Založ si blog

Poriadne ostro 7. – Na čo sme ešte nedostali odpoveď – a chceme ju. . .

Zdravotníci prišli ku generálovi Lučanskému až dve minúty pred šiestou večer. Hoci nájdený bol o cca 16, 40. To všetko sú údaje podľa oficiálnych zdrojov.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/573676-kauza-lucansky-sumar-udalosti/

Úradný záznam opisuje udalosti takto: „Dňa 29. 12. 2020 v čase medzi 16.30 až 16.40 došlo k pokusu o samovraždu u obvineného Milana Lučanského na cele č. 114.“

Autor záznamu píše, že cela sa nachádza na treťom podlaží. Počas nepravidelnej kontroly približne o pol piatej popoludní vizuálne skontroloval celu č. 114. Vysvetľuje, že časový interval dvoch po sebe nasledujúcich kontrol bol najviac tridsať minút.

Takže cca o 16.30 nezistil žiaden nedostatok. „Obv. ležal na posteli s hlavou pri okne a na moju kontrolu cez celový priezor reagoval zodvihnutím hlavy,“ hovorí záznam.

Približne o deväť minút už aj s ďalším zamestnancom väznice cez bufetové okienko Lučanského vyzvali, aby si zobral stravu. „Menovaný ani na opakovanú výzvu nereagoval, cez bufetové okienko som videl, že nehybne leží na posteli. Nakoľko bol však otočený nohami k oknu, kvôli plastovej zástavbe WC mu nebolo vidieť hlavu ani plecia,“ konštatujú zamestnanci väznice v oficiálnom dokumente.

Vošli do cely a teraz je záznam veľmi presný. „Zistili sme, že menovaný leží na bruchu s hlavou tesne nad čelom postele, okolo krku má jedenkrát otočenú ústavnú teplákovú bundu, ktorá bola uviazaná o hornú konštrukciu poschodovej postele.“

Lučanskému uvoľnili slučku z bundy, preložili ho na podlahu a snažili sa ho oživiť. Zavolali pomoc v rámci ústavu aj rýchlu zdravotnú pomoc, Lučanskému poskytli dýchanie z úst do úst, masáž srdca, o čosi neskôr použili aj defibrilátor. Rýchla zdravotná pomoc prišla približne o dve minúty šesť a o pol siedmej Lučanského previezli do nemocnice v Prešove.

 

Pokladáte túto dobu za obvyklú, ak berieme do úvahy že autom je RZP od ZVJS v Prešove cca 2 minúty?

RZP by mala dôjsť do 15 minút, no môžu byť na ceste prekážky, tak na sekundu to nemožno precizovať.  Na sekundu nie, ale HODINU A POL???!!!

Skutočne človek v takej závažnej zdravotnej situácii dostal pomoc zdravotníkov až po takej dlhej dobe? Aká asi bola šanca na prežitie po takej dobe – a o koľko ju znižuje takéto  – no neviem to slušne nazvať že aké – poskytovanie prvej pomoci zo strany väznice? To už ju asi rovno môžeme nazvať aj pomocou poslednou, nie?

Poučme pani ministerku, ktorá by mala vo veci vydávať záväzné predpisy a je zodpovedná za situáciu v rezorte

https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/425278-mozgove-prihody-rozhodujuci-je-cas/

Bez krvi, a teda aj bez kyslíka, vydržia mozgové bunky, neuróny, len asi 5 minút, potom začínajú odumierať.

Ak sa teda prívod krvi a kyslíka do mozgu rýchlo neobnoví, môže dôjsť k vážnemu trvalému poškodeniu alebo dokonca aj k smrti.

Na fb som sa dočítala, vraj zdravotníci nemohli poskytnúť pomoc generálovi Lučanskému skôr pre systém bezpečnostných dverí, že dlho trvá ten prechod cez ne. Prosím vás, to kto také hlúpe klamstvo vymyslel – však potom by boli všetci väzni v nebezpečenstve života?! Nikto z nich by napríklad infarkt nemal šancu prežiť – však kým by za hodinu a pol bezmála zdravotníci priputovali, hoci dve minúty cesty autom je RZP od väznice vraj… 

Podľa mňa týmto postupom, ktorý je tu popísaný, došlo ku porušeniu práva generála Lučanského na potrebnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 

 

Pani ministerka Kolíková.

Ak taký spôsob poskytovania prvej pomoci, akej sa dostalo v ZVJS v Prešove a a ký som popísala vyššie , v rezorte Vami vedenom v zariadeniach ZVJS praktizujete bežne, vyzývam Vás verejne a otvorene, aby ste to bezodkladne zmenili, lebo tým porušujete ľudské práva väzňov. 

 

A teraz sa pozrime na preeskortovanie generála Lučanského  do ZVJS BB.  Ako nás na stránke All for MIlan poučil istý pán riaditeľ nejakej väznice (netuším  či terajší alebo bývalý)

Pri strážení obvineného sa striedajú strážní – príslušníci ZVJS v 12 hodinových službách. Denne dva krát (ráno a večer) musí absolvovať služobné vozidlo ZVJS odvoz a dovoz príslušníkov ZVJS na výkon služby a taktiež zo služby. Do Prešova by to bolo Ráno 310 km, večer 310 km- spolu 620 km. 
Tiež dodal, že
 ZVJS je financovaná zo štátneho rozpočtu, mala by eskorty vykonávať hospodárne.
Preto sa pristupuje v takýchto situáciách k „preeskortovaniu“ do najbližšieho ústavu, dislokovaného k civilnému zdravotníckemu zariadeniu.
Je zbytočná polemika, či to mala byť Banská Bystrica, alebo Ružomberok, hospodárnejší z môjho pohľadu by to bol určite Ružomberok.

To boli jeho počty. A teraz tie moje.

ZVJS BB vyše 51 km od Ružomberku – dovoz a odvoz príslušníkov do služby a zo služby služobným vozidlom – navyše nezabudnime, že s obvineným nie je bachar v službe nepretržite, striedajú sa dva krát denne

Predstavte si také vyvážanie zo ZVJS v BB a  cestu v prípade príslušníkov  ZVJS  v Ružomberku po svojich domov, ale hoci i služobným autom do väznice vzdialenej necelý kilometer. Aký je tam rozdiel v nákladoch?!!! Rozdiel v dĺžke cesty vyše 50 km, rovnako prirátajme náklady na stratu času – lebo nikto sa nevyváža mimopracovne, ale beží mu pracovná doba do príchodu späť „zo služobnej cesty“. Koľko dní ho strážili, a aká je celková suma na túto situáciu vynaložená v ZVJS BB? Mohla by to byť slušná suma pre štátny rozpočet, ktorú by mal niekto uhradiť.

Postup eskorty rieši

Zákon č. 4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže https://www.epi.sk/zz/2001-4

(4) Eskortou sa na účely tohto zákona rozumie sprevádzanie a stráženie obvineného alebo odsúdeného spravidla ozbrojeným príslušníkom zboru s cieľom zabrániť ich úteku.

§ 50 (1) Eskortu obvineného je oprávnený nariadiť alebo vyžiadať

b) riaditeľ ústavu po súhlase niektorého z orgánov uvedených v písmene a), ak ide o pracovisko mimo ústavu alebo ak treba na návrh lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka zabezpečiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti; ak treba poskytnúť zdravotnú starostlivosť neodkladne, vyžiada sa súhlas dodatočne,

d) určený príslušník zboru v ústave v prípade eskorty do zdravotného zariadenia mimo ústavu, ak treba zdravotnú starostlivosť poskytnúť neodkladne.

Výkon eskorty vo vyžiadanej situácii zo strany iného zariadenia  v rámci preeskortovania zákon nešpecifikuje.

Spomenúť môžeme aj vyhlášku ministerstva spravodlivosti č. 427/2006, tá tiež nešpecifikuje preeskortovanie. Ale ako uvádza samotné vyjadrenie vyššie, má byť braná do úvahy hospodárnosť. 

Preeskortovanie väzňa zrejme nie je riadne legislatívne ošetrené, skrátka aj v tejto oblasti má pani ministerka bordel –  a mala konať hneď na druhý deň účinne, keď to zistila. No je možné, že ona sama má natoľko slabý prehľad v problematike rezortu ktorý vedie, že to doteraz sama ani nezistila.

Je to na trestné stíhanie tých, ktorí to zavinili – jedna i druhá záležitosť vyššie popísaná.

Riaditeľ väznice v Prešove sa pri takomto prístupe OBVINENÉHO  ku potrebnej zdravotnej starostlivosti nemal zdekovať z funkcie na druhý deň ráno, ale rovno ešte nočnou hodinou v ten deň.

Z funkcie by v tejto chvíli mala padať aj ministerka spravodlivosti, lebo žiadnu spravodlivosť nereprezentuje. Po včerajšku navyše mala vo veci zásadne konať – a nekonala. Akurát nám mediálne povykladala, ako je to OK, že generála Lučanského šli strážiť bachari z BB do nemocnice v Ružomberku. Takéto nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi nerieši? Veď výjazd príslušníkov ZVJS BB do Ružomberka a späť je vyše 100 km. A zo ZVJS v Ružomberku necelý kilometer, ak správne rátam, aj s návratom to sú kilometre dva. Násobí sa to dvakrát denne a počtom dní výkonu.

No čo, pani ministerka, ešte stále sa Vám to zdá v poriadku? 

Nie, nemám rada klamárov a klamstvá, a nemienim si na to zvykať. A tu nám klamú, klamú a klamú  v prípade smrti generála Lučanského čoraz viac.

 

 

Takže pani ministerka Kolíková – zdá sa Vám v poriadku spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti v ZVJS Prešov generálovi Lučanskému po jeho údajnom pokuse o samovraždu? S príchodom zdravotníkov k nemu po bezmála hodine a pol?  Zdá sa Vám v poriadku zastrešenie preeskortovania  v ZVJS BB  namiesto v ZVJS Ružomberok v čase hospitalizácie generála Lučanského v nemocnici v Ružomberku? Pokladáte za hospodárne, efektívne a účelné takéto nakladanie s verejnými zdrojmi vo Vami riadenom rezorte?

 

Elena

 

K diskusii

liečiteľ duší  Ďakujem. Aj mne je dobre známa. Len dodám pre tých, ktorí nie sú v obraze ohľadne pavúčích sietí v rezorte – pozrite si včerajšiu (15.1:2021) Infovojnu  – Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom   https://www.infovojna.sk/archiv/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom

Óóó 4. – Dokážeme sa s tým ako spoločnosť vysporiadať?

29.01.2023

Nadúmrtnosť na Slovensku je vysoká, dosiahla nárast až o 20 % https://www.napalete.sk/nadumrtnost-na-slovensku-dosiahla-takmer-20-percent/?fbclid=IwAR05L1IWGw1p7Z57o-2No3pH2-h0OcN-3gH_oGIkehogvBY2QB1pP3rJtwg Najvýraznejšie sa zvýšil počet úmrtí v decembri oproti päťročnému priemeru pred nástupom pandémie v Trenčianskom kraji (o 33 percent) a v Trnavskom kraji (o 21 percent). [...]

Óóó 3. – Aby mohli byť s dieťaťom. . .

28.01.2023

Plne podporujem petíciu, ktorú rozbehli matky, aby nebolo na Slovensku porušované právo dieťaťa byť v nemocnici so svojim rodičom. Túto ich iniciatívu podporujem – a viem čo a prečo píšem. Nech zdravotníci Bohu ďakujú, že nezaspomínam verejne na to, akú starostlivosť som videla, keď som raz pri preberaní môjho syna z nemocnice vošla pootvorenými dverami chodby [...]

Óóó 2. – Budeme krajinou predčasných dôchodcov?

28.01.2023

Títo fušeri, ktorí bez hanby chcú nám trčať na krku ešte tri štvrte roka, nepomáhajú veľkej skupine obyvateľstva v problémoch, do ktorých nás práve oni dostali. Nie ja som bola po Bruseli pokrikovať, ako bezodkladne máme odpojiť lacný ruský plyn – ale Heger. A nie ja som umožnila odpredaj lacno vyrobenej elektriny u nás, ale táto vláda. A keď už sme pri [...]

zelenskyj

Zelenskyj: Ukrajina potrebuje rýchlejšie dodávky zbraní

29.01.2023 21:55

Zelenskyj sa tiež vyjadril k účasti Ruska na olympijských hrách v Paríži v roku 2024.

Erdogan

Turecko by podľa Erdogana mohlo schváliť vstup do NATO pre Fínsko bez Švédska

29.01.2023 20:26

Turecko minulý týždeň odložilo na neurčito nové kolo rokovaní so Švédskom a Fínskom o schválení ich vstupu do Severoatlantickej aliancie.

273160688 1294091934388485 8413840614404756137 n

V noci môže byť do -15 stupňov, cez deň sa očakáva výrazné sneženie i vietor

29.01.2023 20:03

V pondelok môže silnejšie zafúkať na horách, ako aj na juhozápade Slovenska.

Eduard Heger, Richard Sulík, Boris Kollár

O dátume predčasných volieb sa má rozhodnúť v utorok. Kto chce skorší termín a komu vyhovuje až september?

29.01.2023 18:18

Boris Kollár a aj strana SaS už ale pripustili, že by mohli podporiť aj júnový termín. Prečo sa ponáhľať a aký je naopak argument na oddialenie predčasných volieb?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 2,498
Celková čítanosť: 7421780x
Priemerná čítanosť článkov: 2971x

Kategórie