Založ si blog

ODZVÁŇA 10. – Exekútorská rapsódia alias Tento štát zabíja

Cez minulý víkend si siahla na život pani Barbora. Nepoznala som ju osobne, no na obrázku v rámci sociálnych sietí pôsobí na mňa ako veľmi sympatický človek. Už ju ani nespoznám, podobne ako trojčlennú rodinu z Veľkého Medzeva, ktorá si v tom istom čase údajne tiež sama siahla na život kvôli hrozbe exekúcie. A rovnako ako mnoho ďalších ľudí, ktorí si zúfalí sami vzali život.  Len v tomto roku ich bolo neúrekom.

Čo je za tým? Z tejto spoločnosti sa vytratila ľudskosť, slušnosť, základná úcta k ľuďom. Ožobračovanie vlastných občanov a s tým spojené rastúce počty tých, ktorí prácu nemajú i tých, ktorí robia za mizerné peniaze. Niektorí to riešia tým, že si hľadajú dve či tri práce – a drú bez ohľadu na oddych, na vlastné zdravie, na život unikajúci im pomedzi prsty – nežijú, len robia… aby prežili…

Iní zasa kvôli ožobračovaniu, ktorému boli v slovenskej spoločnosti vystavení, odchádzajú zo života… zanechávajúc bolesť a celoživotné rany v srdciach blízkych, pretože s každým blízkym odchádza kúsok z nás samých…

Sociálna ochrana na Slovensku je zlá.

Pozrime sa preto na pár súvislostí.

Problémom sú životné náklady. Naše životné náklady rastú, hoci nás médiá presviedčajú o opaku. Čo sa týka potravín – stačí sa pozrieť do letákov na ceny spred roka a teraz, o koľko vzrástli ceny napríklad u syrov. Máme drahé ceny energií, ich vysoké ceny zaujali aj pozornosť Európskej komisie v júni 2015 – až natoľko, že sa chce zaujímať o spôsob tvorby cien energií v jednotlivých členských krajinách, dokonca plánuje na jeseň zverejniť správu o stave energetiky na Slovensku. Veľmi vysoké sú u nás najmä sieťové poplatky – ich súčasťou sú i politicky motivované poplatky na podporu OZE či uhlia. Napríklad podľa porovnania európskeho štatistického úradu Eurostat z roku 2012 po prepočte na kúpnu silu máme tretiu najdrahšiu elektrinu v EÚ (v tom je zarátaná i podpora „zelenej energie“  – cena jej výkupu bola nastavená privysoko a na jej podporu existujú osobitné tarify, ktovie prečo nie je predávaná za trhovú cenu, keď ruka trhu je taká zázračná???). Pre vysvetlenie – hádajte, kto u nás prevádzkuje napríklad slnečné elektrárne…

Nemáme výpočet reálneho životného minima, ktoré so životnými nákladmi má úzko súvisieť.

Problémom je i neprimeranosť sociálnej pomoci zo strany štátu.

Kým v dôsledku nesprávne nastaveného systému dávok sa stali celé rodiny dlhodobo či až celoživotne nezamestnanými, iným tento štát neposkytuje ani základnú pomoc v ťažkej sociálnej situácii, kedy ju ľudia naozaj potrebujú. Moje slová určite potvrdíte tí, ktorí ste po desiatkach rokov práce stratili zamestnanie či vážne ochoreli. Aj tí, ktorí ste blízkeho opatrovali a po jeho smrti ste zostali bez pomoci štátu. Takisto tí, ktorí máte doma blízkeho človeka s postihnutím, choré dieťa či bezvládneho rodiča a opatrujete ho – pán premiér Fico, kde sú sociálne balíčky pre rodiny s postihnutými deťmi, s rodinnými opatrovateľmi – to nie sú občania Slovenska???

Problémom, o ktorom sa mlčí a nerieši sa, je i skutočnosť, že skupina vychytralých ľudí špekulantsky ťaží zo solidárneho systému zákonným spôsobom. Umožňujú im to rôzne diery v slovenskej legislatíve – a možno pochybovať, či ide o neúmyselné diery (systému dali minimum, hoci jediný deň umelo navýšenej mzdy, no dostávali z neho neúmerne vysoké dávky). Ak by sme uverejnili zoznam tých, ktorí takto ryžovali, pochopili by sme kto a prečo ho účelovo nastavil (napríklad pre svoje dcérky počas MD).

Mnohým ľuďom tento štát nedokáže dať prácu. Ak sami máme v štáte množstvo ľudí dlhodobo nezamestnaných, nevidím dôvod dovážať sem utečencov s poukazovaním na ich ekonomický prínos v budúcnosti. Potrebujeme dať prácu všetkým našim občanom, oni nech sú tým ekonomickým prínosom v budúcnosti. Na jedného migranta (navyše nelegálneho, ekonomicky zameraného!) nájde tento štát 1500 eur mesačne, hoci pre túto spoločnosť nespravil žiadny osoh a možno očakávať, že bude pre nás bremenom (podľa signálov, ako sa správajú títo ľudia v krajinách, kam už dorazili – rabujú v obchodoch, znásilňujú, rozhodne to nie sú ľudia pokorne prosiaci o pomoc a skyvu chleba, od začiatku sa neprispôsobujú zákonom spoločnosti, v ktorej by chceli začať žiť). Nepotrebujeme ani z hľadiska rodenia detí stavať na utečencoch, úplne postačí, ak tých 1500 eur, ktoré by vláda chcela dať na utečenca mesačne, dá každý mesiac každému slovenskému občanovi, porastie potom pôrodnosť i v slovenských rodinách.

Výška platov v SR je nedôstojná. Kým na každého utečenca si tento štát nájde 1500 eur mesačne, svojim vlastným občanom za poctivú prácu dlhodobo dáva niekoľkonásobne menej – a z toho pritom musia živiť celú svoju rodinu. Hoci produktivita práce je vysoká, platy úmerne tomu nerastú. Pribúda chudoba, pritom sú ňou ohrozené nielen známe rizikové skupiny (ako sú viacdetné rodiny, ľudia s postihnutím, starí ľudia), ale aj rodiny vzdelaných pracujúcich. Dlhodobo úbohé sú mzdy aj u ľudí s vysokoškolským vzdelaním – napríklad v školstve či v sociálnych službách, kým sudcom, prokurátorom, policajtom tento štát lepí hubu výrazným prilepšovaním. Stávame sa chudobnými pracujúcimi – tzv. „working poor“, ktorí napriek poctivej práci pre tento štát nemajú na uspokojenie potrieb svojej rodiny na úrovni bežného štandardu. Musia dokonca šetriť nielen na strave, ale aj na vode a teple, nemôžu sa s rodinou vybrať na dovolenku, nemôžeme si mnohí dokonca dovoliť ani zostať na PN (napríklad pri viróze…). Pokladám za zlodejinu aj snahu zrušiť minimálnu mzdu – pretože mzda by mala človeka uživiť, a to aj tá minimálna. Už dávno v SR mala byť zavedená legislatívna úprava primeraného zisku z ceny práce (t. j. maximálne možného) a reálny 10%-ný odpis na investovanie do obnovy (s dôslednou kontrolou toho, čo tam podnikateľ zahrnul).

Ďalší veľký balík darebáčin voči občanom je v oblasti zdravotníctva. Odvody v rámci zdravotného poistenia nie sú v skutočnosti odvodom, ale len ďalšou daňou pre vzdelaných a zodpovedných pracujúcich ľudí. Je to trest za to, že sme sa vzdelávali a pracujeme?

V zdravotníctve na Slovensku chýba systém malusov a bonusov, takže sa oplatí správať nezodpovedne.

Pokladám za zlodejinu i to, že mnohí tí, ktorí pracujeme, si nemôžeme dovoliť ísť ani len na PN kvôli nedostatočnej podpore zo strany štátu v prípade choroby. Hoci by bolo jednoduché rozlíšiť špekulantov, ktorí chcú z PN ťažiť (a zostávajú na PN opakovane v priebehu roka) a tých, ktorí naozaj potrebujú pomoc štátu kvôli chorobe. Ak človek nebol na PN aj vyše 10, 20, či viac rokov – tak asi to nebude ten, kto zneužíva PN a mal by mať v prípade choroby PN úmerne tomu zvýšenú už od prvého dňa choroby.

A veľký balík problémov sa spája priamo s pôžičkárčením.

Viem, že niektorí ľudia sa dostanú do takej životnej situácie, že ju musia riešiť pôžičkou. Aj ja som po smrti syna musela vziať pôžičku z banky na úhradu nákladov na jeho pohreb. Niektorí ľudia sa do ťažkej situácie dostanú tým, že pri splácaní pôžičky prídu o prácu a nemajú ju z čoho platiť. Alebo im banka pôžičku nedá a dostanú sa tak do rúk kadejakých zlodejských spoločností – nebankoviek.

Zapamätajte si pravidlo – nikdy by ste pri pôžičke nemali podpisovať žiadnu zmenku, pretože sa potom nepreukazuje právny dôvod vzniku dlhu.  Od takej pôžičky utekajte.

Kvôli pôžičkám sa ľudia dostávajú do zúfalých situácií, prichádzajú o svoj domov, siahajú si na život. Podľa mediálne dostupných údajov je na Slovensku vedených až milión exekúcií.

A pýtam sa verejne – naozaj tento štát nemá legislatívnych odborníkov, ktorí by všetkým tým nebankovým a kadejakým ďalším pochybným pôžičkárskym spolkom dokázali riadne stúpiť na krk? Alebo je to len ďalší spôsob nabaľovania sa tých, ktorí majú dvíhať ruky za poriadok v tomto štáte???!

Túto oblasť musí konečne začať kontrolovať štát dôsledne – pretože máme veľa ľudí, ktorí sa v úročení nevyznajú.  Pre chudobných by mala byť štátna požičovňa – možnosť pôžičky zo strany štátu, ktorú by mohli následne odpracovávať.

Je potrebné do slovenskej legislatívy zaviesť tiež dôslednú kontrolu toho, či človek má pri braní pôžičky vlastný príjem – a či je postačujúci na splácanie. Je absurdné, aby ktorákoľvek pôžičkárska firma dala pôžičku človeku, ktorý nemá vlastný príjem žiadny alebo dostatočný. či aby brali do úvahy pre poskytnutie pôžičky príjem manželského partnera bez jeho vedomia. Toto by malo byť kvalifikované ako trestný čin podvodu.

Súčasná legislatíva núti manželského partnera na platení dlhov sa podieľať a sú tieto dlhy uspokojované z bezpodielového vlastníctva oboch manželov, aj keď o nich partner nevedel. Môžu dokonca exekuovať spoločný majetok – koľko rodín u nás už na to doplatilo???! Preto nutne musí byť legislatívne zavedená podmienka jeho oboznámenia aj súhlasu s pôžičkou i do vzniku akýchkoľvek pôžičiek.

Rovnako je potrebné vniesť poriadok i do exekútorskej činnosti. Rozhodne to nie je pre exekútorov zlý biznis – stačí sa pozrieť na to, ako podaktorí z nich žijú. Myslím si, že by bolo vhodné zrušiť všetkých súkromných exekútorov a zaviesť exekútorskú funkciu len ako štátneho zamestnanca.

Slovenská legislatíva i prax je hanebná – inak to nazvať nedokážem. Kým obyčajný človek – dlžník má na krku exekútora, ktorý ho pripraví o strechu nad hlavou, aj o chuť do života, veľkí zlodeji „reštrukturalizujú“. Nepochybne sú potrebné opatrenia – ja sa v tejto oblasti nevyznám – z môjho pohľadu zaujímavé a odborné kroky, aby sa kauza Váhostav už nikdy neopakovala, navrhol vo svojom blogu Juraj Miškov. Veď posúďte sami – ten pán navrhol v apríli 2015, aby:

  • vracanie minulých ziskov bolo nutnou podmienkou spustenia reštrukturalizácie,
  • vlastníctvo tovarov a služieb vzniklo až zaplatením faktúry,
  • platby a vratky DPH boli realizované len zo zaplatených faktúr,
  • bola zavedená povinná hranica výťažku z reštrukturalizácie,
  • pre firmy v reštrukturalizácii bol zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
  • pre osoby, ktoré sú užívateľmi výhod z podnikov v konkurze alebo v reštrukturalizácii bol zákaz podnikania so štátom,
  • pri veľkých stavebných zákazkách bol využívaný žltý FIDIC ((vylučujú sa tým dodatky ku zmluvám a zhotoviteľ preberá zodpovednosť na spracovanie celého technického návrhu a zhotovenie diela),
  • sa sťažilo tunelovanie firiem majiteľmi na úkor veriteľov novelizovaním občianskeho zákonníka a trestného zákona),
  • investovať do odbornej prípravy vyšetrovateľov a sudcov.

Niečo z opatrení sa vždy po prevalení kauzy typu Váhostav zrealizuje, ale pripadá mi to len ako povrchový náter. A tak kým zúfalí ľudia končia na ulici, či prichádzajú o život, naši veľkí

„podnikatelia“ prichádzajú k štátnej pomoci v ich „neľahkej podnikateľskej situácii“, na ktorú čakajú vo svojich vilkách či súkromných zahraničných letoviskách.

Je nutné konečne potrebné všetky tie zlodejiny v tomto štáte uťať. Potrebných opatrení by preto bolo iste treba aj viac. Prispieť návrhmi na zmenu by ste mali a mohli tí, ktorí s exekúciami máte osobné skúsenosti.

Aby sa v médiách neobjavovali tragické správy o tom, ako zúfalí ľudia nemohli ďalej žiť pre bremeno dlhov…

 

 E.K. I. Predná Hora, 2.8.2015

 

O Slovensku 3. – Už by sme celkom slušne zaplnili námestie. . .

20.01.2019

Už by sme celkom slušne zaplnili námestie, ak by sme naň vybehli my a naši blízki. Ľudí, ktorí sa pridávajú ku Otvorenému listu premiérovi SR pribúda, takmer každý deň sa ozve niekto viac »

S láskou, mama 1. – Rovnako. . .

19.01.2019

Starý Cutter John je, rovnako ako ja, autistický aktivista. Tiež je to môj otec... ...Starý Cutter John kedysi niekomu spomenul, že ma pozná už celé desiatky rokov. Ten človek sa ho spýtal, viac »

Verím 3. – Osemnásty január. . .

18.01.2019

„Ešte chvíľu, iba takú maliličkú chvíľku si užívať teplo postele“ prebleskne mi hlavou. Ponáram sa do slastného pocitu pohodlia a bezpečia postele, zababušená až po uši mäkkučkým viac »

benjamin netanjahu

Izraelská vláda po takmer polstoročí obnovila diplomatické vzťahy s Čadom

20.01.2019 16:56

Premiér Benjamin Netanjahu označil tento krok za historický.

plyn, energie

Nemci o hrozbách pre Nord Stream 2 od USA: Nemecko je právny štát

20.01.2019 15:53

Nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier odpovedal na hrozby sankciami zo strany USA stručne: "Nemecko je právny štát".

Národný futbalový štadión

ÚVO má výhrady k podmienkam súťaže a zmluvy na nájom Národného futbalového štadióna

20.01.2019 15:52

Úrad upozorňuje, že môže ísť o prípad vyžadujúci aplikáciu pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Maroš Šefčovič

Je logické, že Šefčovič nechce byť len kandidátom voličov Smeru, vyjadril sa Erik Tomáš

20.01.2019 15:27

Tomáš je presvedčený, že súčasný podpredseda Európskej komisie (EK) na to má odborný, ale i osobnostný potenciál.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,050
Celková čítanosť: 2056041x
Priemerná čítanosť článkov: 1958x

Kategórie