Založ si blog

A. . . 4. – Vrahovia. . .

Ak je kdesi liek, ktorý je lacný a voľne dostupný v mnohých krajinách, o ktorého účinnosti pri prevencii i liečbe korony hovoria mnohé praktické zdroje, podľa všetkej logiky by potom štát mal urobiť všetko pre to, aby bol jeho občanom dostupný. Ivermectin, ktorého cena je podstatne nižšia ako cena remdesiviru, je zrejme takým liekom. No ani len zo zahraničia nám si ho objednať nedovolia, nie to aby sme ho mohli kúpiť u nás.

O Ivermectine ako o účinnom lieku pri liečbe korony hovorí nie sused Fero v krčme, ale veľa ODBORNÝCH zdrojov.

AK niektorí túžili po odborných informáciách, dám ich. Ostatní to pokojne preskočte.

 

Už 3. apríla 2020 autormi Caly a kol. publikované dôkazy z experimentov in vitro ukázali, že ivermektín môže inhibovať replikáciu SARS-CoV-2 v mikromolárnych koncentráciách.

K 21. decembru 2020 existovalo 45 štúdií hodnotiacich účinnosť ivermektínu na liečbu alebo prevenciu COVID-19, registrovaných v Clinicaltrials.gov a 74 štúdií registrovaných v WHO International Clinical Trials Registry Platform ( https: //apps.who .int / trialearch / ) z ktorých je najmenej 14 už dokončených. Tieto objavy spolu s včasnými pozorovaniami a ekologickými dôkazmi viedli niekoľko latinskoamerických krajín k tomu, aby zahrnuli ivermektín ako súčasť svojej národnej politiky do liečby týmto liekom pri COVID-19

Aj keď niektoré pozorovacie a prípadové kontrolné štúdie, ako aj vznikajúce malé randomizované klinické štúdie naznačujú potenciálnu užitočnosť, chýba dostatok dôkladných, randomizovaných kontrolovaných pokusov, na základe ktorých by bol tlak na politikov ohľadne zakúpenia lieku priamy.

Napríklad táto štúdia

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30464-8/fulltext

bola pilotná na vyhodnotenie toho, či maximálna schválená dávka ivermektínu v Európe môže mať vplyv na prenos SARS-CoV-2, ak sa podáva krátko po začiatku ochorenia. Relevantné vopred špecifikované sekundárne výsledky zahŕňali vírusovú záťaž v dňoch 4, 7, 14 a 21 po liečbe; podiel pacientov so symptómami (najmä horúčkou a kašľom) v 4., 7., 14. a 21. deň po liečbe, ako aj podiel pacientov s progresiou do závažného ochorenia alebo smrti počas štúdie; podiel pacientov so sérokonverziou 21. deň po liečbe a podiel nežiaducich udalostí súvisiacich s liekom.

Táto pilotná, randomizovaná, placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia nepreukázala zníženie podielu PCR pozitívnych pacientov sedem dní po liečbe ivermektínom; napriek tomu ukazuje zníženie anosmie / hyposmie hlásenej samým sebou a neštatisticky významnú tendenciu k nižšej vírusovej záťaži a nižším titrom IgG, ktoré pravdepodobne odrážajú miernejšie ochorenie.

Je známe, že ivermektín znižuje expresiu niekoľkých prozápalových génov vrátane IL-8, TNF-a a katelicidínu LL-37. Ivermektín inhibuje importíny rodiny α / β, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v transporte VDR nezávislom od ligandu, čo je zásadný krok v expresii génu hCAMP18 sprostredkovanej vitamínom d , ktorý kóduje prekurzor LL-37. Je možné, že inhibícia importínov môže prispieť k imunitnému regulačnému účinku ivermektínu a jeho vplyvu na ďalšie cesty sprostredkované vitamínom D , čo podporuje ďalšie štúdie v tejto oblasti.

Iná štúdia

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04701710

ukázala, že intenzívna preventívna liečba (krátkodobá) zmesou Ivermectin / Iota – Carrageenan dokázala znížiť počet zdravotníckych pracovníkov infikovaných COVID-19. Táto liečba mala ďalší účinok v prevencii závažnosti ochorenia, pretože väčšina pacientov, ktorí boli liečení, bola mierna. Autori štúdie navrhli novú terapeutickú alternatívu preventívnej a krátkodobej intervenčnej schémy (intenzívnej), ktorá je prospešná pre zdravotníckeho pracovníka v tejto zrýchlenej pandemickej dobe. Toto ošetrenie nespôsobovalo nedostatočnú adherenciu alebo nepriaznivé účinky.

A samozrejme nevynechajme egyptskú štúdiu zo septembra až októbra 2020, keďže u nich je liek voľne dostupný verejnosti v lekárňach za cenu 0,80 eura

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04668469

výsledok štúdie uskutočnenej na vzorke 600 pacientov nie je verejne prístupný, ale evidentne bola skúsenosť priaznivá.

A metaanalýza 37 štúdií z októbra 2020

https://ivmmeta.com/

uvádza, že 100% z 37 doterajších štúdií uvádza pozitívne účinky. Včasná liečba je úspešnejšia, odhaduje sa zníženie účinku meraného pomocou náhodnej metaanalýzy účinkov o 82%, RR 0,18 [0,10 – 0,34]. Profylaktické použitie tiež ukazuje vysokú účinnosť. 100% z 19 randomizovaných kontrolovaných štúdií (RCT) uvádza pozitívne účinky s odhadovaným znížením o 72%, RR 0,28 [0,17–0,48].

Pravdepodobnosť, že výsledkom neúčinnej liečby budú pozitívne výsledky ako v doterajších 37 štúdiách, sa odhaduje na 1 zo 137 miliárd ( p = 0,0000000000073).

 

Zhrniem:

Liek Ivermectin je možné na základe štúdií pokladať za účinný v liečbe korony.

Ako úspešný v liečbe korony bol pôvodne označený aj remdesivir, v súčasnosti ho už ani SZO neodporúča. Podobne dopadol aj hydroxychlorochín – liek na boj s maláriou či reumou, aj jeho odporúčania po dvoch mesiacoch zrušili. Ivermectin je ale zrejme iný prípad, jeho účinnosť sa potvrdzuje. A ak je účinný, mal by byť všetkým ľuďom dostupný. Lebo človek v ohrození zdravia možnými trvalými následkami a možným úmrtím v dôsledku ochorenia na koronu, má právo na akúkoľvek liečbu, akú si dobrovoľne zvolí. A ruku na srdce – koľkí  ľudia u nás by Ivermectin radi brali v situácii prevencie, a nielen až ochorenia?

Ibaže nám to ktosi nedovolí. Čítala som i konkrétne mená schvaľovateľov, aj škaredé podozrenia, ktoré sa vynárajú v súvislosti s pozdržiavaním lieku a jeho zištnými dôvodmi. Lenže účinný liek môže zachraňovať životy – a ľudia majú právo sa k nemu dostať. Ak im niekto bráni v jeho sprístupnení a tým im znemožní možnú účinnú liečbu a tí ľudia zomrú, pre mňa je taký človek vrahom.

 

Keď minister Krajčí schválil použitie lieku u nás

https://dennikn.sk/2242114/krajci-schvalil-nasadenie-ivermektinu-zastancovia-lieku-cakaju-pri-liecbe-covidu-pomoc-nie-zazrak/

aspoň v obmedzenom množstve, zatiaľ na pol roka a pre nemocnice a do lekární na predpis, mnohí sme si povedali „aspoň to konečne“.

Ibaže je to zlepšenie v štýle seriálu Akty-X, kde „pravda je vo hviezdach“. Bolo to zjavne prázdne gesto na zalepenie očí verejnosti, lebo hoci každý deň zomierajú desiatky ľudí u nás, liek ešte stále nie je k dispozícii v liečbe, ako uvádza článok v linku

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/576981-ivermektin-meska-rozbieha-sa-aj-ilegalny-predaj/

Tak otvorene a nahlas – ak vláda nie je schopná zaistiť občanom ;liečbu ivermektínom, jeho voľné dostupnosť v slovenských lekárňach, tak nech neblokuje zásielky na hraniciach, ak si ho ľudia objednávajú z krajín, ktoré majú tento liek dostupný. Lebo toto už nie je len o neschopnosti liek zaistiť, ale o robení prekážok pri možnej záchrane životov ľudí.

 

Maslo na hlave má u nás nielen minister zdravotníctva a vláda, ale i ŠUKL – Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Vedie ho PharmDr. Zuzana Baťová PhD. a táto inštitúcia má priamo v náplni práce registráciu humánnych liekov. Napriek zúfalej situácii s tisíckami mŕtvych u nás, tisíckami nakazených denne pribúdajúcich sa tento ústav neprebral k ráznemu činu, aby sa zmenšili spoločenské škody vznikajúce dopadmi COVID-19 v našej spoločnosti, ktoré už beztak sú veľkého rozsahu.

Podotýkam, že nejde o liek práve vytvorený, ale desaťročia známy. Ide o liek od certifikovanej farmaceutickej firmy. Svetová zdravotnícka organizácia ho vedie i na zozname bezpečných liekov, vhodných aj pre deti.

Akým právom, vy darebáci vo verejných funkciách, znemožňujete ľuďom prístup k tomuto lieku na prevenciu a liečbu? Zato vakcínami bez overených účinkov a možnými vedľajšími dopadmi na zdravie by ste nás ládovali????!!!

 

Takže je najvyšší čas, aby právni experti v prospech národa zomkli sily

a podali podnet voči tým, ktorí z titulu svojej funkcie mali účinne konať a neučinili tak. Lebo spoločenská škoda denne narastá, denne zomierajú ďalší ľudia a mnohí prekonávajú ochorenie, ktorého následky môžu byť pre nich závažné a trvalé. Viem si predstaviť celý rad skutkových podstát TČ, ktoré by sa s týmto popísaným konaním dotknutých osôb mohli spájať – ale vyžaduje si to naozaj fundovanú odbornú analýzu a podanie TO vo veci.

Lebo slušnými prosbami to zjavne nejde, aby sa kompetentní rozhýbali a liek nám všetkým sprístupnili. Sme v situácii, ktorú sám premiér Matovič popisuje ako hroznú, šíri sa vysoko nákazlivá forma britskej mutácie vírusu u nás, ktosi nám neumožňujúci účinnú prevenciu a liečbu pomocou Ivermectinu by mal byť bezodkladne trestne stíhaný za zneužitie právomocí verejného činiteľa, ktorá zahrňuje aj nečinnosť. To všetko v núdzovom stave, čiže s dvojnásobnou pálkou…

 

Kladiem si otázku – tlačí vojenská lobby na podivný experiment na Slovensku so šírením nákazy absurdným celoplošným testovaním, kde sa nakopia ľudia chorí i zdraví – v absolútnom rozpore so základnými epidemiologickými zásadami???!!! Alebo je to tlak farmaceutickej lobby v snahe naplniť vrecká z vakcinovania akýmisi ich výrobkami bez prevzatia zodpovednosti na možné následky? No veď to i ja nejakú vakcínu uvarím, ak mi štát garantuje – tak ako farmafirmám – zisk a beztrestnosť za jej dôsledky na zdraví ľudí…

Ľudia zomierajú denne, koľkí by s Ivermectinom z nich prežili. Iba niektorí lekári si ho doážzali spoza hraníc tajne pre seba

Lekár Török: Ivermectin na sebe úspešne vyskúšali aj slovenskí lekári s ochorením Covid-19

Aj ich skúsenosti sú pozitívne.

Na COVID-19 Remdesivir alebo Ivermectin? Mudr. Piják a Mesík v tom majú jasno

A Ďalší z článkov poukazuje, že vláda nielenže liek nedováža pre bežných občanov prístupne do lekární – len obmedzené množstvo nemocniciam,  ale im aj aktívne bráni v jeho dovezení a použití pre vlastnú liečbu

Ivermectin môže lacno a rýchlo liečiť COVID-19. Vláda SR však koná neskoro, pomaly a nedostatočne

A hej, nebojím sa povedať otvorene a nahlas, že pre mňa sú ľudia, ktorí brzdia sprístupnenie toho lieku voľne na predaj u nás, VRAHOVIA. Lebo ľudia v tejto pandemickej situácii majú mať právo na akúkoľvek možnú pomoc, ktorú si sami zvolia.

 

 

Elena

 

 

P. S.  Keďže sa vláda a kompetentné inštitúcie doteraz nerozhýbali k činu, ako to potvrdzuje článok v linku

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/576981-ivermektin-meska-rozbieha-sa-aj-ilegalny-predaj/

pridávam link na petíciu  o sprístupnenie Ivermectinu voľnopredajne a bezodkladne. Prosím, podporte ju svojim podpisom.

 

https://www.peticie.com/chceme_bezodkladne_vone_spristupneny_ivermectin_do_slovenskych_lekarni

Akotak 8. – Viete kde je zlatá baňa na Slovensku?

22.07.2024

Nie, neposielam vás zlatú žilu hľadať kamsi do hôr. Ani ryžovať zlatý piesok na brehy slovenských riek. Oveľa lepšie sa ryžuje na úplne iných miestach. Konkrétne v štátnej akciovke Slovensko IT. Remišová chcela týmto počinom usporiť tretinu vynakladaných finančných prostriedkov v rámci štátneho IT. Nuž, cieľa sa zjavne minula – lebo namiesto úspor sa [...]

Akotak 7. – Pamätník banderovských zločinov v Poľsku. . .

22.07.2024

Poliaci odhalili pamätník, ktorý má pripomínať zločiny banderovcov voči poľskému obyvateľstvu v časoch druhej svetovej vojny. Písala som o Volyni opakovane v blogu, a nejdem zoširoka udalosti teraz analyzovať opäť – aspoň jeden ďalší link pridám, aby sme si pripomenuli, čo banderovci vystrájali. [...]

Akotak 6. – Leopoldov nie je tak ďaleko, ako by sa zdalo. . .

21.07.2024

Zaujímavý článok v linku https://standard.sk/716371/za-akych-okolnosti-by-nad-mohol-byt-zodpovedny-za-trestny-cin-vlastizrady?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2f6DobfkKQkkaD2NFrqN527EkszZSX8VLKG_hD4okQCelt9X8DqIojtR8_aem_eVb6gHeC494FMHPuw2h5TQ poskytuje právnu analýzu dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Zaoberá sa otázkou Za akých okolností by Naď mohol byť zodpovedný za [...]

keketi

Kamenický musí šetriť, no Dankovo ministerstvo sa podľa PS ďalej nafukuje

22.07.2024 15:34

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa objavili štyri návrhy za viac ako 70 miliónov eur.

Kamala Harrisová

Harrisová nie je silnou kandidátkou, bude to mať ťažké. Záleží na jednom, uviedol analytik

22.07.2024 15:03

Viceprezidentka zaostáva v prieskumoch za Trumpom podobne ako Biden.

vybor pre obranu a bezpecnost, gaspar

ÚS: Gašpar a Žiga budú v prípade odsúdenia profitovať z trestnej novely

22.07.2024 14:58

Súčasní podpredsedovia parlamentu (zatiaľ) nie sú priamymi beneficientami predmetnej právnej úpravy, skonštatoval súd.

Hungary National Day

Maďarská opozícia na vzostupe: Najsilnejšieho Orbánovho kritika zvolili za lídra strany TISZA

22.07.2024 14:26

Dodal, že o členstvo v TISZE prejavilo záujem tisíce ľudí a v krátkom čase sa strana stala najsilnejšou opozičnou silou v Maďarsku.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,925
Celková čítanosť: 9287845x
Priemerná čítanosť článkov: 3175x

Kategórie

Archív