Založ si blog

DNES 106. – Kedy padne prvý výstrel tejto vojny?

Otáznik visí len nad tým, KEDY dôjde ku priamemu a ostrému vojenskému zásahu proti migrantom na hraniciach Európy. Otázka nestojí tak, ČI k nemu vôbec dôjde – som si istá, že skôr či neskôr k tomu Európa pristúpi.

 

Prečo nastúpi armáda?

Je naivné očakávať, že európske hranice ochránia policajti a že dokážu valiace sa davy migrantov úspešne prijímať Nemci donekonečna, či že to zvládnu v prípade núteného prerozdeľovania aj ostatné krajiny Európy. Toto je prechodný stav, ktorý preukazuje významnú nestabilitu Európskej únie v konaní, ale aj názorovo a hodnotovo.

Rovnako je naivné očakávať, že zúbožení vlastní občania migrantov prijímajúcich krajín pokorne sklonia hlavy a strpia scestnú predstavu Európskej únie na „trvalé prídely ľudí, ktorí idú za lepším životom“ na úkor ich samých. Ak sa spoločnosť, plná ľudí v zlej sociálnej situácii, náhle a masovo snaží prijať veľké počty ľudí s úplne odlišnou kultúrou, ktorých nedokáže dostatočne integrovať, a smerovať financie im, tak možno hovoriť jednoznačne o narastajúcom riziku násilností.

Koniec – koncov, armáda už teraz istým spôsobom do riešenia migrantskej krízy zapojená je. Je naozaj len otázkou času, kedy nájdu európske krajiny na zhodu pri jej oficiálnom a dlhodobom zapojení do ochrany hraníc, uzavretých pred migrantmi.  A kedy potom bude nútená priamo vojensky zasiahnuť.

 

Čo bude ďalej s migrantmi, ktorí sa sem snažia dostať?

Nemecko skôr či neskôr svoje hranice zavrie. Ostatné krajiny nepochybne tiež – Európa nie je nafukovacia. Migranti sa snažia manipulovať nami už teraz, správajú sa nerešpektujúco, agresívne a protizákonne – bezohľadne prelamujú ochranné ploty, násilím sa snažia dostať výlučne do krajín s dobrou životnou úrovňou. To skutočne poukazuje na charakter ich migrácie.

To, že by sa tie davy dobrovoľne otočili a vrátili domov, zrejme nikto realisticky neočakáva. Skôr možno čakať, že sa budú domáhať vstupu sem za každú cenu, aj násilne. Tragické je, že sa snažia zneužívať na manipuláciu deti. Boli schopní deti použiť ako živé štíty, čo asi môžeme očakávať v situácii, ak im prístup definitívne odmietneme a hranice uzavrieme?

Takže nastane problém.

 

Čo bude ďalej s migrantmi, ktorí sem už prišli?

Zlé je, že tí migranti, ktorí do Európy už prišli, z môjho pohľadu situáciu budú iba zhoršovať. Nepôsobia dojmom, že by sa chceli prispôsobiť životu v tejto kultúre a od začiatku nerešpektujú pokyny polície, porušujú zákony.

Je potrebné zaviesť jasné a bezpečné pravidlá toho, ako sa má správať každý človek prijímajúci láskavosť vo forme možnosti zostať na území inej krajiny – tzv. „novej vlasti“.Je potrebné s nimi oboznámiť migrantov už pri vstupe. Ak sa chce niekto v novej krajine usadiť, musí sa prispôsobiť jej podmienkam, jej platnej legislatíve, aj sociálnej a kultúrnej orientácii. Je to potrebné dôsledne vysvetliť nielen migrantom, ale hlavne „pomáhajúcim“ ľudskoprávnym organizáciám. Aby migrantov nenavádzali na obchádzanie zákonov, či neposkytovali im návody na unikanie legálnemu vyhosteniu.

A samozrejme – je potrebné verejne informovať o migrantskej kriminalite a páchateľov okamžite trvale deportovať. Nemožno také činy zastierať „pre zlepšenie imidžu migrantov“, inak sa bude nedôvera a hnev ľudí v „prijímajúcich“ krajinách veľmi rýchlo prehlbovať. Spoločnosť, ktorá by čelila ich kriminalite a tutlala ju namiesto účinného a otvoreného riešenia, zároveň bude čeliť aj narastajúcej nespokojnosti svojich vlastných občanov. Umlčiavanie nespokojných ľudí zastrašovaním a represiou zo strany štátu len zosilní už aj tak zlú situáciu, celkové napätie v spoločnosti. Nemecko je jasným príkladom toho, že to takto smeruje.

V krajinách, v ktorých sa už pred desiatkami rokov migranti usídlili, sú podľa popisu médií moslimské komunity zdrojom čoraz väčších problémov – ako inak môžeme nazvať nielen neschopnosť a neochotu týchto ľudí prispôsobiť sa spoločnosti a kultúre svojej „novej vlasti“, ale aj vytváranie „no go“ zón, území pod vládou gangov, či hromadných agresívnych protestov za „právo šaríja“.

Otázne je, ako sa budú títo prichádzajúci ľudia správať v civilizovanej spoločnosti. Ich hodnoty sú úplne odlišné – voči nám sa už teraz správajú neférovo, snažia sa manipulovať. Sprvu tu šli len mladí muži, po otvorenej kritike od ľudí na nich sa zrazu v davoch objavili malé deti a tehotné ženy. Boli schopní prehadzovať cez plot svoje vlastné deti, bez ohľadu na ich zranenia či ohrozenie na živote. Ako sa asi budú správať tu, k našim deťom?

A to sme si ešte nezažili situáciu podľa predstavy „Mutti Merkel“, že by migranti museli nútene „vymigrovať do krajín, v ktorých nechcú zostať ani v  najhoršom sne“. Ak teraz podpaľovali stany, v ktorých si mali sami uchrániť životy a zdravie svojich detí pred zimou, čo by asi začali vystrájať tu, ak by sa im čokoľvek znepáčilo?

Úvahy o tom, ako potrebujeme migrantov s ich masívnou pôrodnosťou a expanziou, aby živili starnúcu európsku populáciu, sú absurditou. Ak toto vyhlasujú ako riešenie nejakí ekonómovia, tak by sme ich mali od ekonomiky dať rýchlo preč dopadli by sme s nimi zle, podobne ako s tým statikom, ktorý projektoval padajúce budovy. Je to starý známy princíp pyramídovej hry, ktorý sa nám tu zasa raz niekto snaží natĺcť do hlavy ako úžasný nápad. Veď kto bude potom za niekoľko desiatok rokov živiť tú obrovskú masu starnúcej migrantskej populácie? Nie, mýlite sa, neboli by to niekoľkonásobne väčšie davy migrantov – postačí sa rozhliadnuť na kontinente pre poučenie, ako by to mohlo dopadnúť – Srbi by pre nás mali byť varovným príkladom.

 

A čo bude ďalej s Európskou úniou?

Je skutočne nedomysleným krokom nekontrolované a neregulované prijímanie ľudí, ktorí sa zrazu rozbehli za pohodlným životom v Európe (hoci roky na tom istom území a v tej istej politickej situácii doteraz žili). Úplnou hlúposťou je následne nanucovať členským krajinám migrantov, ktorých si napozývala Merkelová do Nemecka.

A to, že by ich mohli úplne legálne nasledovať ďalšie davy ich početných príbuzných, sa stáva z môjho pohľadu závažnou hrozbou pre sociálny mier v každej spoločnosti, ktorá masy migrantov príjme. Súčasná politika predstaviteľov Európskej únie, ktorá popisuje valiace sa davy migrantov ako obete a vytvára pre nich nadštandardne priestor v Európe, zároveň robí obete z vlastného obyvateľstva. Zlá ekonomická a sociálna situácia mnohých ľudí vo vyspelých krajinách Európy, ktorá sa kumuluje už nejakú tú dobu, tomu skutočne len nahráva. Máme vysoké počty nezamestnaných, aj chudobných pracujúcich ľudí – tzv. „working poor“. Máme viaceré skupiny, ktoré sú sociálne vylúčené aj v našej vlastnej spoločnosti – a tým je potrebné poskytovať intenzívne pomoc. V tejto situácii brať k nám masy nevzdelaných, ťažko integrovateľných ľudí, putujúce sem za lepším a pohodlnejším životom pre svoje početné rodiny, je tragédia.

Úplne absurdná je v tomto smere mediálna manipulácia, poukazujúca na úžasný prínos migrantov pre spoločnosť (napríklad v Taliansku – článok v denníku Pravda Päť miliónov prisťahovalcov „uživí“ 620 tisíc talianskych penzistov z 24.10.2015. Podľa tejto logiky – ak príjmu 25 miliónov prisťahovalcov, tak hádam budú môcť ísť do dôchodku už aj v 40-ke všetci Taliani???!!). Nielenže takéto informácie spletajú dokopy terajších migrantov s výkonom zahraničným pracovníkov, ktorých prínos nikto nespochybňuje, ale ľahko si vyrátate, že pracuje len každý piaty z nich. Pritom každý z nich si zároveň privedie niekoľko rodinných príslušníkov či prídu za ním. Seriózne by bolo vyrátať reálne aj výdavky na nich a ich rodiny a pravdivo ich uverejniť, pretože mediálne zavádzanie a „skrášľovanie“ u ľudí len posilňuje nedôveru aj nechuť migrantom akokoľvek pomáhať.

Slovincom trvalo mesiac, kým prišli k rozumu  – od hrdinského vykrikovania „akou sú ľudskou a migrantom otvorenou krajinou“ k ostrému vyhláseniu, že „žiadajú okamžité opatrenia“, inak sami podniknú kroky. A podobne aj ďalšie krajiny víkendového stretnutia žiadajú od Európskej únie riešenie situácie – ako požiadavka padali také slová ako „bezodkladnosť“ a „operatívnosť“.

Ak sa Európska únia okamžite nedokáže zjednotiť na rozumných krokoch (ktorými určite nie je bezhraničné otvorenie hraníc Nemecka a potom lifrovanie svojich žiadateľov o azyl iným krajinám proti ich vôli), tak jej hrozí rozpad veľmi skoro. Aj tak to už mala nahnuté v očiach obyvateľstva viacerých krajín – a toto môže byť tou osudnou kockou domina, ktorá to všetko povalí. Voľby v Poľsku by mali byť tým, ktorí rozhodujú „zvrchu od eurostola“ a myslia si, že môžu veľkopansky a svojvoľne rozhodovať o osudoch ľudí a ich rodín v členských krajinách, jasnou a reálnou výstrahou.

 

Čo bude ďalej s nami?

Našťastie – my nič také ako hordy migrantov na nás pracujúcich nepotrebujeme. Doma máme obrovskú masu ľudí, ktorí dlhodobo nepracujú – práve tých je potrebné u nás zamestnať. Prinesie to prílev financií, rast HDP. Takže všetci ekonómovia a iní odborníci, aj všetky ľudskoprávne organizácie, nech zamerajú svoju pozornosť a sily na nich.

Ak nás Európska únia núti prijať migrantov, nuž mali by sme sa držať našich platných zákonov – legálne, t. j.v zmysle platnej slovenskej legislatívy majú dostať štatút utečenca u nás výlučne tí migranti, ktorí sa na Slovensko prepravili letecky priamo zo Sýrie.

Je nehorázne, ak vynakladáme (u nás doma i v rámci EÚ z nášho spoločného rozpočtu) prostriedky na migrantov aj výlučne ekonomických – ktorí si tu „de facto spravia pekný niekoľkomesačný bezplatný výlet“ a potom ich zadarmo odvezieme domov. Im sa takto správať znovu a znovu oplatí. A my sme nútení im „pomáhať“.

Sme pritom na Slovensku v situácii, že dôchodky sa zvyšujú o 1,90 eura a na zvýšenie žobráckeho opatrovateľského príspevku či na dlhodobo sľubované zvyšovanie platov učiteľov zasa raz  „niet z čoho“.Premiér Fico nám vykladá ako chce táto sociálna vláda naše dobro. Avšak v rozpočte vláda práve poddimenzované rezorty opäť ešte okráda a dáva viac na „naše záväzky v NATO“. Veď sa pozrite na budúcoročný rozpočet, ľudia, toto naozaj chcete?

 

Ako možno situáciu účinne vyriešiť?

V prvom rade si povedzme, kto by situáciu riešiť mal. Až potom uvažujme o spôsobe riešenia..

Pôvodní vinníci procesu, ktorý to celé spustil, sú jasní. USA a viaceré európske krajiny s ich scestnou politikou „pomoci“, ktoré vytvorením nerovnováhy podporili vznik násilia či ekonomickej biedy v mnohých regiónoch. V súčasnej dobe majú vinu za existujúcu situáciu USA a ľudskoprávne spolky, „pomáhajúce utečencom za lepším životom“. Adekvátne riešenie situácie by bolo, že by sa Nemecko rozhodlo, koľko migrantov si ponechať chce – a ostatných na vlastné náklady by následne vrátilo pekne do ich pôvodnej vlasti.

Teda – aby som bola presná – Nemci už odsun migrantov aj začali. Lenže bežnými komerčnými letmi to nešlo, migranti vystrájali a robili scény aj v lietadlách. Migranti sa im skrývali, či falšovali lekárske správy, takže im termín deportácie aj prestali dopredu oznamovať. Navyše podaktoré webové stránky, ktoré majú „ľudskoprávny zámer pomáhať migrantom“ im radia, aby nerobili problémy na letisku, kde štátna polícia môže účinne konať. Majú začať vystrájať až v lietadlách, kde už polícia podľa medzinárodných dohôd nemôže konať, s cieľom aby boli vylúčení z prepravy. Deportáciu neprijatých migrantov preto Nemci boli nútení začať vykonávať vojenským letectvom – a celý ten cirkus s migrantmi ich len v tomto roku bude stáť 15 miliárd eur (podľa www.hn.online.sk/svet-120/migrantov-z-nemecka-deportuje-armada-sceny-v-komerčnych-lietadlach-koncia-946116).

A ďalšie miliardy sa vyskladáme my. Pretože z mocenskej pozície vedenie Európskej únie a Nemecko využívajú ) na riešenie nedomyslených krokov ich samých) naše spoločné peniaze z eurobalíka a snažia sa nás dotlačiť ku preberaniu zodpovednosti za ich nerozumné skutky. Takže v konečnom dôsledku nespravodlivo riešenie problému bude nakoniec predovšetkým v rukách krajín a ich občanov, ktorých sa príval migrantov priamo dotýka.

V druhom rade si preto povedzme ako situáciu riešiť.

Z môjho pohľadu predovšetkým je potrebné zahájiť intenzívnu informačnú kampaň v krajinách pôvodu migrantov, v  ktorej budú „potenciálni migranti“ pravdivo informovaní, že „Mutti Merkel“ im blahobyt nezaistí. A rovnako s tým je potrebné oboznamovať migrantov na hraniciach Európy. Že boli oklamaní. A že sú klamaní aj naďalej, pretože Nemecko plánuje ich nútený odsun do iných krajín, ktorých obyvatelia sami živoria a určite davy migrantov ochotne medzi sebou neuvítajú.

Zároveň je skutočne nutné okamžite uzavrieť hranice a podniknúť kroky na zaistenie platných zákonov v oblasti ochrany európskych hraníc. Takže armáda na hraniciach Európy bude určite nevyhnutná.

Súbežne je potrebné realizovať bezodkladné opatrenia aj voči tým migrantom, ktorí sú už v Európe. Je nutné okamžite zmeniť základnú európsku filozofiu legislatívy voči migrantom – aspoň dočasne. Nie je možné k týmto davom umožniť dovaliť sa ešte aj ich početným príbuzným – to by počty migrantov zniekoľkonásobilo. Nedokážeme ich uživiť, zamestnať, ubytovať, vzdelávať, integrovať do spoločnosti, ani odvážať naspäť – je to nad naše reálne možnosti personálne, materiálne, finančne.

Účelovo klame každý, kto nám tvrdí, že tu ide len o krátkodobú pomoc tým davom migrantov na preklenutie krízy v rizikových krajinách a následný návrat tých ľudí späť do ich vlasti. Neverím, že zasa niekedy sami z Európy dobrovoľne odídu. A to i v takom prípade, že v ich domovských krajinách zavládne ihneď mier na večné časy.

Jediné rozumné a účinné riešenie tejto situácie je preto z môjho pohľadu bezodkladný odsun všetkých migrantov z Európy – časť z nich so statusom migranta ekonomického do vlasti a druhú časť so statusom utečenca do táborov v susedných krajinách ich vlasti, aby sme ich mohli úspešne vracať do vlasti po zlepšení situácie v nej.Iba týmto krokom zastavíme prílev ďalších migrantov – ak si uvedomia, že pomocou z našej strany bude výlučne umožniť im poctivý život a poctivú prácu v ich rodnej vlasti.

To však bude znamenať nielen ďalšie rozsiahle finančné zdroje, potrebné na tento presun, ale aj kumuláciu ich agresivity a zvýšeného rizika obyvateľstvo ohrozujúceho konania. Takže armáda bude určite nevyhnutná aj vo vnútri Európy.

 

A čo dodať na záver?

Bez otvoreného dialógu niet dôvery a niet spoločnej cesty.

„Ak sú migranti obeťami sociálnej či politickej situácie vo svojej krajine, nesmieme sa nimi stať aj my“ –tieto múdre slová maďarského vodcu Orbána svedčia o jeho politickej prezieravosti a štátnickej múdrosti, predvídavosti.

Uvedomme si jedno – tank natretý na ružovo bude stále tankom – pravdu nemožno zastrieť prikrášľovaním. Nemožno nespokojnosť ľudí s vlastnou sociálnou situáciou v spoločnosti a na faktoch založené, oprávnené obavy občanov z migrantov, manipulatívne mediálne označovať ako xenofóbiu a extrémizmus a snažiť sa ich zastrašovať.  Rovnako nemožno ich nespokojnosť potlačiť armádou – ako s tým ráta materiál Perspektívy európskej obrany  2020, podľa ktorého sa čl. 222 Lisabonskej zmluvy vytvára „právna základňa pre nasadzovanie vojenských a militarizovaných jednotiek vnútroštátne v rámci krajín EÚ počas krízy“, t. j. voči protestom vlastného obyvateľstva, nespokojného so zúfalou sociálnou situáciou.     

 

S práskaním biča nad hlavou môžete hnať kravy z paše, ale nie svojich občanov.

 

Elena K. I.    Predná Hora, 25.10.2015

Kvapky krvi 7. – Prečo som petíciu proti sexuálnej učebnici SAV pre školy podpísala. . .

25.03.2023

Návrh na novú učebnicu sexuálnej výchovy na Slovensku ministerstvo školstva dostalo. Petícia proti nej na internete beží, a tak som si pozrela, o čo vlastne ide. Lebo materiálov k tomu, vrátane tej navrhovanej učebnice, bolo na stránke viac ako dosť [...]

Kvapky krvi 6. – Tuberkulóza a covid medzi nami

25.03.2023

Aj Svetový deň tuberkulózy včera bol. A ak si niekto myslí, že jej už môžeme zamávať a patrí u nás kamsi do minulosti, tak veru to celkom tak nie je. Tuberkulóza bola kedysi obávanou chorobou. Označujú ju ako chorobu sociálne slabých skupín, pretože jej nárast sprevádzal vojny a krízy. Nevyhýbala sa však nikomu, liečili sa na ňu aj mnohí známi umelci, mnohí z nich [...]

Kvapky krvi 5. – Humanitárna pomoc Juhoslávii i po 24 rokoch zostáva hnusným zločinom

24.03.2023

No veru, už bezmála štvrťstoročie uplynulo od „humanitárnej misie“ – presnejšie povedané od útoku NATO v Juhoslávii, ako pripomína článok v linku https://www.hlavnespravy.sk/zlocinecky-utocny-pakt-nato-presne-pred-24-rokmi-napadol-juhoslaviu-dosial-za-to-nikto-nebol-potrestany/3087402 Humanitárna pomoc NATO v podobe bombardovania trvala 78 dní. [...]

Pápež František

Pápež František rozšíril opatrenia na boj proti zneužívaniu v cirkvi

25.03.2023 22:02

Rozšíril ich pôsobnosť aj na laických lídrov a špecifikoval, že obeťami môžu byť maloletí i dospelí.

Izrael, protesty

Izraelský minister obrany vyzval vládu na pozastavenie reformy súdnictva

25.03.2023 21:57

Ide o prvý verejný nesúhlas s touto reformou z radov izraelskej vlády.

Mladí antifašisti protestujú proti mítingu Iniciatívy za slobodu slova.

Svedok opísal, ako mal obvinený advokát zabiť Daniela Tupého

25.03.2023 20:17

Čo sa stalo v osudnú noc? V kauze vraždy prehovoril jeden z útočníkov.

Vladimir Putin

Putin: Rusko rozmiestni v Bielorusku taktické jadrové zbrane

25.03.2023 18:57, aktualizované: 21:30

Ruský prezident zdôraznil, že Moskva krokom neporuší žiadne dohody o nešírení jadrových zbraní.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,539
Celková čítanosť: 7737889x
Priemerná čítanosť článkov: 3048x

Kategórie