Založ si blog

Tornádo 11. – Fiktívny príbeh trestného oznámenia na Matoviča. ..

Toľko sa o tom hovorí, že by mal premiér byť stíhaný, až sa čudujem, že to niekto nezrealizuje.

A tak som zauvažovala,ako by také podanie asi vyzeralo?

 

Žeby takto?

 

Týmto podávam trestné oznámenie

voči Ing. Igorovi Matovičovi, t. č. premiérovi Slovenskej republiky – nakoľko mi nie je známa presná adresa trvalého či prechodného bydliska menovaného, uvádzam kontakt na jeho pracovisko, kde sa údajne zdržiava – Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 811 06 Bratislava.

 

vo veci

pokusu obzvlášť závažného zločinu vydierania podľa § 14 ods. 1 k § 189 ods. 1., ods. 4 písm. b) Tr. Zák.,

pokusu obzvlášť závažného zločinu hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1, ods. 5 písm. c) Tr. Zák.

zločinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 2 písm. a), pís. c), písm. d) a písm. e) Tr. zák.

pokračovacieho zločinu spôsobenia škody veľkého rozsahu podľa § 125 Tr. zák. ods. 1,

pokračovacieho zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa podľa § 326  ods. 1 písm. a), písm. b) a Tr. Zák.  a ods. 4 písm. a), písm. b), písm. c) Tr. Zák.,

a prípadný možný viacčinný súbeh zločinov.

Okrem iného žiadam preveriť aj skutočnosť, či nedošlo ku naplneniu skutkovej podstaty zločinu podľa § 129 Tr. Zák. A tiež preveriť skutočnosť,  či sa Ing. Igor Matovič  nedopustil trestného činu aj tým, že poskytoval verejnosti nepravdivé informácie o dôsledkoch pre ľudí, ktorí sa dobrovoľne testovať nechcú ísť.  Platná legislatíva umožňuje zamestnávateľom žiadať preukázať od zamestnanca telesnú a duševnú spôsobilosť v opodstatnených prípadoch, nie doklad o testovaní na COVID -19 – môže vás tak akurát poslať z pracoviska, ak vám nameria zvýšenú teplotu, kašlete, či máte nejaký iný príznak možného ochorenia. Rovnako takýto doklad nemôže od vás nikto žiadať pri vstupe do predajne akéhokoľvek obchodného reťazca, ani policajti, ani vodič MHD, či dokonca premiér SR.

Tohto mnou vyššie popísaného konania sa dopustil Ing. Igor Matovič ako premiér SR všetko v situácii oficiálne vyhláseného núdzového stavu v Slovenskej republike podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., na túto skutočnosť upriamujem pozornosť.

Ako dôkaz č. 1 prikladám link, potvrdzujúci túto skutočnosť

https://www.slov-lex.sk/-/vyhlasenie-nudzoveho-stavu

 

Tiež upriamujem pozornosť na skutočnosť, že uvedené činy spáchal Ing. Igor Matovič ako premiér SR, t. j. osoba verejne činná a spáchal ich verejne, keďže sú medializované. Poukazujem na možné priťažujúce okolnosti spáchaných činov, a to § 37 písm. a), c), d), e), f), h),k) Tr. Zák.

 

Zároveň podávam trestné oznámenie i voči ďalším osobám, ktoré z titulu svojej funkcie vo veci mohli a mali vo veci konať, a nekonali, aby tomuto konaniu Ing. Igora Matoviča ako premiéra SR zamedzili.

 

Popis skutkového stavu:

V Slovenskej republike sa má konať v dňoch 31.10. a 1.11.2020 a následne v dňoch 7. a 8. 11.2020 konať celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19, a to na dobrovoľnom princípe účasti. Informáciu o dobrovoľnosti uvádza oficiálna stránka vlády SR, prikladám ako dôkaz č. 2 link

https://korona.gov.sk/celoplosne-testovanie-na-covid-19/

Napriek tejto skutočnosti Igor Matovič ako premiér Slovenskej republiky sa opakovane a verejne vyhráža  tým, ktorí sa nechcú z rôznych dôvodov dobrovoľného testovania zúčastniť, prikladám ako dôkazy linky č. 3, 4, a 5

Vyhrážal sa odňatím dostupnosti bezplatnej zdravotnej starostlivosti,  jej poskytovaním iba ako základnej (a to zjavne bez ohľadu na týmito ľuďmi riadne platené poistné zdravotné odvody!) – dôkaz č. 3 link

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566052-matovic-kto-nepojde-na-test-mal-by-dostat-len-zakladnu-zdravotnu-starostlivost/

Vyhrážal sa, že odmení zúčastnených a ostatní budú potrestaní  – dôkaz č. 4 link

https://www.aktuality.sk/clanok/831663/koronavirus-premier-matovic-chce-odmenit-tych-co-sa-daju-otestovat/

Vyhrážal sa tým, že ľudia, ktorí sa nezúčastnia dobrovoľného testovania, budú nútene v karanténe a zostanú bez príjmu – dôkaz č. 5 link

https://www.aktuality.sk/clanok/835046/koronavirus-zakaz-vychadzania-nebude-platit-pre-ludi-s-negativnym-vysledkom-testu/

čím niektorých vystavuje stavu existenčnej a príjmovej núdze.

Nakoľko je testovanie dobrovoľné, cítim sa jeho konaním  ohrozená ako osoba, ktorá nie je povinná ku konaniu, ktoré na mne Ing. Igor Matovič ako premiér SR vynucuje. Dôvodná obava trvá dlhšiu dobu, ide o opakované a medializované, verejne prezentované konanie Ing. Igora Matoviča ako premiéra SR. Zákazom chodiť do práce bez akejkoľvek finančnej náhrady má poškodí profesijne a spôsobí mi aj existenčné problémy, rovnako aj mojej študujúcej dcére, ktorej som živiteľkou.

Zároveň sa domnievam, že za neúčasť na dobrovoľnom testovaní nemožno nikoho sankcionovať. Domnievam sa, že týmto Ing. Igor Matovič prekročil svoju kompetenciu ako verejný činiteľ, lebo on a dokonca ani celá vláda SR nemá právomoc prikazovať  plošnú karanténu. Poukazujem súčasne na neprimeranosť tohto opatrenia vo vzťahu ku sledovanému cieľu,

 

Poukazujem súčasne na možnú účelovosť konania Ing. Igora Matoviča v tejto situácii, nakoľko nie je akceptované potvrdenie občana o absolvovanom krvnom teste, ktorý podľa odborníkov disponuje podstatne vyššou spoľahlivosťou v určovaní nákazy a musí sa dať otestovať testami, zakúpenými Ing. Igorom Matovičom ako premiérom, vo vzťahu ku ktorým boli medializované pochybnosti o celej transakcii – ako dôkaz č. 6 prikladám link

https://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-podal-podnet-na-uvo-v-suvislos/503033-clanok.html

Žiadam preto preveriť, či nedošlo ku naplneniu skutkovej podstaty zločinu podľa § 129 Tr. Zák.

 

Zároveň poukazujem, vo vzťahu ku možným ďalším zločinom, spáchaným v tejto súvislosti Ing. Igorom Matovičom ako premiérom SR, že vláda SR pod jeho vedením sa novelou zákona o ochrane zdravia pokúsila vylúčiť možnosť občanov domáhať sa nároku na náhradu škody, ktorý vznikol pri vykonávaní opatrení počas pandémie. Nakoľko Ústava v článku 46, ods. 3 garantuje každému občanovi právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutí  súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom, pokladám novelu za pokus o  porušenie mojich práv, garantovaných platnou Ústavou SR.

 

Zároveň k veci uvádzam,  že práve Ing. Igor Matovič sa svojim konaním pričinil o to, že sa COVID-19 v SR šíri, nakoľko ako premiér SR neakceptoval včas a v plnom rozsahu odborné odporúčania pandemickej komisie a MZ SR o potrebe kontroly ľudí prechádzajúcich cez hranice a ich karanténe. Prikladám ako dôkaz č. 7 link

https://www.dnes24.sk/matovic-zakrocil-deti-v-karantene-po-dovolenke-v-zahranici-naco-chaos-a-stres-rodicom-368532

a ako dôkaz č. 8 link

https://glob.zoznam.sk/matovic-sa-snazi-pomoct-nevestam-na-vladu-predlozil-novy-navrh-opatrenia/

Svojimi nesystémovými krokmi v oblasti prevencie COVID-19 prispel  k jej šíreniu v SR, a tým spôsobil aj škodu veľkého rozsahu – zahŕňajúcu zvýšené náklady na testovanie a liečbu, karanténne opatrenia, výpadok pracovnej sily a jej výkonu, aj ďalšie možné vznikajúce dôsledky situácie.

 

Štát nepochybne disponuje mechanizmom na ochranu občanov pred svojvoľným a neprimeraným konaním akéhokoľvek verejného činiteľa.

Preto zároveň podávam trestné oznámenie i voči ďalším osobám, ktoré mali vedomosť o tomto postupe Ing. Igora Matoviča ako premiéra, pričom zároveň z titulu svojej funkcie vo veci mohli a mali vo veci konať, no napriek tomu nekonali, aby tomuto konaniu Ing. Igora Matoviča ako premiéra SR zamedzili.

 

 

No, ktovie ako by takéto trestné oznámenie v tomto štáte, založenom na rovnosti prístupu a právnosti, v ktorom zvíťazila láska, pravda a spravodlivosť?

 

Elena  29.10.2020

Cesta duše 5. – Sú dni . . .

24.02.2024

Poviem ti príbeh, zašepkala som včera. Iba mne? Dnes? A veď hej, prikývla som. Prší a prší dneškom. Ja si s dažďom rozumiem, no teraz tu mám príbeh plný slnka. O dva dni skôr vznikol, pravdaže. Slnko dopadalo na vzdialené kopce. Tenké zlaté lúče objímali vrcholce stromov a pozlátili zdychavské lazy a svahy nad nimi. [...]

Ale nooo 8. – Navrhujem SND nové umelecké dielo. . .

22.02.2024

Musíme sa kultúrniť nediskriminačne, povedala som si zamyslene, keď som čítala pohoršené reakcie k novému umeleckému dielu SND o Ježišovi https://christianitas.sk/skandal-okolo-blasfemickej-hry-jezis-z-montrealu-sa-stupnuje/?fbclid=IwAR38R953h9_sBRFnP-vmFnl6TjCwp87Htb9oBcEz00nQQK3bmAe_5ntNtq0 Že vraj nový filozofický pohľad to je, tvrdí SND. No veď dobre – nevidela [...]

Ale nooo 7. – Medzinárodný deň obetí zločinu. . .

22.02.2024

Výročie vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice sme si opäť pripomenuli, ako ukazuje link https://tvnoviny.sk/domace/clanok/881717-objednavatel-stale-nepyka-zhrnutie-toho-co-sa-udialo-za-sest-rokov-od-vrazdy-jana-kuciaka?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0JfPkePBeV-BQRu_HC5ySS5uj2vD71uTHiV6AJwjwdSM9D0DFBJRNPcUA#Echobox=1708534015 Čas plynie, a ja akosi nie som [...]

Róbert Fico úrad vlády SR

Fico: Pokiaľ budem predsedom vlády, budem vždy vetovať vstup Ukrajiny do NATO

24.02.2024 12:45

Predseda vlády je stále na sto percent presvedčený, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie.

Zuzana Čaputová, oznámenie, kandidatúra, prezidentské voľby

Čaputová: Naším bezpečnostným záujmom je mať suseda, u ktorého vládne mier a prosperuje

24.02.2024 12:32

Vojenská agresia na Ukrajine má na svedomí tisícky ľudských životov a škôd, ktorých následky bude cítiť niekoľko ďalších generácií.

paríž

Desiatky nahnevaných francúzskych farmárov predčasne vtrhli na poľnohospodársky veľtrh v Paríži

24.02.2024 12:00

Len chvíľu potom prišiel prezident Emmanuel Macron.

Dmitrij Medvedev

Medvedev: Moskva sa bude usilovať pomstiť sa za sankcie Západu

24.02.2024 11:41

Rusov vyzval, aby v oblasti hospodárstva vytvárali pre Západ ťažkosti a podnecovali verejnú nespokojnosť s politickými opatreniami.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,824
Celková čítanosť: 8850571x
Priemerná čítanosť článkov: 3134x

Kategórie