestného zákona, ale ani zákona o priestupkoch nepozná z hľadiska naplnenia objektívnej stránky skutku ani jeden trestný čin, resp. priestupok, ktorý by pod svoju skutkovú podstatu subsumoval konanie, ktoré by smerovalo k individuálnej diskriminácii jednotlivca na základe jeho zdravotného stavu.“ Z uvedeného vyšetrovateľ vyvodil záver, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania, postup podľa § 199 Trestného poriadku alebo na postup podľa § 197 ods. 1, písm. a, b, c alebo § 197 ods. 2 Trestného poriadku.

Vyvstáva otázka, či takýmto postojom právoplatne odsúdenej páchateľky ku skupine zdravotne postihnutých ako celku naozaj nie je spáchaný trestný čin. Nechce sa mi veriť, že v tomto štáte je možné beztrestne označovať skupinu zdravotne postihnutých osôb za osoby, ktorých život by mal menšiu hodnotu ako život človeka zdravého, za osoby, ku ktorým nie je možné vytvoriť si komplexnú citovú väzbu v rodine,  príbuzných handicapovaných osôb za potenciálnych vrahov.

Je to podľa mňa v príkrom rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktoré parafovala aj SR. Domnievam sa, že nie je možné v štáte, ktorý sa označuje za právny štát, a za členský štát zdieľajúci európske hodnoty, hlásiaci sa k všetkým medzinárodným dohovorom ohľadom detí, osôb so zdravotným postihnutím, zákazu všetkých foriem diskriminácie a nerovnakého prístupu, smerniciam poskytujúcim záruky pre osoby poškodené trestnými činmi.

Mám za to, že ak v SR skutočne také konanie nie je trestné, mal generálny prokurátor už dávno konať vo veci návrhom úpravy legislatívy. Ak niekoho odsudzujeme pre jeho náboženské presvedčenie, je takýto čin trestný. Ak niekto prejaví nenávisť voči inej osobe, založenú na etnickej príslušnosti, národnosti alebo rase, je takýto čin trestný. Ak niekto na Slovensku verejne močí na Korán, je to dôvod na zásah elitných policajných zložiek. A ľudí s postihnutím možno na Slovensku označovať ako menejcenných beztrestne?

Mám tiež zato, že nesprávnym a nezákonným postupom Vás ako prokurátora Úradu Špeciálnej prokuratúry – paradoxne práve toho, kto dal pokyn na aktuálne obvinenie bývalého predsedu vlády JUDr. Róberta F.  z trestných činov, ktoré sú založené na kategorizovaní osôb podľa ich príslušnosti, resp. sú založené na neprijateľných prejavoch voči určitej skupine obyvateľstva – mi bola odňatá možnosť na vybavenie podnetu generálneho prokurátora, či už ako podnetu, alebo ako preskúmania právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní.

Práve preto, lebo sa domnievam, že moje podanie bolo procesne zásadne nesprávne vyhodnotené a podľa „vlastnej“ kategorizácie prokurátora o ňom bolo aj rozhodnuté, som nedostala  odpoveď ani na tú časť môjho podnetu, kde sa domáham prijatia účinných opatrení na ochranu obetí trestných činov proti sekundárnej viktimizácii, proti hrubému šliapaniu po ich právach, na ochranu osôb so zdravotným postihnutím a ich príbuzných pred neprípustným vyčleňovaním zo spoločnosti, dehonestovaním, znevažovaním a ďalším neprijateľným konaním  – pretože, ako pán vyšetrovateľ správne poznamenal, takéto konanie naozaj javí podobnosť s nacistickým programom Aktion T-4, ktorý wikipedia definuje veľmi jednoducho a prehľadne. odporúčam Vám doštudovať si to.

 

Nuž tak, pán prokurátor Honz,

verím, že na moju verejnú výzvu odpoviete a budeme verejne diskutovať v televízii o nerovnakosti Vášho prístupu a dvojakom metri voči páchateľom, ktorý som popísala vyššie.

Zatiaľ začínam diskusiu o Vašom postupe vo veci s generálnym prokurátorom

Uznesením prokurátora Špeciálnej prokuratúry, Úradu špeciálnej prokuratúry JUDr. Tomáša Honza zo dňa 23.9.2019  prokurátor vo veci podozrenia prečinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd podľa ô 421 ods. 1 Tr. zákona a iné rozhodol, že moje podanie vo vyšetrovanej veci vyhodnotil ako sťažnosť proti  uzneseniu vyšetrovateľa Prezídia PZ, NAKA, NPTJ, expozitúra Stred, ČVS: PZ-547/NKA-PT-ST-2018 a následne ju  zamietol ako podanú oneskorene.V zmysle § 31 a nasl. zákona č. 153/2001 Z.z. a § 363 Trestného poriadku žiadam generálneho prokurátora SR o preskúmanie správnosti a zákonnosti postupu prokurátora Úradu Špeciálnej prokuratúry GP SR JUDr. Tomáša Honza.

 

 

Elena     9.12.2019

Prakticky filozoficky 2. – Tá najsilnejšia hranica. . .

19.01.2021

Hranice sú naše limity? Alebo ochrana, spoza ktorej vykúkame na svet okolo nás? Alebo bariéry? Ktovie. Ďakujem za dnešný deň, povedala som Zámeru sveta úprimne, lúčiac sa s odchádzajúcim dňom. Je našou hranicou to, čomu veríme? Alebo čomu neveríme? Alebo čoho sa bojíme? Alebo čo chceme? Alebo nemáme žiadne hranice? Cinknutie intuície je pre intuitívca niečo ako [...]

Prakticky filozoficky 1. – Čo nám hovorí o nádeji?

18.01.2021

Čo všetko nám hovorí o nádeji? Dúha rozprestierajúca sa v krajine nadychujúcej sa po búrke – sila chvíle, ktorú nedokážeme zachytiť fotkou verne? Je to svitanie, ten zázračný okamih keď sa deň nadychuje k novému ránu? Či chvíľa, keď sa nad horizontom objavia prvé lúče slnka? Alebo čas, keď slnko objíme svojimi lúčmi svet žiarivo a [...]

Poriadne ostro 11. – Vysielanie RTVS, alias Trápnosť nad trápnosť. . .

17.01.2021

Nuž, RTVS má jeden vysoko úspešný program, volá sa Pumpa. Konečne jej ľudia píšu odušu – aj keď sa obávam, že k pochvalným ohlasom to má ďaleko. O tomto počine RTVS pár slov v tejto chvíli. Vedenie RTVS sa programom Pumpa v jeho poslednom diele (kiež by aj definitívne poslednom) pokúsilo zabávať národ posmeškami o generálovi Lučanskom. O človeku, [...]

hejce čaputová naď

Čaputová a Naď si pripomenuli 15. výročie leteckej havárie pri obci Hejce

19.01.2021 13:13

Tragédia z roku 2006 je najväčším leteckým nešťastím v dejinách samostatného Slovenska.

pellegrini

Dobrá voľba, KDH aj Spolu odmietli Pellegriniho petičný výbor o referende

19.01.2021 12:29

Predseda SNS Andrej Danko avizoval, že jeho strana sa k iniciatíve pridá.

Matúš Vallo

Vallo: Dôverujem vedcom, považujem očkovanie za účinné a bezpečné

19.01.2021 11:55

Hlavné mesto pripravilo aj informačnú kampaň na podporu očkovania.

testovanie / covid / koronavírus /

PCR testy odhalili 1909 infikovaných, počet obetí sa zvýšil o 111

19.01.2021 10:10, aktualizované: 10:40

Počet hospitalizovaných stúpol o 52 - v nemocniciach je 3444 ľudí, čo je nové maximum.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,813
Celková čítanosť: 4362942x
Priemerná čítanosť článkov: 2406x

Kategórie