Založ si blog

Veď hej 11. – 7 dedičov Pavla Pašku a údajné dedičstvo 2, 4 miliardy eur. . .

Kopa špiny, ktorá strašne smrdí už dlho, dlho, dlho…

Neradostný príbeh o Paškovi, Chmelárovi, Matovičovi a slovenskom zdravotníctve vám teraz rozpoviem.

Áááá – viete, že mám čo dodať, však?

Nie, nie som dračia, len hlboko, hlboko, hlboko smutná…

 

 Ako to začalo…

Chmelár napísal list premiérovi Matovičovi.  „Viním z toho vás, premiér Matovič, že vypisujete infantilné statusy, hoci sa tvárite zaneprázdnene a problémy vám unikajú cez prsty. Viním z toho vás a toho vášho neschopného miništranta (nie ministra, to nie je preklep – miništranta), ktorý chce riešiť problémy v zdravotníctve duchom svätým,“ odkazuje Chmelár premiérovi a ministrovi zdravotníctva. Podľa neho zomreli počas pandémie koronavírusu zbytočne tisíce ľudí v dôsledku zanedbania lekárskej starostlivosti, odkladania operácií a odmietania ordinovať. Podľa oficiálnych štatistík od začiatku tohto roka zomrelo na Slovensku viac ako 21 450 ľudí a tak dodáva: „Koľko z nich máte na svedomí vy, páni Matovič a Krajčí? Koľkí z nich zomreli vašou vinou na rakovinu či srdcovo-cievne choroby?“

Rozumiem jeho bolesti, prišiel o život jeho priateľ a kolega, predčasne, mohol ešte žiť.

My, mamy Otvoreného listu premiérovi SR bolesť zo straty poznáme dôverne – a veľmi dobre chápeme, ako človeka predčasná a kýmsi zavinená smrť blízkeho človeka zasiahne.

 

Ako sa Chmelárovi oči otvorili…

Neviem či pán Chmelár ten list dal len ako fb status, alebo ho premiérovi Matovičovi aj poslal. Ale to je nakoniec jedno – mňa viac zaujíma, že čože začal vypisovať až teraz. Doteraz žil kde – na Marse? U nás ročne podľa medzinárodných štatistík zomiera údajne až 11 000 ľudí –  ktorí mohli žiť. Keby mali poskytnutú primeranú zdravotnú starostlivosť, pravdaže.

Už roky máme tento údaj k dispozícii – a nespomínam si, že by pán Chmelár aspoň podpis na našu petíciu matiek Otvoreného listu premiérovi SR bol pripojil, či akokoľvek by sa bol sa za práva obetí v slovenskom zdravotníctve postavil. Keby jeho kamarát nezomrel, kašľal by na to?

Pán Chmelár, jedna z nás, mamičiek, Vám pred voľbami aj napísala – oslovila Vás, aby ste sa zapojili do riešenia vecí – aby ľudia v slovenskom zdravotníctve nezomierali zbytočne.  Aby sa zrealizovali opatrenia na minimalizovanie pochybení lekárov a aby boli spravodlivo trestané nedbalosťou a neodbornosťou zavinené úmrtia. Aby nezomierali ďalšie deti…

Prečo ste vtedy mlčali???!!

 

Svoj názor na tento Chmelárov výstup napísal aj pán Pavlík, človek ktorého si hlboko vážim.

Pre mňa jeden z najodvážnejších ľudí v tomto štáte, signatár Charty 77 a prevádzkovateľ webu necenzurovane.sk.

http://necenzurovane.net/genocida/g52.html?fbclid=IwAR0Ox9uY04jn5orhZJjdViPvgBje9vbObpO9X6LVIrmQGTZFykZtCVvP1fo

Zastal sa premiéra Matoviča a kladie Chmelárovi v nadväznosti na jeho otázku svoju protiotázku, či všetci tí, čo v roku 2020 zomreli na srdcovocievne a onkologické ochorenie, boli dovtedy zdraví?

Doteraz Chmelár nevedel, ako drasticky sa tu od roku 1993 vykráda zdravotníctvo, kvôli čomu každoročne predčasne zomrie niekoľko tisíc nevinných ľudí?

Pán Pavlík poukázal, že aj definíciu genocídy by sa tu dalo nájsť.

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú…… skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

Ako uvádza pán Pavlík

http://necenzurovane.net/genocida/g52.html?fbclid=IwAR0Ox9uY04jn5orhZJjdViPvgBje9vbObpO9X6LVIrmQGTZFykZtCVvP1fo

„…až 45 percent ľudí, ktorí na Slovensku umierajú, by MOHLO ŽIŤ, KEBY DOSTALI PRIMERANÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ. Vyplýva to z údajov Eurostatu, ktoré zdokumentoval Andrej Králik, zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pričom doplnil konkrétny údaj, ŽE UMRIEŤ NEMUSELO AŽ 11 087 SLOVÁKOV…“

A tak sa pýta –

prečo Chmelár ako kandidát na prezidenta neotvoril tieto zločiny proti ľudskosti, prečo neorganizoval protesty? Prečo o týchto zločinoch proti ľudskosti od roku 1993 mlčalo vedenie polície, prokuratúry, SIS, pričom zo zákona im vyplývalo, čo je ich povinnosťou. Preto boli a sú v pozíciách spolupáchateľov a za nečinnosť riešiť tieto zločiny proti ľudskosti a zabraňovať im, nesú aj trestno-právnu zodpovednosť.

Pán Pavlík sa pýta ďalej, že prečo sa Chmelár i ku zlodejinám veľkého kalibru i teraz nevyjadrí?

Uvádza, že 7 dedičov Pavla Pašku si rozdelilo 2.4 miliardy EUR, t. j.  340 000 000 na hlavu. Samozrejme nikto na Slovensku si nevšimol, že tie peniaze chýbajú v podvyživenom zdravotníctve.

 

Ach, o mŕtvych len v dobrom, vraví sa…

Ibaže keď to nejde, tak to nejde. Presnejšie, prejavila by som dobrú vôľu a niečo v dobrom by som dodala – ale to by ste ma rozniesli v zuboch za cynizmus.

Médiá priniesli správičku, že bol Paška milionárom a poukázali, že od roku 2002 bol poslancom Národnej rady SR, z čoho mu plynul plat do 30-tisíc eur ročne a iné príjmy, napríklad z podnikania nevykazoval. Takže aj keby všetok svoj plat odkladal, dokázal by usporiť maximálne do 400-tisíc eur, čo je výrazne menej, ako bolo zistené v dedičskom konaní.

https://domov.sme.sk/c/22399571/dedicstvo-po-pavlovi-paskovi-majetok-prehlad-milionar-zdravotnictvo.html

Pochybnosti okolo jeho majetku a priznávania príjmov sa vliekli roky.-

https://www.teraz.sk/slovensko/opozicia-paska-majetok/105144-clanok.html

Ale nikto, nikto nepreveroval, ako to bolo naozaj.

 

Nuž, je rozdiel napísať o „chabom milióniku“ a o 2,4 miliardách, pravdaže.

Zaujíma ma preto, kde je pravda. Je to závažné podozrenie,- a mali by sme verejne žiadať o prešetrenie, ako to s tým dedičstvom bolo naozaj.

Koľko ľudí pre ne muselo zomrieť na Slovensku???!!!

Mohli žiť možno i vaši rodičia,aj  naše deti…

Krucinál, aj naše deti…

 

Kto kryje túto špinu, ľudia? A dokedy to budeme trpieť?

 

A hej, pán Chmelár –  aj toto má na svedomí premiér Matovič? 

 

Elena  21.5.2020

 

K diskusii: Pozri, dám to ešte raz a po krokoch:

  • Paška podľa médií zanechal dedičstvo 1,2 milióna eur, hoci vyrátali, že zarobil počas života cca 400 000, link je v článku,
  • média priznaii, že bol prázdny sejf a v dedičstve neboli zahrnuté nehnuteľnosti, v ktorých sa zdržiaval,
  • v článku pána Pavlíka – link je v článku – on píše o dedičstve 2,4 miliardy eur, z čoho pre každého zo 7 dedičov má pripadnúť              po 340 000 000 eur,
  • a ja píšem o tom blog, lebo ak je suma dedičstva pravdivá – čo by mali podľa mňa preveriť orgány činné v trestnom konaní – tak ju evidentne Paška ako poručiteľ nenadobudol poctivou prácou a dedičom by nemala byť ponechaná, ale zhabaná štátom.

Toľko na vysvetlenie.

Cesta duše 5. – Sú dni . . .

24.02.2024

Poviem ti príbeh, zašepkala som včera. Iba mne? Dnes? A veď hej, prikývla som. Prší a prší dneškom. Ja si s dažďom rozumiem, no teraz tu mám príbeh plný slnka. O dva dni skôr vznikol, pravdaže. Slnko dopadalo na vzdialené kopce. Tenké zlaté lúče objímali vrcholce stromov a pozlátili zdychavské lazy a svahy nad nimi. [...]

Ale nooo 8. – Navrhujem SND nové umelecké dielo. . .

22.02.2024

Musíme sa kultúrniť nediskriminačne, povedala som si zamyslene, keď som čítala pohoršené reakcie k novému umeleckému dielu SND o Ježišovi https://christianitas.sk/skandal-okolo-blasfemickej-hry-jezis-z-montrealu-sa-stupnuje/?fbclid=IwAR38R953h9_sBRFnP-vmFnl6TjCwp87Htb9oBcEz00nQQK3bmAe_5ntNtq0 Že vraj nový filozofický pohľad to je, tvrdí SND. No veď dobre – nevidela [...]

Ale nooo 7. – Medzinárodný deň obetí zločinu. . .

22.02.2024

Výročie vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice sme si opäť pripomenuli, ako ukazuje link https://tvnoviny.sk/domace/clanok/881717-objednavatel-stale-nepyka-zhrnutie-toho-co-sa-udialo-za-sest-rokov-od-vrazdy-jana-kuciaka?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0JfPkePBeV-BQRu_HC5ySS5uj2vD71uTHiV6AJwjwdSM9D0DFBJRNPcUA#Echobox=1708534015 Čas plynie, a ja akosi nie som [...]

Zuzana Čaputová, oznámenie, kandidatúra, prezidentské voľby

Čaputová: Naším bezpečnostným záujmom je mať suseda, u ktorého vládne mier a prosperuje

24.02.2024 12:32

Vojenská agresia na Ukrajine má na svedomí tisícky ľudských životov a škôd, ktorých následky bude cítiť niekoľko ďalších generácií.

paríž

Desiatky nahnevaných francúzskych farmárov predčasne vtrhli na poľnohospodársky veľtrh v Paríži

24.02.2024 12:00

Len chvíľu potom prišiel prezident Emmanuel Macron.

Dmitrij Medvedev

Medvedev: Moskva sa bude usilovať pomstiť sa za sankcie Západu

24.02.2024 11:41

Rusov vyzval, aby v oblasti hospodárstva vytvárali pre Západ ťažkosti a podnecovali verejnú nespokojnosť s politickými opatreniami.

Britain Israel Palestinians Protest

Rabín vyzýva Židov, aby sa z Británie odsťahovali. Tvrdí, že ich zlaté časy tam sa pominuli

24.02.2024 11:35

Britské ostrovy zasiahla vlna antisemitizmu. Palestínske zabíjanie civilistov v Izraeli našlo nebezpečný ohlas v Spojenom kráľovstve.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,824
Celková čítanosť: 8850498x
Priemerná čítanosť článkov: 3134x

Kategórie