Založ si blog

Otázka dňa 7. – Najlepšie sa nakupuje na Cypre – však, pán Naď?

Až ako závislosť na nakupovaní by sa to podľa mňa dalo označiť, veru, tie tohtoročné nákupy ministra Naďa.

Pozerajte a uvažujte – správu o nákupoch priniesol web Blog investigatívnej žurnalistiky vo viacerých linkoch https://www.facebook.com/investigativnazurnalistika/.

 

Ja k tomu veľa nepoviem, lebo mi nič slušné k tomu nenapadá.

Určite sú to vysoko kvalitné veci – napríklad tá slnečná clona tieni iste už i svetlo z Jupitera a možno i z Pluta…

 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Item Quantity Price per unit 10 sets Total price 12,850.00€ 1,575.00€ 10 pcs 10 pcs 128,500.00€ 15,750.00€ Vysokotlaky nafukovaci stan ERA-SI-60-90-3.0 Slnečná clona Termo-izolačná vložka Vkladacia hygienická podlaha Podložka podlahová geotextílie Vstupná predsień Elektroinštalácia a osvetlenie Klimatizačná jednotká AC-M11 Poschodová postel' Skladací- odkladací box Skladací stôl 1,670.00€ 10 pcs 16,700.00€ 900.00€ 10 pcs 9,000.00€ 10 pcs 305.00€ 1,515.00€ 1,430.00€ 10 sets 3,050.00€ 15,150.00€ 10 sets 14,150.00€ 80 sets 525.00€ Skladacie kreslo Prepravny box 160 pcs 14,300.00€ 141,500.00€ 42,000.00€ 12,960.00€ 81.00€ 20 20pcs 153.00€ 80 pcs 26 pcs 3,060.00€ 25.00€ Celková čiastka zmluvy 643.00€ 2,000.000 16,718.00€ 420,688.00€ bez DPH.“Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY SLOVCON UNFICYP CYPRUS UNFICYP-EL4/1-9/2021 Počet listov: 4 Počet príloh: 1/4 KÚPNA ZMLUVA (d'alej "Zmluva") STRANY (1) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky SLOVCON UNFICYP Kutuzovova 832 47 Bratislava Zastúpené: Banka: Bankovy účet: xXxxxxxxxxxxxx Štátna pokladnica SK 8180 0000 0070 0032 9422 Štátna pokladnica SPSRSKBA (d'alej "Kupujúci") and Zastúpené: M. KADIS SURVIVAL SPORTS LTD XXXXXXXXXxXxx Banka: Bankovy účet: SWIFT: VAT Number: Bank of Cyprus 70000001 101330100 BCYPCY2N CY100500300“

 

A ďalšia zmluvička – a zasa Cyprus…

 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Dátum: Kúpna zmluva na nákup a dodávku: Výzbroj a vystroj na potláčanie davu Dátum zverejnenia: 2021 Identifikácia zmluvy: Dátum uzavretia: 28.09.2021 Dátum účinnosti: 30.09.2021 Dátum platnosti do: 26.03.2022 modifikácii pre sily OSN Typ: Zmluva Č. zmluvy: UNFICYP-EL4/1/8/2021 Rezort: Ministerstvo obrany SR Príloha: e zmluva- -SK- 180.02kB zmluva-EN-165.05kB Objednávatel: Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 832 24 47 Bratislava IČO: 30845572 Dodávatel: IMPORTICALTD Názov zmluvy: Kúpna zmluva nákup dodávku: Vyzbroj vystroj na potláčanie davu modifikácii pre sily OSN ID zmluvy: 5955730 Poznámka: Cenové plnenie: CY10167115D Zmluvne dohodnutá čiastka: 267 950,00 € Celková čiastka: 267 950,00 €“Opis fotky nie je k dispozícii.

 

A tá renomovaná firma, čo ju zaisťuje…

 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Importica Ltd 5,0 (1) Predajca lodnych prívesov, Cyprus Zavreté 5+“

 

A ďalšia zmluvička…

Niet nad nákupy na Cypre, vravím vám…

 

 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY SLOVCON UNFICYP CYPRUS UNFICYP-EL4/1-12/2021 Počet listov:4 listov: Počet príloh: KÚPNA ZMLUVA (d'alej "Zmluva") STRANY (1) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky SLOVCON UNFICYP Kutuzovova 832 47 Bratislava Zastúpené: Banka: Bankovy účet: podplukovík Ing. Róbert PL ÁVKA (UNFICYP SLOVCON, velitel') Štátna pokladnica 180 0000 0070 0032 9422 Státna pokladnica SPSRSKBA (d'alej "Kupujúci") and M. KADIS SURVIVA SPORTS LTD Makedonitisis 66, Strovolos TK-2057, Cyprus Represented by: Mr. Marios KADIS Bank: Account number: SWIFT: VAT Number: Bank Cyprus CY26002001 17000000 101330100 BCYPCY2N CY10050030“

 

A ďalšia zmluvička…

Veru, samé veci pre expertov ponúkajú – takú ručnú sekeru napríklad…

 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „1. PREDMET ZMLUVY 1.1 Predmetom tejto zmluvy je nákup a dodávka Súprav na trhanie („,Súpravy"). 1.2 Predávajúci doručí kupujúcemu Súpravy V množstve a cenách, ako je uvedené V tabul'ke nižšie. Technické špecifikácie sú uvedené Prílohe č.1. Položka Špecifikácia Súprava na trhanie Množstvo Cena za kus podl'a prílohy č.1 Cena celkom 8 975,00 € 39 800,00 € Celková čiastka zmluvy 39.800,00 € bez DPH.“Na obrázku môže byť text

 

Tak, nakupujme u odborníkov – niet nad renomovanú firmu.

 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „rpvs.gov.sk/rpvs MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Register partnerov verejného sektora Rychle vyhl'adávanie partnera M. KADIS SURVIVAL SPORTS LIMITED Rozšírené vyhl'adávanie Číslo Meno vložky osoby Meno partnera verejného sektora Typ osoby IČO Dátum narodenia Meno oprávnen osoby Stav Nie ú Záznamy0 dispozícii žiadne dáta ceom“

 

Na tom Cypre musia byť výpredaje, alebo čo…

 

A hej, aj RTVS nakupovalo – poviem vám, že síce nie na Cypre, ale ten nákup je tiež výnimočný. Štátna slovenská firma spíše zmluvu riadiacu sa zákonmi inej krajiny – IBA inej krajiny, s úhradou akejkoľvek výšky nákladov, ak by sa firme zmenili, a ktorá môže na tie práce najať subdodávateľa.

Za všetko z nej odcitujem iba toto:
6. Odškodnenie a obmedzenie ručenia
6.1. Spoločnosť Encompass nebude zodpovedná za žiadne skutky či pochybenia na strane zákazníka, jeho
zástupcov alebo subdodávateľov.
6.2. Spoločnosť Encompass neručí zákazníkovi, či už ide o zmluvný vzťah, prečiny (vrátane nedbalosti) alebo
porušenie zákonnej povinnosti, či už priamo alebo nepriamo, za žiadne straty výnosov, ziskov,
očakávaných ziskov či úspor, ani za žiadne výdavky, ktoré vzniknú zákazníkovi a tiež nebude zodpovedná
za žiadne nepriame či následné straty, vyplývajúce z tejto zmluvy resp. v súvislosti s ňou.
6.3. Zákazník na vyžiadanie odškodní a zbaví spoločnosť Encompass zodpovednosti za škodu v súvislosti so
všetkými záväzkami, nárokmi či výdavkami, ako aj všetkými vzniknutými alebo utrpenými stratami a
škodami (vrátane právnych nákladov, výdavkov a DPH), ktoré vznikli či už priamo alebo nepriamo a v
rámci ktorejkoľvek jurisdikcie ako dôsledok:
6.3.1.akéhokoľvek porušenia ktorejkoľvek podmienky tejto zmluvy na strane zákazníka;
6.3.2.akejkoľvek škody na hmotnom či osobnom majetku a / alebo akejkoľvek straty použiteľnosti
akéhokoľvek majetku;
6.3.3.akejkoľvek nedbalosti, podvodnej činnosti, nečestnosti alebo úmyselného nedodržania /
nesplnenia záväzku na strane zákazníka; a
6.3.4.akéhokoľvek úmrtia alebo zranenia ktorejkoľvek osoby, ktoré bolo zapríčinené akýmkoľvek
skutkom či pochybením na strane zákazníka.
6.4. Táto zmluva ničím nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť / ručenie ktorejkoľvek zo strán:
6.4.1.za úmrtie alebo zranenie osoby ako dôsledok nedbalosti príslušnej zmluvnej strany alebo jej
zamestnancov, vykonávajúcich činnosti počas svojej práce; alebo
6.4.2.vyplývajúce z podvodnej činnosti, podvodného vykreslenia faktov alebo úmyselného nesplnenia
záväzku.
6.5. Bez ohľadu na bod 6.4, celkové ručenie spoločnosti Encompass vo vzťahu k všetkým stratám či škodám,
ktoré zákazník utrpel a ktoré vyplývajú z tejto zmluvy resp. vznikli v spojení s ňou, či už v rámci
zmluvného vzťahu, v dôsledku nedbalosti, porušenia zákonnej povinnosti alebo akýmkoľvek iným
spôsobom, nepresiahne hodnotu dvanásť (12) – násobku mesačného poplatku stanoveného v Súhrnnej
časti 5.
No čo, už aj vy si myslíte, že na to niet čo slušne dodať?
Elena

No toto 7. – Sulíkovi možno sochu postavia. . .

10.08.2022

Teda nie je to ešte stopercentné, ale vysoko, vysoko pravdepodobné, že sa národ na tú sochu pre neho poskladá. S tabuľkou Národ sebe. Alebo žeby Vďačný národ? Že prečo? No pre jeho záslužný počin. Veru, vyčítať síce Sulíkovi môžeme kadečo, ale asi to všetko pre mnohých vyváži tento počin – že kvôli nemu odíde Naď z vlády a politiky [...]

Kroky v tme 3. – Deň odpúšťania. . .

08.08.2022

Niekedy vietor veje divoko a koruny stromov sa krivia pod jeho náporom. Na horách bol prudký vietor, no postupne utíchol – zahlásili vo sobotňajších večerných správach, no u nás vietor zjavne správy nepočul a pokračoval v divokom tanci po celú noc a aj v nedeľu. Deň odpúšťania je dnes – prečítala som si na fb v buse. A uvažovala som o tom v nedeľu večer [...]

No toto 6. – Kam šli tie prachy?

05.08.2022

Vynárajú sa informácie o tom, kto sa nabalil na pandémii. Popri výrobcoch vakcín to boli aj testovači. Informáciu o tom priniesol FINSTAT – aj keď nerozumiem, prečo analyzoval len údaje od 290 zo 400 prevádzkovateľov – a nie všetkých. Nuž, bolo to defilé lumpov a ľudí bez morálky, čo nám tie časy ukázali. MOMky boli skutočne dobrý biznis, s [...]

migranti, more, stredozemné, utečenci, plťka

Po potopení člna pri gréckom ostrove sú nezvestné desiatky migrantov

10.08.2022 11:53

Plavidlo smerovalo z oblasti Antalya na juhovýchode Turecka do Talianska.

Mateusz Morawiecki

Morawiecki obvinil EÚ, že sa voči menším členským štátom správa imperialisticky

10.08.2022 11:49

Morawieckeho vládna strana PiS sa s Bruselom už viackrát sporila v otázkach právneho štátu.

ZSSK: Dostali príspevok 76 284 000 eur

Pri zrážke vlaku s osobou zomrela v Bratislave 84-ročná žena

10.08.2022 10:57

K nehode došlo na železničnom priecestí na úrovni zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) pred Ivanskou cestou.

Moderna

Vakcínam od Moderny sa skončila záruka. Nie je o ne záujem

10.08.2022 10:50, aktualizované: 11:45

Vzhľadom na to, že Slovensko patrilo medzi krajiny s najnižšou mierou zaočkovanosti v Európskej únii, niektoré dávky začínajú exspirovať.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,384
Celková čítanosť: 6738205x
Priemerná čítanosť článkov: 2826x

Kategórie