Založ si blog

Nemlčím 3. – Aké problémy by mal riešiť Matovič v súvislosti s koronou. . .

Na premiéra Matoviča sa sypalo frfľanie Slovákov od začiatku pandémie – ale to som kývla rukou, lebo na čo už Slováci nefrfľú?!

O pokračovaní pandémie budem teraz hovoriť. A poviem vám o troch problémoch, ktorý by podľa mňa v súvislosti s ňou mal premiér začať riešiť. Všetky sa týkajú zodpovednosti občanov vo vzťahu ku pandémii.

 

Pandémia…

Niektorí pandémiu podceňujú,  bagatelizujú všetko okolo nej. No a podaktorí ľudia s rizikom sa správajú voči ostatným bezohľadne, veď ľudia beztak zomierajú na kadečo, tak čo by oni nemohli zopár z nich ohroziť na zdraví a živote???!!! A že tí, ktorí sa snažia pre zvýšené zdravotné riziká žiadať od nich zodpovedné správanie, sú len sebci, ktorí im prekážajú pri zarábaní si a pohodlnom živote zdravých produktívnych ľudí.

Zaujímavé je pre mňa, ako sa oháňajú niektorí títo ľudia tým, že nechcú doplácať na tých, ktorým svojim konaním ohrozujú zdravie a život. V skutočnosti, ak niekto chodí za prácou do zahraničia, tak platí dane a odvody tam – ale oni ich nepracujúce ženy a deti čerpajú všetku sociálnu a zdravotnú starostlivosť tu, kde na nich zarábajú práve tí ľudia, voči ktorým naši niektorí „zahraničníci“ nepokladajú na vhodné mať úctu a chrániť ich pred nimi dovlečenou nákazou. A tak by som sa skutočne zamyslela nad tým, kto sa tu správa správa sebecky a bezohľadne.

 

Druhá vlna…

Ja osobne vo vzťahu ku pandémii nie som optimista od začiatku, vírus pokladám za umelo vytvorený – a vo vzťahu ku očkovaniu sa zhodujem s konšpirátormi, odmietam sa dať vakcinovať. Druhá vlna – ja neviem, či to označiť ako druhú vlnu, alebo pokračovanie prvej stále.

Nemyslím, že sme tú prvú vlnu zvládli, lebo keby bolo len na našom zvládaní, tak zle by sme zrejme dopadli. Mali sme šťastie, s prispením premiéra Matoviča, ktorý mal odvahu zaviesť prísne karanténne opatrenia.  No nestačili by, ak by bol nápor chorých – práve v tom vidím nezvládnutie  takejto situácie. Ukázala, ako sme nepripravení na riziká tohto typu. A ako sebecky konali práve tí, ktorí mali v tej situácii byť v prvej línii. Niektorí lekári „ordinovali“ len telefonicky, niektorí vôbec nijako. Práve v tom, že mala bežať ustavične zdravotná starostlivosť, aj operačná, aj liečba chronikov, no nebežali, vidím ja nezvládnutú časť doterajšej situácie.

Problémom boli postupy zdravotníctva teda podľa mňa. A aj postupy krízových pracovníkov – lebo miešať v štátnej karanténe ubvtovanie pozitívnych a nepozitívnych  spolu je na hlavu padlé konanie. Takže krízový štáb – nespoľahla by som sa na vás v žiadnej kríze.  Vnímam to ako nekompetentnosť  vedenia tých dvoch oblastí.

 

Prvý problém – zodpovednosť nesie rizikový…

Začínam byť alergická na meno Martin Klus. Štátny tajomník MZ SR vyhlasuje, že bude lepšie, ak všetci budeme opäť nosiť rúška na verejnosti, než ako by sa mala znovu zaviesť štátna karanténa.

https://www.aktuality.sk/clanok/806387/koronavirus-radsej-ruska-aj-vonku-nez-by-sme-zaviedli-karantenu-tvrdi-klus/

S tým rozhodne nesúhlasím. Myslím, že v tejto veci by mal zasiahnuť premiér Matovič ako v prvej – prečo by mali zodpovední občania zasa raz doplácať na tých nezodpovedných – a nosiť rúška všade namiesto nastavenia hraníc pre možných nosičov nákazy???!!

Nech si nesie následky svojho konania ten, kto chodí do zahraničia, už z akýchkoľvek dôvodov. Ak chce chodiť, musí strpieť karanténu, aby neroznášal riziko a neohrozoval ostatných. Ak sa mu karanténa nepáči, nuž nech sedí doma, alebo nech zostane za hranicami. Je absurdné, aby na pár tisíc ľudí doplácali milióny ostatných občanov chodením v rúškach na verejnosti.

Toto pokladám za prvý problém – premiér Matovič by mal dozrieť na dôsledné opatrenia voči tým, ktorí sú rizikoví z hľadiska donesenia nákazy a postupovať voči nim striktne – nemožno prenášať zodpovednosť na ostatných namiesto možných nosičov nákazy.

 

Druhý problém – ak nakazíš, tak…

Pokuty za porušovanie karantény sa zvýšili z 250 na až možných 5000 eur. Pravdu povediac, niektorým je to jedno – lebo rovnako ako od nich nikto nevymôže 250 eur, tak od nich nevymôže ani 5000 eur.  A pokuta je iba jednou – a z finančného hľadiska aj tá maximálna pokuta – iba malou časťou finančného problému s koronou.

Čo nikto nerieši, to je zodpovednosť primárnych nosičov nákazy zo zahraničia vo vzťahu ku nimi nakazeným.  Poviem otvorene – prípad z Chminianskej Novej Vsi použijem – ak nakazený nesedí doma na zadku a vláči sa kade-tade, dostane do problémov mnoho ľudí. V tom prípade jeden zo štvorčlennej rodiny bol údajne na svadbe a ohrozil tým nákazou  viac ako 100 ďalších ľudí – účastníkov svadby A ktosi z tej rodiny zrejme nakazil i lekára a sestru, ktorí následne ohrozili minimálne ďalších 50 ľudí podľa médií. Ošetrovali ľudí v dvoch sociálnych zariadeniach, takže personál i klientov museli testovať. Podľa mňa teda zrejme viac ako 50 ľudí je v ohrození. Domovy sú uzavreté, klienti sú bez návštev, nosič nákazy tak zrejme zasiahol do životov podstatne ešte väčšieho množstva ľudí. Usudzujem tak aj podľa zúfalého príspevku na fb Nekŕmte nás odpadom zo včerajška

https://www.facebook.com/nekrmtenasodpadom/

 

Od Vás: Sme zamestnancami CSS Vita Vitalis, Volgogradská 5, Prešov. Naše zariadenie je odo dňa 8.7.2020 v karanténe v dôsledku toho, že v zariadení ambuloval lekár so sestrou, ktorí boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Od tohto dňa je v karanténe 112 PSS a 63 zamestnancov, ktorí boli negatívne testovaní rychlotestami a následne PCR testami. Rovnako negatívne bolo testovaných aj 42 zamestnancov, ktorí sú v domácej karanténe. Úctivo Vás žiadame o prehodnotenie našej situácie, nakoľko v zariadení je 112 PSS, so stupňom odkázanosti V a VI, čo znamená 24 hodinovú starostlivosť. Personál, ktorý ostal doslova „uväznený“ v zariadení poskytuje služby už na hranici svojich síl, je unavený a dokonca sú tam zamestnankyne, ktoré samé doma majú maloleté deti, o ktoré je rovnako potrebné sa starať. Pýtame sa, koľkokrát ešte prebehne testovanie všetkých, aby sa zariadenie dostalo do stavu ako predtým, keď všetci sú negatívni. Chápali by sme situáciu, pokiaľ by bol čo len jeden PSS alebo zamestnanec pozitívny, ale pokiaľ sú všetci negatívni, máme za to, že nie je dôvod zariadenie držať v takom režime. O pomoc sme požiadali aj p. Kanuščáka, ktorý nám všemožne pomáha. Taktiež s prosbou o pomoc sme sa obrátili na Mgr. Ing. Janu Mýtnikovú, MPH, MHA, regionálnu hygieničku s tým, aby umožnila nastúpiť zamestnancom, ktorí sú na pozícii opatrovateľ, sú v domácej karanténe a boli tiež negatívne testovaní, avšak pomoc odmietla. Žiadali sme ju z dôvodu, že sme na pokraji síl a pri počte opatrovateľov 19 na 112 PSS je pochopiteľné, že je potrebné nás vystriedať.
Veľké poďakovanie patrí aj našej p. riaditeľke Terézii Sisakovej, ktorá riadi chod zariadenia v tejto ťažkej situácii za veľmi prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.
Týmto žiadame o pochopenie a prehodnotenie našej situácie.

 

Takže zamestnané matky majú doma maloleté deti samé, a títo ľudia sú už vyčerpaní. Prečo to všetko? Lebo niekto prišiel s nákazou, lenilo sa mu obťažovať bezpečnostnými opatreniami voči iným. Čo tam po nich.

Nie, ja si nemyslím, že by sa také situácie mali končiť konštatovaním – „zachoval sa nezodpovedne“.  Mala by byť vyvodená plná zodpovednosť.. Všetci, ktorých nejakým spôsobom obmedzil dotyčný nákazonosič svojim konaním – karanténou, nákazou – majú časové aj ekonomické straty. Treba, ľudia, podať trestné oznámenie na neznámu osobu, ktorá je zdrojom nákazy. A vymáhať spôsobenú škodu a ujmu. Inak nám tu budú pobiehať bezohľadné indivíduá, ktoré sa budú tváriť, že sa dokopy nič nedeje, keď niekoho nakazia – a že ostatní sú to povinní strpieť, asi tak ako ľadovec, zásah z božej vôle.

Uhradiť náklady za karanténu, ušlú mzdu pracujúcim a ďalšie ujmy asi bude dosť finančne nákladné. Pevne ale verím, že pár takých prípadov postačí, aby od nezodpovedného  a bezohľadného konania ďalších odradilo.

Toto pokladám za druhý problém, ktorý by mal premiér otvorene a verejne pomenovať, že nákazonosiči majú aj zodpovednosť za spôsobené škody – a treba verejne  a mediálne občanov usmerniť, ako majú pri vymáhaní si tejto škody postupovať voči tým, ktorí ich nakazia ako prvotní nosiči. 

 

 

 Tretí problém… – ak ochorieš v súvislosti s výkonom práce…

A pomenujem ešte aj tretí problém, o ktorom nikto verejne nehovorí.

Súvisí s tou spôsobenou škodou a ujmou. Ak zamestnanec ochorie na COVID v súvislosti s výkonom práce, ako čo sa má označiť jeho situácia? Nie je to pracovný úraz. Nie je to choroba z povolania. Tak čo to je?

Žiadam otvorene a verejne, aby boli chránené v tejto situácii práva zamestnancov – a aby sa skráteným konaním zaviedlo označenie tejto ujmy ako pracovného ochorenia v súvislosti s koronanákazou. Nevidím, dôvod, aby niesol dopad situácie zamestnanec, lebo k ochoreniu došlo v súvislosti s výkonom práce. Takže žiadam, aby štát usmernil zamestnávateľov aj zamestnancov, ako treba správne postupovať pri označení tejto situácie.

Treba o tomto probléme v spoločnosti otvorene hovoriť.

Toto je tretí problém, ktorý by mal premiér Matovič v súčasnosti podľa mňa otvorene s verejnosťou riešiť.

 

Elena  14.7.2020

P.S.: Objektívne musím povedať,  že generálny prokurátor a vydal aspoň všeobecné usmernenie

https://www.genpro.gov.sk/dokumenty/usmernenia-vseobecnej-povahy/skutok-sirenia-koronavirusu-covid-19-usmernenie-vseobecnej-povahy-3a74.html?fbclid=IwAR1G6XfQ6OjKk1rAG8_fXOV1Hn6a7f0qtpiNyaAOSxeY5zWOK4ubp8z26M8

Poviem k nemu viac v budúcom blogu.

 

Naozaj 1. – Ako oblaky. . .

27.05.2024

Píšem často blogy aj s politickými témami, no v skutočnosti politika u mňa z hľadiska záujmu má mínusové hodnoty. Keby to bolo na mne, moja vodnárska duša by zariadila svet, v ktorom by neboli žiadne štáty, a hrabivci by nemali nahrabané majetky. Putovali by sme každý kam nás len oči povedú, voľne a bez akýchkoľvek obmedzení. Ako oblaky. Oblaky sú v mojom [...]

Lebo 7. – Bude bez milióna a bez fúzov? Veru nie.

22.05.2024

Nuž, tomu sa hovorí chlapské slovo. Zaujímavú stávku vyhlásil český lekár, ktorý pracuje vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, ako uvádza článok v linku https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bludny-balvan-za-ivermektin-Vse-jinak-Vsadim-se-o-milion-Je-tu-studie-755683 Bludný balvan, udelený členke Rady ČT za ivermectin ho pohol k činu. Stratil už trpezlivosť s [...]

Lebo 6. – Upokojovači. . .

21.05.2024

Čo by ste si mysleli o odborníkovi, ktorý by týranej obeti začal vykladať, aby s agresorom nastolila dobrý vzťah, aby s ním uzavrela zmier. Aby už nepripomínala, že jej ublížil a tvárila sa, že to je všetko preč. Asi by ste si poťukali po čele, a pouvažovali, že ktovie ako si ten fušer školu spravil. Situácia v našej spoločnosti je presne taká, ako v spomenutom [...]

NRSR, parlament, poslanci

Prieskum: Voľby by v máji vyhral Smer, náskok pred druhým PS je minimálny

27.05.2024 20:10

Hranicu zvoliteľnosti by prekročila aj SNS a Republika.

nehoda, horná streda

Počas zásahu na D1 do nich vrazil kamión, dvaja hasiči zahynuli. Šutaj Eštok vyjadril rodinám sústrasť

27.05.2024 18:10, aktualizované: 21:40

Diaľnica bude podľa polície uzatvorená do obhliadky.

žilina, polícia,

Len 16-ročný mladík namieril BMW do skupiny ľudí, jeden človek skončil v nemocnici

27.05.2024 17:53

Vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.

ZSSK, vlak, zeleznice, IC, stanica, lokomotiva, pracovnik

Vlak v Podolínci zraziť malé dievčatko, doprava je smerom do Starej Ľubovne zastavená

27.05.2024 17:49

Dieťa malo utrpieť zranenia, ich rozsah nateraz nie je známy.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,881
Celková čítanosť: 9107337x
Priemerná čítanosť článkov: 3161x

Kategórie

Archív