Založ si blog

Len láska zostáva 7. – Čo nás učí prípad týrania 11. -ročného dieťaťa v Miloslavove. . .

Prípad médiami prebehol.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/612495-incident-pri-ktorom-mali-tinedzeri-opit-a-zbit-len-jedenastrocne-dievca-nabera-nove-obratky-rodicia-deti-ktore-mali-utocit-sa-br/

A ja sa ozývam k nemu v blogu, lebo kopem za obete.

 

Pomenujme pravdivo situáciu…

Vnímam mediálnu manipuláciu – a verejne vyzývam médiá, aby nepomáhali skresľovať svojimi článkami pravdu.

V prvom rade ide o dieťa – takže, prosím, píšte o jedenásťročnom nie dievčati, ale o dieťati.

Rovnako je zavádzajúce písať o tom, že páchatelia mali dieťa „opiť a zbiť“. Lebo to hlavné je, že páchatelia dieťa aj povyzliekali, natáčali nahé a šírili tú nahrávku. Bude ťažké preukázať koľko alkoholu do dieťaťa vliali, a aj koľko ho kto bil, no niet pochýb o tom, že ju nahú natáčali a šírili to.

Médiá podmienený čas používajú, ako údajne mali  páchatelia urobiť to a to…  No dôkazov o ich konaní je viac ako dosť.  Sú i nahrávky – a keďže matka jedného z dievčat je podľa informácií v médiách policajtka, ja osobne si myslím, že prešetrovanie prípadu by malo prejsť pod iný okres, a že by mala toto prešetrovanie sledovať inšpekcia MV SR.

Ide o precedens, ktorý by mal jasne ukázať potenciálnym páchateľom, že takéto konanie spoločnosť tolerovať nebude.

 

Pomenujme pravdivo tie trestné činy…

Lebo z toho mediálneho popisu je zrejmé, že podaktorí rodičia už vedia, akých trestných činov  ich potomkom tam hrozí paleta – nejde len o tie, ktoré spomenul v správach ako možné večer právnik. Z tých ich veľmi ľahko môžu povykrúcať.

To, čo naozaj  nebolo doteraz pomenované, je skutočnosť, že dieťa obnažili a natáčali a šírili tú nahrávku – tam sa nedá vykrútiť, že to neurobili konkrétne osoby. Takže tu je v hre trestný čin výroby detskej pornografie a jej šírenia. To je veľmi závažný trestný čin.

Matke toho napadnutého dieťaťa odporúčam rovno teraz zaistiť si právnika, ktorý by naozaj sledoval priebeh vyšetrovania, aby sa to do autu nezahralo a kadejako nepokrivilo. Lebo predpokladám, že práve z tejto časti obvinenia sa páchatelia budú chcieť najviac vykrútiť.

Mimochodom – týmto zdravím všetkých, ktorí to dielo šírili ďalej svojim známym možno i v dobrej viere s rozhorčením, že aj v ich prípade ide o trestný čin spolupáchateľstva šírenia detskej pornografie. To, čo by mali urobiť, je okamžite si nahrávku vymazať a ak ju niekomu poslali, tak vymazať i tú správu, a dotyčného správou vyzvať, aby bezodkladne nahrávku nimi zaslanú vymazal tiež. Volá sa to účinná ľútosť.

 

Nie, to nie je o díštančnom vzdelávaní…

Trápne je, že sa stalo v tejto spoločnosti už zvykom zvaľovať kadečo na dištančné vzdelávanie. Toto predsa nie je o dištančnom vzdelávaní – ak teda tí páchatelia nenavštevovali večernú školu. Nahrávky boli – podľa médiami prezentovanej časti z nich – evidentne robené večer, respektíve minimálne podvečer.

V tej dobe mali byť doma, respektíve ich rodičia mali vedieť kde a čo robia.

Zo stanoviska obce je zrejme, že problémy s tým areálom a správaním mladých ľudí mali opakovane. Tak toto je zjavný dôkaz o tom, ako sa netreba ľahostajne prizerať zlu v malom, ale konať prísne. Keby boli riešili majitelia toho bývalého družstva predchádzajúce menšie problémové situácie trestným oznámením za neoprávnené vniknutie na ich pozemok, nemuselo to dôjsť takto ďaleko. 

 

Otázkou je tiež, kde páchatelia nakúpili alkohol…

– pochybujem, že im ho nakúpil nejaký dospelý, alebo že im ho dali rodičia z domu.

Takže predmetom vyšetrovania by malo byť i to, odkiaľ páchatelia alkohol nakúpili. Niekedy predavačke v obchode či v krčme prospeje viac  jeden výsluch na polícii vo veci predaja alkoholu mladistvým, než sto školení o zákaze predávať alkohol mladistvým. Po takej skúsenosti vysoko pravdepodobne už alkohol nijakej nezletilej osobe nepredá.

 

Kedy vieme, že niekto robí pizzu?

Vzhľadom na spomínané problémové situácie a výzvy starostu usudzujem, že ťažkosti so správaním mladých – a zrejme aj s nich popíjaním v tom areáli  -sa v obci kopili dlhší čas.

Starosta aspoň čosi robil, vyzýval verejne. Mal ale pokutovať. Niekedy skutočne pomôžeme viac tým, ako v tom známom príbehu o generálovi a vojakovi s odtrhnutým gombíkom – že prísne „potrestáme lajdáctvo s gombíkom“, ako keď prehliadajúco čakáme, kým vojak zabudne kdesi zbraň alebo zaspí v službe pri strážení.

Pokladám to za ilustratívny príklad toho, na čo toľko v blogu upozorňujem –  že by sme nemali byť ľahostajní a mali by sme konať rázne „pri malom zle“. 

Je to skrátka o tom, kedy pochopíme, že „niekto robí pizzu“. Či v čase kupovania korenia na pizzu a prášku na pizzové cesto, alebo až v dobe, kedy si už odhrýza z upečenej pizze.

Je mi smutno, keď vidím situácie v ktorých čakáme až „do upečenia pizze“ a keď sa stane niečo naozaj zlé, pokrikujeme že kto to len mohol tušiť. Doplácajú na naše prehliadanie zla obete, i samotní páchatelia. Lebo som si istá, že väčšinu zla by sme mohli zastaviť dôsledným vykopávaním jeho korienkov, kým sú malé.

Prevencia spoločnosti by v tejto situácii mala spočívať nielen v tom, že páchatelia budú dôsledne potrestaní. Ale i v tom, že ani jeden z tých mladých ľudí by nemal byť prijatý na štúdium, kde by mohol v budúcnosti ohroziť nejako deti – lebo svojim konaním ukázali, že také riziko u nich je. Takže  nikto z nich by určite nemal byť prijatý na štúdium v oblasti pomáhajúcich profesií – psychológie, pedagogiky, sociálnej práce, zdravotníctva.

 

Hovoriť v škole ako o mieste pomoci v tejto situácii je namieste…

– a možno aj krízový tím by tam mal nabehnúť, minimálne do triedy toho dieťaťa. Aj preventista prokuratúry s prednáškou o súbehu trestných činov a ich dopade na život páchateľa. Predpokladám, že títo páchatelia spokojne nabehnú do školy od 10. januára, a pri medializovaných signáloch bagatelizácie činu niektorými rodičmi zrejme mladí budú „nepoučení“ a bez hanby za svoj čin.

Podľa mňa to najviac, čo rodič v takejto situácii môže urobiť pre svoje dieťa, ktoré spáchalo takýto čin, je jeho odsúdenie toho činu. Nie dieťaťa, ale tohto jeho konania. A doviesť ho k tomu, že i ono si uvedomí, čo v tom čine nebolo dobré a že sa dokáže ospravedlniť obeti aspoň písomne.

 

Neviem si dosť dobre predstaviť, ako bude v tej škole fungovať obeť i páchatelia súčasne…

Ale zasa – prečo by stále mali len obete doplácať na výčiny páchateľov? Prečo by malo to dieťa ísť do inej školy – mali by do nej odpochodovať páchatelia. Dochádzať niekam inam do školy denne a ešte k tomu s vedomím, že „všetci vedia, prečo som prestúpil do inej školy“, môže byť sociálnou hranicou, ktorá ich správanie ukontroluje lepšie a dôsledne, nič mu nebudú tolerovať ani prehliadať.

V takýchto situáciách, kedy dochádza ku týraniu, šikanovaniu a ubližovaniu, často uvažujem, prečo práve obeť dopláca na tú situáciu ešte i tým, že prechádza na inú školu – znáša nepohodlie cestovania do nej, stráca časť voľného času cestovaním. Jednoducho by sme mali dopady aj zodpovednosť prenášať viac na páchateľov.

 

Rodičia a nie škola určujú model výchovy…

Predpokladám, že ide v tých starostom spomínaných napomínaniach o tých istých mladých ľudí, ako v tomto prípade – a keby hneď aj nie, miesto to bolo evidentne problémové a rodičia mali deťom zakázať tam chodiť. 

Ak prehliadame darebáčiny, tak človeku v skutočnosti škodíme.

Rodičia páchateľov by mali uvažovať o svojich výchovných postupoch – namiesto toho niektorí z nich konanie svojich spratkov ešte bagatelizujú.

Skutočne by ma zaujímalo, či aspoň jediný z tých rodičov si uvedomil, čo zažívalo a zažíva to dieťa aj vinou jeho potomka a úprimne súcití s ním a uvažoval o tom, ako mu to uľahčiť??!!!!  

Skutočne by ma zaujímalo, či aspoň jediný z tých rodičov mal toľko ľudskej odvahy, že povedal otvorene verejne, že jeho dieťa urobilo niečo nesprávne a že mu to je ľúto, že ho to mrzí a trápi, namiesto vykrúcačiek a bagatelizovania? 

Skutočne by ma zaujímalo, či aspoň jediný z tých rodičov sa úprimne ospravedlnil rodičom toho dieťaťa a dieťaťu samotnému, aspoň písomne???!!

No tak aký výchovný príklad to dávajú svojim deťom?

 

Niekedy každý z nás urobí v živote vec, na ktorú nie je hrdý, a ktorú pokladá za chybu.

Nie sú to dobré časy, keď takú vec urobíme, no je to príležitosť učenia sa. Je veľké umenie života a životná múdrosť byť schopný otvorene svoju chybu pomenovať, priznať to sebe i iným,  a poučiť sa.

Lebo v dobrých časoch si spokojne vykračujeme rovnou cestičkou. To zlé časy nás nútia švterať sa svahom s námahou, aby sme sa dostali na správnu cestu.

 

Tento hrozný čin sa už stal, to nezmeníme. Je ale na spoločnosti a na rodičoch detí, aké poučenie do života z toho páchatelia dostanú.

 

Elena

 

K diskusii:

Janina, veď presne o tom to je. Keby rodičia konali zodpovedne, tak by namiesto krytia svojich detí viedli ich ku zodpovednosti za svoje konanie. Ale podľa reakcií jedného otca na socsieťach sebakritickosť podaktorým rodičom zjavne nehrozí. Podľa záznamu jeho dcéra dievča sotila na zem, podľa neho ju „zachraňovala“. Vlastne sa ani nečudujem pri takej výchove, že tu máme toľko ľudí bez morálnych zábran, ako máme na Slovensku.

Nuž, na prospech veci by údajne bolo, keby všetkých páchateľov toxikologicky vyšetrili aj na drogy. A v prvom rade vyšetrovanie bezodkladne je potrebné preniesť do iného okresu.

Ako som napísala – jediná možnosť je preukázať to fotenie a to nie je problém, lebo v mobiloch záznamy boli, dajú sa vyžiadať od operátorov, aby sa overilo, či nezmazávali  z mobilov páchatelia niečo v inkriminovanom čase. Z ostatného sa budú vykrúcať.

 

Milan1  Ach, Milan, Milan, veď skús.

https://www.policie.cz/clanek/nahe-fotky-deti-se-siri-po-socialnich-sitich.aspx

a

https://ipus4family.eu/files/pdf/sk_sk_juristische_aspekte.pdf

Celkom vážne, Milan 1, nezavádzaj ľudí.

zákon chápe ako detskú pornografiu nielen zobrazenie pohlavného styku s dieťaťom, ale aj „zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby“ (§ 132 Trestného zákona).

 

Milan1 však to poposielali kade-tade. Na Instagrame je skutočne kadečo. Ja tam teda nie som, ale mám stade info.  Tam sa i mama toho dievčatka veľmi jasne vyjadrila. A už sa poozývali i spolužiačky a kamarátky, a tak toho majú na rováši viac tí mladí, presne ako som predpokladala. A i tie drogy tam vraj sú. No tak to nechajme na vyšetrovateľov.

 

MIlan1 – a zrušili zákaz práve preto,lebo tá fotka dievčatka zasiahnutého napalmom má historicko-dokumentačnú hodnotu. Museli to rušiť špeciálne a súdne. Skutočne nerozumieš tomu rozdielu?

 

Cesta duše 5. – Sú dni . . .

24.02.2024

Poviem ti príbeh, zašepkala som včera. Iba mne? Dnes? A veď hej, prikývla som. Prší a prší dneškom. Ja si s dažďom rozumiem, no teraz tu mám príbeh plný slnka. O dva dni skôr vznikol, pravdaže. Slnko dopadalo na vzdialené kopce. Tenké zlaté lúče objímali vrcholce stromov a pozlátili zdychavské lazy a svahy nad nimi. [...]

Ale nooo 8. – Navrhujem SND nové umelecké dielo. . .

22.02.2024

Musíme sa kultúrniť nediskriminačne, povedala som si zamyslene, keď som čítala pohoršené reakcie k novému umeleckému dielu SND o Ježišovi https://christianitas.sk/skandal-okolo-blasfemickej-hry-jezis-z-montrealu-sa-stupnuje/?fbclid=IwAR38R953h9_sBRFnP-vmFnl6TjCwp87Htb9oBcEz00nQQK3bmAe_5ntNtq0 Že vraj nový filozofický pohľad to je, tvrdí SND. No veď dobre – nevidela [...]

Ale nooo 7. – Medzinárodný deň obetí zločinu. . .

22.02.2024

Výročie vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice sme si opäť pripomenuli, ako ukazuje link https://tvnoviny.sk/domace/clanok/881717-objednavatel-stale-nepyka-zhrnutie-toho-co-sa-udialo-za-sest-rokov-od-vrazdy-jana-kuciaka?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0JfPkePBeV-BQRu_HC5ySS5uj2vD71uTHiV6AJwjwdSM9D0DFBJRNPcUA#Echobox=1708534015 Čas plynie, a ja akosi nie som [...]

Volodymyr Zelenskyj, Olaf Scholz

Zostáva vám len pár hodín, predpovedali v Berlíne porážku Kyjeva. Prečo Nemci váhali s pomocou Ukrajine?

25.02.2024 12:00

Podporovať Ukrajinu, ale neprovokovať Putina. Proruská politika Berlína sa skončila fiaskom, no Berlín stále nepomáha tak, ako by mohol.

Oleksandr Syrskyj

Syrskyj navštívil veliteľstvo neďaleko frontu. Situácia je ťažká, Rusi neustále útočia, potvrdil

25.02.2024 11:37

Ukrajinskí vojaci sa sťažujú hlavne na nedostatok delostreleckej munície a munície do protileteckých zbraní.

Anka, Donovaly

So snehom je to cez prázdniny bieda. Napriek extrémnemu teplu si však stále môžete zalyžovať

25.02.2024 11:30

Na upršaných Donovaloch sme na kopci stretli len hŕstku ľudí – tamojšie stredisko je napriek súčasným podmienkam stále otvorené. Zimné radovánky však naďalej ponúkajú aj Oščadnica či Jasná.

koľajnice, zmena

Na poľskej železničnej stanici Dorohusk vysypali sóju z Ukrajiny. Sabotáž, tvrdí Kyjev

25.02.2024 11:10

Polícia incident vyšetruje, pričom znehodnotených bolo asi 5 ton sóje.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,824
Celková čítanosť: 8851807x
Priemerná čítanosť článkov: 3134x

Kategórie