Založ si blog

Tornádo 11. – Fiktívny príbeh trestného oznámenia na Matoviča. ..

Toľko sa o tom hovorí, že by mal premiér byť stíhaný, až sa čudujem, že to niekto nezrealizuje.

A tak som zauvažovala,ako by také podanie asi vyzeralo?

 

Žeby takto?

 

Týmto podávam trestné oznámenie

voči Ing. Igorovi Matovičovi, t. č. premiérovi Slovenskej republiky – nakoľko mi nie je známa presná adresa trvalého či prechodného bydliska menovaného, uvádzam kontakt na jeho pracovisko, kde sa údajne zdržiava – Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 811 06 Bratislava.

 

vo veci

pokusu obzvlášť závažného zločinu vydierania podľa § 14 ods. 1 k § 189 ods. 1., ods. 4 písm. b) Tr. Zák.,

pokusu obzvlášť závažného zločinu hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 1, ods. 5 písm. c) Tr. Zák.

zločinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 2 písm. a), pís. c), písm. d) a písm. e) Tr. zák.

pokračovacieho zločinu spôsobenia škody veľkého rozsahu podľa § 125 Tr. zák. ods. 1,

pokračovacieho zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa podľa § 326  ods. 1 písm. a), písm. b) a Tr. Zák.  a ods. 4 písm. a), písm. b), písm. c) Tr. Zák.,

a prípadný možný viacčinný súbeh zločinov.

Okrem iného žiadam preveriť aj skutočnosť, či nedošlo ku naplneniu skutkovej podstaty zločinu podľa § 129 Tr. Zák. A tiež preveriť skutočnosť,  či sa Ing. Igor Matovič  nedopustil trestného činu aj tým, že poskytoval verejnosti nepravdivé informácie o dôsledkoch pre ľudí, ktorí sa dobrovoľne testovať nechcú ísť.  Platná legislatíva umožňuje zamestnávateľom žiadať preukázať od zamestnanca telesnú a duševnú spôsobilosť v opodstatnených prípadoch, nie doklad o testovaní na COVID -19 – môže vás tak akurát poslať z pracoviska, ak vám nameria zvýšenú teplotu, kašlete, či máte nejaký iný príznak možného ochorenia. Rovnako takýto doklad nemôže od vás nikto žiadať pri vstupe do predajne akéhokoľvek obchodného reťazca, ani policajti, ani vodič MHD, či dokonca premiér SR.

Tohto mnou vyššie popísaného konania sa dopustil Ing. Igor Matovič ako premiér SR všetko v situácii oficiálne vyhláseného núdzového stavu v Slovenskej republike podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., na túto skutočnosť upriamujem pozornosť.

Ako dôkaz č. 1 prikladám link, potvrdzujúci túto skutočnosť

https://www.slov-lex.sk/-/vyhlasenie-nudzoveho-stavu

 

Tiež upriamujem pozornosť na skutočnosť, že uvedené činy spáchal Ing. Igor Matovič ako premiér SR, t. j. osoba verejne činná a spáchal ich verejne, keďže sú medializované. Poukazujem na možné priťažujúce okolnosti spáchaných činov, a to § 37 písm. a), c), d), e), f), h),k) Tr. Zák.

 

Zároveň podávam trestné oznámenie i voči ďalším osobám, ktoré z titulu svojej funkcie vo veci mohli a mali vo veci konať, a nekonali, aby tomuto konaniu Ing. Igora Matoviča ako premiéra SR zamedzili.

 

Popis skutkového stavu:

V Slovenskej republike sa má konať v dňoch 31.10. a 1.11.2020 a následne v dňoch 7. a 8. 11.2020 konať celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19, a to na dobrovoľnom princípe účasti. Informáciu o dobrovoľnosti uvádza oficiálna stránka vlády SR, prikladám ako dôkaz č. 2 link

https://korona.gov.sk/celoplosne-testovanie-na-covid-19/

Napriek tejto skutočnosti Igor Matovič ako premiér Slovenskej republiky sa opakovane a verejne vyhráža  tým, ktorí sa nechcú z rôznych dôvodov dobrovoľného testovania zúčastniť, prikladám ako dôkazy linky č. 3, 4, a 5

Vyhrážal sa odňatím dostupnosti bezplatnej zdravotnej starostlivosti,  jej poskytovaním iba ako základnej (a to zjavne bez ohľadu na týmito ľuďmi riadne platené poistné zdravotné odvody!) – dôkaz č. 3 link

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566052-matovic-kto-nepojde-na-test-mal-by-dostat-len-zakladnu-zdravotnu-starostlivost/

Vyhrážal sa, že odmení zúčastnených a ostatní budú potrestaní  – dôkaz č. 4 link

https://www.aktuality.sk/clanok/831663/koronavirus-premier-matovic-chce-odmenit-tych-co-sa-daju-otestovat/

Vyhrážal sa tým, že ľudia, ktorí sa nezúčastnia dobrovoľného testovania, budú nútene v karanténe a zostanú bez príjmu – dôkaz č. 5 link

https://www.aktuality.sk/clanok/835046/koronavirus-zakaz-vychadzania-nebude-platit-pre-ludi-s-negativnym-vysledkom-testu/

čím niektorých vystavuje stavu existenčnej a príjmovej núdze.

Nakoľko je testovanie dobrovoľné, cítim sa jeho konaním  ohrozená ako osoba, ktorá nie je povinná ku konaniu, ktoré na mne Ing. Igor Matovič ako premiér SR vynucuje. Dôvodná obava trvá dlhšiu dobu, ide o opakované a medializované, verejne prezentované konanie Ing. Igora Matoviča ako premiéra SR. Zákazom chodiť do práce bez akejkoľvek finančnej náhrady má poškodí profesijne a spôsobí mi aj existenčné problémy, rovnako aj mojej študujúcej dcére, ktorej som živiteľkou.

Zároveň sa domnievam, že za neúčasť na dobrovoľnom testovaní nemožno nikoho sankcionovať. Domnievam sa, že týmto Ing. Igor Matovič prekročil svoju kompetenciu ako verejný činiteľ, lebo on a dokonca ani celá vláda SR nemá právomoc prikazovať  plošnú karanténu. Poukazujem súčasne na neprimeranosť tohto opatrenia vo vzťahu ku sledovanému cieľu,

 

Poukazujem súčasne na možnú účelovosť konania Ing. Igora Matoviča v tejto situácii, nakoľko nie je akceptované potvrdenie občana o absolvovanom krvnom teste, ktorý podľa odborníkov disponuje podstatne vyššou spoľahlivosťou v určovaní nákazy a musí sa dať otestovať testami, zakúpenými Ing. Igorom Matovičom ako premiérom, vo vzťahu ku ktorým boli medializované pochybnosti o celej transakcii – ako dôkaz č. 6 prikladám link

https://www.teraz.sk/slovensko/smer-sd-podal-podnet-na-uvo-v-suvislos/503033-clanok.html

Žiadam preto preveriť, či nedošlo ku naplneniu skutkovej podstaty zločinu podľa § 129 Tr. Zák.

 

Zároveň poukazujem, vo vzťahu ku možným ďalším zločinom, spáchaným v tejto súvislosti Ing. Igorom Matovičom ako premiérom SR, že vláda SR pod jeho vedením sa novelou zákona o ochrane zdravia pokúsila vylúčiť možnosť občanov domáhať sa nároku na náhradu škody, ktorý vznikol pri vykonávaní opatrení počas pandémie. Nakoľko Ústava v článku 46, ods. 3 garantuje každému občanovi právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutí  súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom, pokladám novelu za pokus o  porušenie mojich práv, garantovaných platnou Ústavou SR.

 

Zároveň k veci uvádzam,  že práve Ing. Igor Matovič sa svojim konaním pričinil o to, že sa COVID-19 v SR šíri, nakoľko ako premiér SR neakceptoval včas a v plnom rozsahu odborné odporúčania pandemickej komisie a MZ SR o potrebe kontroly ľudí prechádzajúcich cez hranice a ich karanténe. Prikladám ako dôkaz č. 7 link

https://www.dnes24.sk/matovic-zakrocil-deti-v-karantene-po-dovolenke-v-zahranici-naco-chaos-a-stres-rodicom-368532

a ako dôkaz č. 8 link

https://glob.zoznam.sk/matovic-sa-snazi-pomoct-nevestam-na-vladu-predlozil-novy-navrh-opatrenia/

Svojimi nesystémovými krokmi v oblasti prevencie COVID-19 prispel  k jej šíreniu v SR, a tým spôsobil aj škodu veľkého rozsahu – zahŕňajúcu zvýšené náklady na testovanie a liečbu, karanténne opatrenia, výpadok pracovnej sily a jej výkonu, aj ďalšie možné vznikajúce dôsledky situácie.

 

Štát nepochybne disponuje mechanizmom na ochranu občanov pred svojvoľným a neprimeraným konaním akéhokoľvek verejného činiteľa.

Preto zároveň podávam trestné oznámenie i voči ďalším osobám, ktoré mali vedomosť o tomto postupe Ing. Igora Matoviča ako premiéra, pričom zároveň z titulu svojej funkcie vo veci mohli a mali vo veci konať, no napriek tomu nekonali, aby tomuto konaniu Ing. Igora Matoviča ako premiéra SR zamedzili.

 

 

No, ktovie ako by takéto trestné oznámenie v tomto štáte, založenom na rovnosti prístupu a právnosti, v ktorom zvíťazila láska, pravda a spravodlivosť?

 

Elena  29.10.2020

Kde bolo, tam bolo 4. – O časoch. ..

28.11.2020

Sypú sa dni závratným tempom k Vianociam. Ponuky na výhodné kúpy sa na nás sypú, a ja zádumčivo premietam o Vianociach dávnych čias. Nemyslím tým v tejto chvíli moje dávne Vianoce, so synom ešte. Najvyšší súd mi nedávno po bezmála roku a pol čakania na rozsudok oznámil, že rozhodovať nebude, lebo podanie bolo oneskorené. Právnička predvčerom potvrdila, že [...]

Kde bolo, tam bolo 3. – Čo nás život naučí. . .

25.11.2020

Niektorí počas života napíšu dielo i viaczväzkové, ako taký Marx a Engels napríklad. Alebo trebárs ako Jung, jeden z veľkých filozofov a psychológov, ktorý zanechal súborné dielo viac ako 150 kníh a iných prác. To ja pri mojej smole na vzťahy s externými diskami a USB s dátami na nich uchovanými som veru 150 kníh nezanechala. I tie štyri, už toľko krát porozpisované, [...]

Kde bolo, tam bolo 2. – Čo je najhoršie na pandémii?

22.11.2020

Čo nám kto chce ešte ukradnúť? Túto tvrdú otázku som si položila po rannom prebehnutí fb, kde svietila informácia, že pani advokátka Krajníková zakladá politickú stranu Právo Slovenskej republiky. Dúhu si prisvojili LGBT komunity, slnko slniečkári, no a najnovšie právo na Slovensku by si chceli prisvojiť nenosiči rúšok. Nikdy som nečítala veľa blogov, teraz [...]

NIgéria

Džihádisti útočili v Nigérii: hlásia vyše sto obetí

29.11.2020 21:32

K brutálnemu útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil, pravdepodobne ho však spáchali miestni džihádisti zo skupiny Boko Haram, alebo zo súperiacej odštiepeckej frakcie ISWAP.

bielorusko

Na protestoch v Bielorusku zadržali vyše 320 ľudí, len v Minsku 250

29.11.2020 20:25

Protesty proti Lukašenkovmu spornému znovuzvoleniu trvajú už viac ako tri mesiace.

Lukáš Kyselica

Kyselica: Mestské a obecné polície by mohli využívať objektívnu zodpovednosť

29.11.2020 18:55

Policajti by mohli objektívnu zodpovednosť využívať pri porušeniach ustanovení o zákaze zastavenia a státia.

Francúzsko protesty oheň

Na protestoch proti policajnému násiliu vo Francúzsku zadržali 81 ľudí

29.11.2020 17:26

Zhromaždenia mali prevažne pokojný priebeh, avšak sporadicky ich sprevádzalo aj násilie a výtržnosti.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,739
Celková čítanosť: 4158899x
Priemerná čítanosť článkov: 2392x

Kategórie