Založ si blog

Kde bolo, tam bolo 2. – Čo je najhoršie na pandémii?

Čo nám kto chce ešte ukradnúť? Túto tvrdú otázku som si položila po rannom prebehnutí fb, kde svietila informácia, že pani advokátka Krajníková zakladá politickú stranu Právo Slovenskej republiky.

Dúhu si prisvojili LGBT komunity, slnko slniečkári, no a najnovšie právo na Slovensku by si chceli prisvojiť nenosiči rúšok.

 

Nikdy som nečítala veľa blogov,  teraz nečítam skoro nič. Ale včerajší malinovej blog som si prečítala, a plne s ním súhlasím. Píše o tlaku časti rodičov, vyvíjanom na návrat detí do škôl bez testovania, rúšok a obmedzení. Iste, na jednej strane sú práva detí vzdelávať sa, na druhej strane sú práva pedagogických a odborných zamestnancov na ochranu svojho zdravia. A ak máme veľkú časť učiteľov už nakazenú a početnú skupinu učiteľov v staršom veku, mnohých s chronickými chorobami, potom je riziko úmrtia či závažného poškodenia zdravia v prípade ochorenia na koronu pre nich vysoké. Pritom štát čuší ako voš pod chrastou, čo sa týka odškodňovania ľudí, ktorí sa nakazili v práci. Respektíve objavujú sa vykrúcania od zodpovednosti, že zamestnanec by musel preukázať, že sa nakazil práve v práci, čo nie je reálne. Takže zasa raz by obete doplácali na páchateľov. Lebo nákaza sa šíri len preto, že tu máme skupinu nezodpovedne a bezohľadne konajúcich.

Ja kopem za tých, ktorí v živote ťahajú za kratší koniec, robila som tak po celý čas písania môjho blogu.

A tak som sa rozhodla prerušiť mlčanie a pár slov k tomu dodať.

 

Ani ja nie som za plošné testovanie, pretože ísť kamsi stáť v skupine ľudí potenciálne nakazených, dať si odoberať vzorku testami pochybnej validity bez reálnej výpovednej hodnoty pokladám za hlúpy nápad. Už prvé testovanie pod nátlakom ma viedlo ku spísaniu trestného oznámenia na premiéra, a teraz by som ho rovno podala, ak by opätovne vydieral. A rovnako by som ho podala aj voči zdravotníkovi, ktorý by také „vyšetrenie“ robil, lebo po minulom raze mi po odbere vzorky opakovane tiekla z nosa krv a mala som bolesti v nosnej diere viac ako týždeň. Neznášam vyhrážky a nečestnosť. Som Vodnár a Drak, so mnou vyjdete po buď dobrom a čestne, alebo nijako.

 

Iba niektorí majú práva? 

V prvom rade si uvedomme, že tu nie sú dve skupiny ľudí, z ktorých jedna má právo a druhá ho nemá. Lebo nárok kohokoľvek z nás nenosiť rúško zakladá zároveň aj našu zodpovednosť za všetky následky, ak niekoho v takej situácii nakazíme. Takže ak mám právo chodiť kade-tade bez rúška, potom mám i povinnosť hradiť všetky s tým spojené škody – od úhrady ušlej mzdy kolegom v práci, ak ich dostanem do karantény, aj ušlého zisku zamestnávateľovi, aj úhrady liečebných nákladov za seba a za všetkých, ktorých svojou nedbalosťou v ochranných opatreniach nakazím. Lebo niet dôvodu, aby sme sa skladali na liečbu ľudí, ktorí si zavinia čosi vlastným nezodpovedným konaním – to predsa už dlhšie platí aj u nás. Hradia si náklady ľudia, ktorí padnú kdesi ožratí, alebo sa stratia v horách a porania sa tam. Tak prečo by to nemalo platiť na tých, ktorí vlastnou nezodpovednosťou ochorejú na koronu?

Právo má skrátka i tá druhá skupina ľudí, ktorí sa cítia ohrození koronou vzhľadom ku rizikovým faktorom. Odkiaľ sa berie tá bludná predstava, že oni sú povinní rešpektovať vaše práva bezvýhradne, a vy ich práva rešpektovať nemusíte?! Pani právnička by vám mala povykladať, že aj zodpovednosť za škodu so sebou pre vás nesie vaše rozhodnutie chodiť bez rúška, posielať deti do školy bez rúška. A ak by vám vykladala, že nikomu nič platiť nemusíte, tak akurát potvrdí to, čo si o nej myslím, že jej zrejme nejde o žiadne právo a spravodlivosť pre všetkých, ale o úplne iné veci. Osobne sa netajím tým, že sa desím predstavy, ako by pani právnička nastúpila do nejakej verejnej funkcie, keďže jej komunikačný prejav som mala možnosť opakovane mediálne počuť.

 

Matovič pomaly ešte i počasie naviguje…

Podľa predstav niektorých, teda. Ľudia reagujú nelogicky, až úplne iracionálne podaktorí. Na fb ráno bol i príspevok, v ktorom akási pani – označila sa ako  „nasraná matka“ – sa pohoršuje nad tým, že v tlačive do školy pre dieťa má uvedené, že v prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť stíhaná. Dala som tam otázku, v čom že spočíva Matovičova vyhrážka podľa nej. Lebo to tlačivo ľuďom len pripomína ich povinnosti. Zákonná povinnosť predsa nevzniká uvedením informácie na tlačive v škole, ale platnou legislatívou – a tá u nás už hodne dlho v tomto smere existuje. Jej neznalosť nikoho neospravedlňuje pred sankciami. Však stíhanie za nepravdivé údaje, ktoré poskytnete v úradnom kontakte, predsa nevymyslel Matovič. Skutočne je potrebné v tejto situácii uvažovať triezvo – je rovnosť práv pred zákonom – takže vaše právo nenosiť rúško je rovnocenné právu iného človeka nedať sa vami ohroziť, ak ste prenášač nákazy. A niektoré z práv sú dokonca prioritné, konkrétne právo na ochranu zdravia a života zbavuje dokonca trestnosti i pri neposkytnutí prvej pomoci inému, ak by to ohrozilo vaše zdravie a život. Takže by bolo určite náročné – ak nie nereálne – v súdnom konaní sa vyviniť z náhrady škody v takej situácii.

Ak niekoho nakazíte, potom nie Matovič vás potrestá, ale hovorí o vašej zodpovednosti už dávno existujúca legislatíva. Oháňať sa ľudskými právami znamená, že vieme, čo sú ľudské práva, aj aké povinnosti s nimi súvisia. Lebo neexistuje právo bez povinnosti. Viete, už len čakám, kedy vytiahnu so svojimi právami pacienti s infekčnými a prenosnými chorobami, že oni sa nenechajú obmedzovať nijakými pravidlami karantény. A veď nech ostatní dostanú infekčnú žltačku, čože je na tom, však sa na ňu ani nezomiera, a keby aj, veď ľudia umierajú na kadečo, nie? Alebo nech si ostatní cvičia imunitu, aby ju nedostali…

 

Na margo škôl ešte…

Niektorí rodičia odrazu vypisujú ako ich deti potrebujú socializáciu a doma trpia a potrebujú ísť do školy okamžite. Len na margo veci pripomeniem, že nie tak dávno rodičia odušu bojovali, aby mohli deti učiť sami doma i na druhom stupni a na učiteľov sa už pri náznaku, že by im mali aspoň trochu dorovnať ich ponižujúce platy,  zniesla vlna závistlivých rečí, že čože je to učiť deti a robiť v škole pár hodín. Nuž aspoň na to je korona rozhodne dobrá, že niektorí rodičia zisťujú, že ich deti sa v škole socializujú, aj učia niečo zmysluplné a že by asi sami učiteľa nerobili ani pri ďaleko, ďaleko lepších platoch, ako sú teraz v školstve.

Všetko zlé je na niečo dobré. Ak sa deti učia doma (presnejšie, len druhý stupeň a SŠ, lebo MS a prvostupniaci stále do školy chodia), tak je to i šanca naučiť deti zodpovednosti v prístupe ku povinnostiam, samostatnosti a aktívnosti v učení. Niekedy je skrátka situácia v našom živote náročná, nevieme ju zmeniť a mali by sme dokázať v nej vidieť aj jej pozitíva – aj to môžete práve teraz svojim deťom ukázať.

 

Otvorene hovorím, nedávam veľkú šancu tomu, že ľudia pokrikujúci ako nechcú nosiť rúška sa zrazu stanú zodpovednejšími a ohľaduplnejšími. Pravdaže, nie je to pohodlné nikomu z nás nosiť rúška – obmedzujú dýchanie, rosia sa s nimi okuliare. Lenže ak má rúško šíriteľ nákazy, tak aspoň zmierni riziko prenosu na iných, lebo odstránil by ho len respirátorom vysokej triedy, alebo karanténou počas infekčnosti.

Myslím, že to celé odmietnutie byť ohľaduplný voči iným a chrániť ich nosením rúška je proces, ktorý nám ukazuje, ako zvrátene sa posúvame hodnotovo v tejto spoločnosti – ako nezdržanlivo a necitlivo voči iným sa nastavujeme. Lebo v niektorých krajinách je neprijateľné i to, aby človek pri chrípke soplil, chriakal a kašľal dookola seba aj v autobuse – a nosia rúško aj pri bežnej chrípke.

Užívanie si bezzábranovo a za akúkoľvek cenu, bez ohľadu na ostatných – to je presne ten princíp, ktorý táto spoločnosť znormálňuje. Stáva sa necitlivou voči hranici čestného konania a prejavuje sa to v rôznych situáciách. Možno nevidíte prepojenie trebárs medzi neverou a fenoménom klesajúcej ochoty k zodpovednosti v spoločnosti, ja ho vidím. Udržiavanie nezrelosti, vedenie ku individualistickej egoistickej orientácii s dôrazom na užívanie si bez zábran a bez akéhokoľvek ohľadu na iných ľudí.

Chybu spravil Matovič v lete, keď dovolil nekontrolované prevláčanie sa ľudí na zahraničné dovolenky a svadbovanie a následnou benevolenciou namiesto postihovania tých, ktorí nákazu šírili nezodpovedným konaním. Mohli sme byť inde teraz, podstatne menej mŕtvych a menej chorých mohlo byť. Lenže to už teraz nezmeníme.

 

Otvorene

– nie pandémia je to, čoho sa v tejto situácii najviac máme báť. Lebo ľudstvo prekonalo mor, pandémiu španielskej chrípky, no kadečo. Bojím sa ľudskej hlúposti a bezohľadnosti v  týchto časoch. Práve ony sú podľa mňa na pandémii to najhoršie…

 

 

Elena 22.11.2020

 

 

P.S.:

Očkovať sa dám výhradne ruskou vakcínou.

Možno sa nás nájde viac takých – tak by sme mohli hromadne požiadať vládu, aby pre nás zadovážila ruskú vakcínu, ak by bolo očkovanie povinné.

 

K diskusii: DavidC – ako Vodnár uvažuj logicky, podľa tej argumentácie by mali behať vonku i ľudia so žltačkou, však nech sedia doma tí, čo sa nechcú nakaziť…

Aká je pravda 7. – Fiflena a mažoretka. . .

16.06.2021

Ach, veď nech sa fintia fifleny, keď ich to baví. A mažoretky nech poskakujú, keď chcú. Sme rôzni – líšime sa vzhľadom, postavením, majetkom, hodnotami, takže sú pre nás dôležité rôzne veci – hovorím zhovievavo. Neposudzujem ľudí podľa výzoru, postavenia, majetku – a nepúšťam do svojho života ľudí, ktorí podľa toho posudzujú. Niektorí [...]

Aká je pravda 6. – Ospravedlní sa rakúska veľvyslankyňa verejne?

13.06.2021

No, ako som povedala v minulom blogu – havrany potrebovali moju pozornosť. Lebo na správu o havranoch som natrafila. Ako tu 25.mája tento rok niekto z Rakúska nabehol cez hranice rovno na Chránené vtáčie územie u nás a strieľal do havranov. Informáciu o tom prípade priniesol časopis Poľovníctvo a rybárstvo 7.6. 2021, v článku v linku sa píše [...]

Aerian 6. – Čas búrok. . .

13.06.2021

Za oknom v šere rána ticho spievajú vtáci. Šedastomodrá obloha svitaním čoskoro zbledne, a potom sa náhle rozžiari slnkom. Možno, lebo pršalo väčšinu noci povedala som si – a veru vyšlo, jeho prvé lúče už zlátia krajinu. Bretku mi namiesto Havranej doliny Zámer sveta opakovane prisúval – nakoniec tam i čarokrásne modré vážky vytiahol – ale odolala [...]

Nina-Khrushcheva-1

Chruščovová: Kovbojský štýl na šéfa Kremľa neplatí

16.06.2021 23:56

„Keď máte Putina za stolom, tak je to vždy lepšie, než keď vás pri každom kroku omína - ako hnisajúci tŕň v päte,“ hovorí pre Pravdu na profesorka newyorskej univerzity New School Nina Chruščovová.

Liptovská Lúžna, medveď

Šelma muža asi nepočula. Medvede sa v okolí dediny premávajú bežne

16.06.2021 22:25

V malebnej obci Liptovská Lúžna natrafili na šelmu už mnohí, no až keď medveď zabil muža, prepadol ich skutočný strach.

Petržalka / Bytovka / Panelák / Hasiči / Požiar /

V bratislavskej Petržalke zomrelo po páde z 11. poschodia dieťa

16.06.2021 20:25

V tejto súvislosti začal vyšetrovateľ piateho bratislavského okresu trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

globsec korčok

Ministri zahraničných vecí V4 hovorili na Globsecu o pandémii a budúcnosti EÚ

16.06.2021 19:24

Ivan Korčok konštatoval, že jednotlivé členské krajiny neboli na koronakrízu pripravené.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,024
Celková čítanosť: 5083117x
Priemerná čítanosť článkov: 2511x

Kategórie