Založ si blog

Óóó 8. – List pre generálneho prokurátora. . .

Je potrebné v tejto spoločnosti čeliť pravde a vykročiť ku spravodlivosti. Som fanúšikom spravodlivosti, a tak malý výkop v jej mene som urobila.

 

Vážený pán generálny prokurátor,

 

vzhľadom na medializované oznámenie o skutočnosti že Generálna prokuratúra SR začala prešetrovať nadpriemerné úmrtia spojené s pandémiou COVID-19 v SR, pokladám za moju občiansku povinnosť upozorniť Vás na podozrenie, že v situácii pandémie mohlo dochádzať ku nadbytočným úmrtiam ľudí i z dôvodu nekvalifikovanej obsluhy umelej pľúcnej ventilácie (UPV) v nemocniciach SR.

Žiadam Vás o preverenie uvedeného podozrenia a ďalších mnou uvádzaných skutočností, či nedošlo ku spáchaniu trestného činu v súvislosti s nimi.

K veci uvádzam:

 

Dňa 21. septembra 2021 uviedol denník SME v článku v linku

https://domov.sme.sk/c/22746994/koronavirus-na-slovensku-covid-19-plucna-ventilacia.html

že na Slovensku máme vyše 400 vysokoprietokových ventilácií.

Žiadam Vás o preverenie  uvádzanej skutočnosti o počte UPV v SR v skutočnosti, nakoľko článok v denníku Pravda zo dňa 13. septembra 2020 v linku

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/562774-slovensko-ma-dvetisic-plucnych-ventilacii/

uvádza, že Slovensko má dvetisíc pľúcnych ventilácií.

Je nepochybne potrebné preveriť, že  ak Slovensko v roku 2020 malo 2000 UPV, kam sa podelo 1600 z nich počas niekoľkých mesiacov. Pretože na nadmernosť úmrtí Slovákov v pandemickej situácii mohol pôsobiť aj nedostatok UPV.

 

Taktiež denník SME v článku zo dňa 21. septembra 2021 – link príslušného článku vyššie poskytujem –  uviedol, že

Keď sa pacient na ventiláciu dostane, má najvyššiu šancu, že infekciu koronavírusom prežije. Počas druhej vlny pandémie covidu sa však pravdepodobnosť prežitia na ventiláciách veľmi líšila v závislosti od nemocnice. Niekde zachránila život viac ako ôsmim pacientom z desiatich, inde len slabú polovicu. Kompletnú štatistiku úmrtí na umelých pľúcnych ventiláciách za jednotlivé nemocnice sa denníku SME nepodarilo získať, lebo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) ju neposkytlo z dôvodu ochrany štatistickej dôvernosti.

Tým NCZI znemožnilo pacientom zvoliť si miesto, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť v situácii závažného ohrozenia života percentuálne významne úspešnejšie. Pacient by mal mať právo vedieť, kde je aká kvalita zdravotnej starostlivosti poskytovaná – o to závažnejšia je táto skutočnosť, ak sa jedná o záchranu jeho života.

K veci tiež uvádzam, že – citované z vyššie uvedeného článku  napojenie pre pacienta bolo Najlepšie na vysokoprietokovú, ktorá je najlepšou umelou pľúcnou ventiláciou dostupnou v našich nemocniciach.

Ibaže pacienti nemali k dispozícii informáciu, v ktorých nemocniciach sa táto pre nich najlepšia vysokoprietoková ventilácia nachádza. Domnievam sa, že nesprístupnenie tejto informácie je porušením práva pacientov na primeranú informovanosť. Doteraz nevieme, či boli rozdelené tieto najlepšie UPV rovnomerne po všetkých nemocniciach, alebo ich mali iba vybrané nemocnice, a kvôli čomu.

I to môže znamenať porušenie práv pacientov z hľadiska dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

K veci tiež uvádzam, že citovaný článok uvádza tiež

Jeden z najväčších odborníkov u nás na vysokoprietokové ventilácie anestéziológ Pavol Török z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych ochorení (VÚSCH) v Košiciach vraví, že pod rozdielnu úmrtnosť sa podpísala aj rôzna schopnosť pracovať s ventiláciami. Nepriamo z toho vyplýva, že prežitie ťažko chorého pacienta na ventilácii závisí aj od toho, do akej nemocnice sa dostane.

Bolo porušené právo pacienta na informácie. Z uvedeného vyplýva, že neinformovaním o kvalite schopnosti nemocníc pracovať s UPV riadne a včas bola znížená šanca niektorým pacientom na ich prežitie.

K veci tiež uvádzam, že v článku v denníku Pravda zo dňa 23. novembra 2021

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/607944-lekar-visolajsky-kam-zmizli-ventilacie-alebo-zmizli-ludia/

sa šéf lekárskych odborov Visolajský vyjadril

Sú len dve možnosti, buď nám niekto z našich nemocníc ukradol vyše sto drahých prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu, alebo z našich nemocníc odišlo príliš veľa skúsených lekárov a sestier, ktorí tieto ventilácie obsluhujú. Ak je pravda, že sa tu udiala takáto rozsiahla krádež prístrojov, ide o vážny prečin, lebo ide o všeobecné ohrozenie zdravia a životov obyvateľstva. Ak nám však od jari odišli z našich nemocníc stovky zdravotníkov a minister zdravotníctva voči tomu neurobil za celý rok NIČ, tak len mykneme plecom?“

Stotožňujem sa s jeho názorom vo veci, a preto Vás žiadam, aby ste preverili aj nasledovnú skutočnosť, že či došlo ku zníženiu počtu UPV zatiaľ neznámym páchateľom zatiaľ neznámym spôsobom. Na rozdiel od lekára Visolajského však poukazujem, že nešlo o rozdiel 100 prístrojov, ale o podstatne väčší rozdiel, až 1600 UPV. Ak by niekto tieto prístroje zo slovenských nemocníc niekam vzal, to by bola nepochybne škoda veľkého rozsahu, nehovoriac o ohrození životov slovenských občanov.

Na základe citovaného vyjadrenia lekára Visolajského poukazujem na skutočnosť, že ak sa preverením skutočností zo strany GP zistí, že sa v slovenských nemocniciach nachádzali všetky UPV i po roku, t. j. v plnom počte v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020,  potom je potrebné preveriť, koľko zaškolených odborníkov na prácu s UPV sme mali v uvedenom období na Slovensku – t. j. koľko ich bolo v roku 2020, koľko ich bolo v roku 2021 – či sa zakladá na pravde vyjadrenie lekára Visolajského o odchode týchto odborníkov, znížení ich počtu v nemocniciach. Lebo ak áno, potom nepochybne nečinnosť kompetentných osôb by mala zakladať ich trestnú zodpovednosť za ohrozenie verejného zdravia.

Rovnako ma vedie táto informácia i ku názoru, že je potrebné preveriť, či sa v situácii pandémie zaškoľovali ďalší odborníci v prípade ich nedostatku v slovenských nemocniciach. Lebo ak nie, potom nepochybne nečinnosť kompetentných osôb by mala zakladať ich trestnú zodpovednosť za ohrozenie verejného zdravia.

K veci zároveň uvádzam, že pokiaľ sa šetrením GPO preukáže, že UPV boli v slovenských nemocniciach v plnom počte pôvodne zakúpených UPV a boli riadne rozdelené do slovenských nemocníc rovnomerne, respektíve pomerovo, je potrebné pre zistenie príčin nadmernej úmrtnosti slovenských občanov na COVID-19 v pandemickej situácii vziať do úvahy a riadne preveriť aj skutočnosť, či v dostatočnom počte disponovali príslušné nemocnice s UPV aj dostatkom odborníkov zaškolených na obsluhu UPV.

Žiadam Vás preto, pán generálny prokurátor, aby ste preverili okrem iného aj skutočnosť, či nemocnice v SR, ktoré disponovali UPV, mali aj dostatok príslušne zaškolených odborníkov na každej smene, t. j. nepretržite počas 24 hodín denne počas týždňa. Respektíve, ak nemali dostatok primerane zaškolených odborníkov, kto potom obsluhoval UPV v čase ich neprítomnosti na pracoviskách. Lebo neodborná obsluha môže byť tiež jednou z príčin nadmernej úmrtnosti Slovákov v pandemickej situácii na COVID-19.

Ako oznamovateľ Vás žiadam o informovanie o postupe a výsledku vyšetrovania. Ďakujem.

S úctou

 

 

Elena

 

K diskusii  palenque   prešetrenie je pomerne jednoduché –

 

počty UPV v jednotlivých nemocniciach Slovenska

počty vysokoprietokových UPV v jednotlivých nemocniciach Slovenska

počty zaškolených odborníkov s certifikátom o zaškolení na prácu s UPV (nejde o jednodňový kurz)  v jednotlivých nemocniciach Slovenska.

 

Nič viac netreba.  Teda hej, zverejniť to – nech konečne ľuďom dôjde pravda. 

A samozrejme vyzvať na verejné vyjadrenie ministra zdravotníctva a vedenie NCZI, prečo ľuďom neboli poskytnuté pravdivé informácie o úspešnosti jednotlivých nemocníc v prežití pacienta na UPV.

 

 

A hej, prezradím Vám, že podnet zasielam opätovne doplnený o ďalšiu skutočnosť  – preverenie odbornosti odborníkov v krízovom štábe.

Cesta duše 5. – Sú dni . . .

24.02.2024

Poviem ti príbeh, zašepkala som včera. Iba mne? Dnes? A veď hej, prikývla som. Prší a prší dneškom. Ja si s dažďom rozumiem, no teraz tu mám príbeh plný slnka. O dva dni skôr vznikol, pravdaže. Slnko dopadalo na vzdialené kopce. Tenké zlaté lúče objímali vrcholce stromov a pozlátili zdychavské lazy a svahy nad nimi. [...]

Ale nooo 8. – Navrhujem SND nové umelecké dielo. . .

22.02.2024

Musíme sa kultúrniť nediskriminačne, povedala som si zamyslene, keď som čítala pohoršené reakcie k novému umeleckému dielu SND o Ježišovi https://christianitas.sk/skandal-okolo-blasfemickej-hry-jezis-z-montrealu-sa-stupnuje/?fbclid=IwAR38R953h9_sBRFnP-vmFnl6TjCwp87Htb9oBcEz00nQQK3bmAe_5ntNtq0 Že vraj nový filozofický pohľad to je, tvrdí SND. No veď dobre – nevidela [...]

Ale nooo 7. – Medzinárodný deň obetí zločinu. . .

22.02.2024

Výročie vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice sme si opäť pripomenuli, ako ukazuje link https://tvnoviny.sk/domace/clanok/881717-objednavatel-stale-nepyka-zhrnutie-toho-co-sa-udialo-za-sest-rokov-od-vrazdy-jana-kuciaka?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0JfPkePBeV-BQRu_HC5ySS5uj2vD71uTHiV6AJwjwdSM9D0DFBJRNPcUA#Echobox=1708534015 Čas plynie, a ja akosi nie som [...]

tibor gašpar

Gašpar: Ak sa NATO nezmení na útočnú alianciu, budeme ju plne podporovať

25.02.2024 12:34

Podľa Gašpara je deklarovaná snaha vlády vynaložiť na obranu dve percentá HDP.

Volodymyr Zelenskyj, Olaf Scholz

Zostáva vám len pár hodín, predpovedali v Berlíne porážku Kyjeva. Prečo Nemci váhali s pomocou Ukrajine?

25.02.2024 12:00

Podporovať Ukrajinu, ale neprovokovať Putina. Proruská politika Berlína sa skončila fiaskom, no Berlín stále nepomáha tak, ako by mohol.

Oleksandr Syrskyj

Syrskyj navštívil veliteľstvo neďaleko frontu. Situácia je ťažká, Rusi neustále útočia, potvrdil

25.02.2024 11:37

Ukrajinskí vojaci sa sťažujú hlavne na nedostatok delostreleckej munície a munície do protileteckých zbraní.

Anka, Donovaly

So snehom je to cez prázdniny bieda. Napriek extrémnemu teplu si však stále môžete zalyžovať

25.02.2024 11:30

Na upršaných Donovaloch sme na kopci stretli len hŕstku ľudí – tamojšie stredisko je napriek súčasným podmienkam stále otvorené. Zimné radovánky však naďalej ponúkajú aj Oščadnica či Jasná.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,824
Celková čítanosť: 8851873x
Priemerná čítanosť článkov: 3135x

Kategórie