Založ si blog

O Slovensku 6. – Tragédia výberu ústavných sudcov na Slovensku. . .

 

Mohli sme mať aspoň nádej, poviem vám. Aspoň nádej – kebyže sme nemali mediálne dostupné prezentácie toho, čo nám podaktorí kandidáti na ústavných sudcov vo svojej osobe ponúkajú.

„Lasciate ogni speranza – zanechajte všetku nádej“ – nápis nad bránami pekla v Danteho slávnom diele bol asi inšpirovaný slovenskou realitou.

Ach, áno, videla som záznam prezentácie len jednej adeptky – a stačilo mi…

Tou adeptkou je pani Dr. c. Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Nuž, dávno som nebola taká dračia, ako v tejto chvíli…

 

 

“Snažím sa, aby boli chránené práva a slobody každého jednotlivca, aby bola právna istota, aby sa každý vedel domôcť svojho práva”  povedala.

Generálna riaditeľka sekcie trestného práva a poradkyňa ministra pre trestné právo bola – a hrdí sa tým, že sa vďaka nej začalo pracovať na zákone o obetiach trestných činov. Pod zem by som sa prepadla na jej mieste, keby som vypustila z úst slová o zákone na pomoc obetiam….

 

Tak si oživme pamäť, pani Dr. c. Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD….

Od roku 2012 sa mala transponovať do národných legislatív smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov

Obetiam trestných činov, ktorým bola spôsobená ujma na živote, zdraví, majetku, cti alebo iných právach, spočiatku medzinárodné dokumenty nepriznávali žiadne osobitné práva. Koncom 20. storočia sa okrem posilňovania práv osôb, proti ktorým sa vedie trestné stíhanie, začala diskusia o posilnení práv poškodených trestnými činmi – obetí. Bolo to najmä v súvislosti s restoratívnou funkciou trestania. Rada Európskej únie prijala 15. marca 2001 rámcové rozhodnutie o postavení obetí v trestnom konaní a v roku 2004 smernicu 2004/80/ES z 29. apríla 2004 bol rámec postavenia obetí doplnený aj o odškodňovanie obetí trestných činov v cezhraničných situáciách. Prijatím Lisabonskej zmluvy sa problematika obetí upravila aj v primárnom práve EÚ. Následne bola prijatá smernica 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze a smernica 2012/29/EÚ, ktorou sa ustanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Zákonom o obetiach sa vykonala transpozícia predovšetkým smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa ustanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a smernice 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov.

Mala byť transponovaná do októbra 2015 – nie do januára 2018. Tri roky po tom termíne SR nemala transponovanú smernicu. Porušovala tým práva obetí.

Skutočne sa je čím chváliť, pani Dr. c. Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

 

 

“Snažím sa, aby boli chránené práva a slobody každého jednotlivca, aby bola právna istota, aby sa každý vedel domôcť svojho práva”  povedala.

Osviežujme si pamäť ďalej, pani Dr. c. Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Do prijatia zákona o obetiach v podmienkach Slovenskej republiky absentovala ucelená právna úprava, týkajúca sa ochrany, poskytovania pomoci a odškodňovania obetí trestných činov. Slovenská trestnoprávna teória ani legislatíva pojem „obeť“ nepoužívali. Slovenský právny poriadok preferoval pojem „poškodený“. Požiadavky na zabezpečenie osobitnej starostlivosti o obete trestných činov, ktoré presahujú úpravu trestného konania, boli čiastkovo riešené v Trestnom poriadku, ale najmä v iných osobitných zákonoch v gescii viacerých rezortov.

Zákon o obetiach v podmienkach SR, ktorým sa chválite, v skutočnosti je hrubo diskriminujúcim paškvilom. Lebo nevidím rozdiel medzi obeťou úmyselného trestného činu a nedbanlivostného trestného činu (ako ste vy, slovenskí odborníci na právo, označili ujmu zavinenú pochybením lekára).

Vysvetlite mi, prosím, verejne, pani kandidátka na ústavnú sudkyňu Dr. c. Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., aký je rozdiel medzi tým, že mi dieťa zomrie v rámci úmyselného trestného činu a nedbanlivostného trestného činu, vinou pochybenia lekára?

Výsledok je ten istý, moje dieťa je mŕtve.

Tak mi povedzte, pani kandidátka na ústavnú sudkyňu Dr. c. Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.,  prečo v zákone na ochranu obetí robíte legislatívne rozdiel v neprospech obetí nedbanlivostných trestných činov???!!

 

“Snažím sa, aby boli chránené práva a slobody každého jednotlivca, aby bola právna istota, aby sa každý vedel domôcť svojho práva,” povedala.

A tak sa pýtam, otvorene a verejne – máte vedomosť, pani kandidátka na ústavnú sudkyňu Dr. c. Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., aké je postavenie obetí pochybení lekárov? Viete nám verejne povedať, ako dlho sa vlečie ich boj za spravodlivosť – že konania vo veci trvajú 8 a viac rokov?

Dokážete si predstaviť, aké je to žiť s vedomím, že osoba, ktorá zavinila smrť Vášho dieťaťa, je len podmienečne odsúdená a spokojne beztrestne vypisuje súdu do občianskoprávneho konania s nemocnicou, že život človeka s postihnutím je menej hodnotný ako život človeka zdravého?

Prezraďte nám verejne, čo radíte ministrovi spravodlivosti ako jeho poradkyňa ohľadne zmeny prístupu k obetiam pochybení lekárov?

 

“Snažím sa, aby boli chránené práva a slobody každého jednotlivca, aby bola právna istota, aby sa každý vedel domôcť svojho práva,” povedala.

Pýtam sa, pani kandidátka na ústavnú sudkyňu Dr. c. Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., čo ste spravili aby sme sa mohli domôcť svojho práva my, obete pochybení lekárov?

My, matky, ktorých deti už nežijú vinou lekárov – je nás už 19.

Podľa medzinárodných štatistík každý rok zomrie na Slovensku 11 000 ľudí, ktorí by mohli žiť, keby dostali potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Čo ste spravili ako generálna riaditeľka sekcie trestného práva a poradkyňa ministra pre trestné právo pre všetkých tých ľudí a ich blízkych?

Mám to napísať razantne?

No – a to isté by ste pre nás spravili ako ústavná sudkyňa…

 

Práve dnes…

Dnes, presne dnes je výročie smrti Ivana Markoviča, mladého vzdelaného úspešného muža, otca dvoch maličkých detí. Zomrel pred tromi rokmi, po pol roku neskutočného utrpenia,  jeho rodina – jeho žena a rodičia – bojujú za spravodlivosť a zistenie vinníkov. Ešte  stále len zistenie, po troch rokoch od jeho smrti.  

A ja, ja – pani kandidátka na ústavnú sudkyňu Dr. c. Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.,- už 20 mesiacov čakám na vytýčenie ďalšieho pojednávania na KS v Banskej Bystrici. Kde je to domoženie sa práva?

To je tá právna istota, pani kandidátka na ústavnú sudkyňu Dr. c. Doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., o ktorej hovoríte, a ktorú nám tu sľubujete?

A doteraz ste boli kde, na Marse? Mali ste prestížne posty, vedecké aj v oblasti výkonnej – generálna riaditeľka sekcie trestného práva a poradkyňa ministra pre trestné právo, ako sama hovoríte…

Ja – hanbila by som sa na Vašom mieste hovoriť “snažím sa, aby boli chránené práva a slobody každého jednotlivca, aby bola právna istota, aby sa každý vedel domôcť svojho práva”… To Vaše snaženie mi pripomína Tuwimov výrok „Pamätaj na chudobných, hovorieval akýsi továrnik z Lodže, veď ťa to nič nestojí…“

 

Ľudia, pravdu povedal Boris Kollár, hlbokú pravdu, tak si ju v tejto chvíli môžete verejne vypočuť…

https://www.facebook.com/1464024763918594/videos/2257279247928541/

 

 

Elena    25.1.2019

 

Povedz mi 7. – Hlboké posolstvo. . .

29.07.2020

Najhlbšie v mojom srdci je uložená myšlienka, ktorá pochádza z Biblie. Prvý list apoštola Pavla Korinským je to, ktorý hovorí „… a tak teraz ostáva viera, nádej a láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska…“ 1. Korintským 13.13 Boh týmito slovami zanecháva posolstvo každému a stopu v životoch nás všetkých. V týchto slovách je hlboká [...]

Povedz mi 6. – Signály rizika. . .

29.07.2020

Boh chce mier. A ľudia tiež. Naozaj máme peniaze v tejto dobe vyhadzovať na ďalšie zbrojenie? To je otázka, o ktorej uvažujem v tejto chvíli. A to na základe správy o nápade Naďa na ďalšie vrážanie peňazí u nás do zbrojenia. https://aktualizovane.sk/nad-nevie-co-s-peniazmi-slovensko-by-mohlo-kupit-nove-vrtulniky-black-hawk-za-50-milionov-dolarov/ Celý rad signálov [...]

Povedz mi 5. – A nechcel by si radšej nejakú inú princeznú?

24.07.2020

Rozprávkový príbeh o oprave cesty medzi Prednou Horou a Muráňom a rozprávka o princeznej so zlatou hviezdou na čele majú niečo spoločné. Prezradím vám, že čo. Búrka zničila cestu… Rozprávkový príbeh o oprave cesty máme z podania predsedu BBsK, pána Luntera. Porozprával v reportáži TA3, ako peniaze na opravu spadnutej cesty medzi Prednou Horou a Muráňom [...]

Ružín, čistenie, kombajn

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

05.08.2020 22:00

Čistenie vodnej nádrže Ružín stojí Slovenský vodohospodársky podnik ročne 60- až 80-tisíc eur. Teraz im pomohol špeciálny stroj.

libanon bejrút výbuch trosky

Libanon: Rozbuška či spúšťač očistnej katarzie

05.08.2020 18:42

Keby niekto chcel poslať Libanon do horúceho pekla, nemohol by si vybrať vhodnejší okamih.

bratislava povodeň riziko shmu

V Bratislave sa môže vyskytnúť povodeň, varuje SHMÚ

05.08.2020 14:15

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre hlavné mesto výstrahu prvého stupňa.

jankovská

Jankovská ostáva za mrežami, Cvikovej súd vyhovel

05.08.2020 14:05, aktualizované: 16:05

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská je obvinená z trestných činov podplácania a prijímania úplatku.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,633
Celková čítanosť: 3840658x
Priemerná čítanosť článkov: 2352x

Kategórie