Založ si blog

Poriadne ostro 7. – Na čo sme ešte nedostali odpoveď – a chceme ju. . .

Zdravotníci prišli ku generálovi Lučanskému až dve minúty pred šiestou večer. Hoci nájdený bol o cca 16, 40. To všetko sú údaje podľa oficiálnych zdrojov.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/573676-kauza-lucansky-sumar-udalosti/

Úradný záznam opisuje udalosti takto: „Dňa 29. 12. 2020 v čase medzi 16.30 až 16.40 došlo k pokusu o samovraždu u obvineného Milana Lučanského na cele č. 114.“

Autor záznamu píše, že cela sa nachádza na treťom podlaží. Počas nepravidelnej kontroly približne o pol piatej popoludní vizuálne skontroloval celu č. 114. Vysvetľuje, že časový interval dvoch po sebe nasledujúcich kontrol bol najviac tridsať minút.

Takže cca o 16.30 nezistil žiaden nedostatok. „Obv. ležal na posteli s hlavou pri okne a na moju kontrolu cez celový priezor reagoval zodvihnutím hlavy,“ hovorí záznam.

Približne o deväť minút už aj s ďalším zamestnancom väznice cez bufetové okienko Lučanského vyzvali, aby si zobral stravu. „Menovaný ani na opakovanú výzvu nereagoval, cez bufetové okienko som videl, že nehybne leží na posteli. Nakoľko bol však otočený nohami k oknu, kvôli plastovej zástavbe WC mu nebolo vidieť hlavu ani plecia,“ konštatujú zamestnanci väznice v oficiálnom dokumente.

Vošli do cely a teraz je záznam veľmi presný. „Zistili sme, že menovaný leží na bruchu s hlavou tesne nad čelom postele, okolo krku má jedenkrát otočenú ústavnú teplákovú bundu, ktorá bola uviazaná o hornú konštrukciu poschodovej postele.“

Lučanskému uvoľnili slučku z bundy, preložili ho na podlahu a snažili sa ho oživiť. Zavolali pomoc v rámci ústavu aj rýchlu zdravotnú pomoc, Lučanskému poskytli dýchanie z úst do úst, masáž srdca, o čosi neskôr použili aj defibrilátor. Rýchla zdravotná pomoc prišla približne o dve minúty šesť a o pol siedmej Lučanského previezli do nemocnice v Prešove.

 

Pokladáte túto dobu za obvyklú, ak berieme do úvahy že autom je RZP od ZVJS v Prešove cca 2 minúty?

RZP by mala dôjsť do 15 minút, no môžu byť na ceste prekážky, tak na sekundu to nemožno precizovať.  Na sekundu nie, ale HODINU A POL???!!!

Skutočne človek v takej závažnej zdravotnej situácii dostal pomoc zdravotníkov až po takej dlhej dobe? Aká asi bola šanca na prežitie po takej dobe – a o koľko ju znižuje takéto  – no neviem to slušne nazvať že aké – poskytovanie prvej pomoci zo strany väznice? To už ju asi rovno môžeme nazvať aj pomocou poslednou, nie?

Poučme pani ministerku, ktorá by mala vo veci vydávať záväzné predpisy a je zodpovedná za situáciu v rezorte

https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/425278-mozgove-prihody-rozhodujuci-je-cas/

Bez krvi, a teda aj bez kyslíka, vydržia mozgové bunky, neuróny, len asi 5 minút, potom začínajú odumierať.

Ak sa teda prívod krvi a kyslíka do mozgu rýchlo neobnoví, môže dôjsť k vážnemu trvalému poškodeniu alebo dokonca aj k smrti.

Na fb som sa dočítala, vraj zdravotníci nemohli poskytnúť pomoc generálovi Lučanskému skôr pre systém bezpečnostných dverí, že dlho trvá ten prechod cez ne. Prosím vás, to kto také hlúpe klamstvo vymyslel – však potom by boli všetci väzni v nebezpečenstve života?! Nikto z nich by napríklad infarkt nemal šancu prežiť – však kým by za hodinu a pol bezmála zdravotníci priputovali, hoci dve minúty cesty autom je RZP od väznice vraj… 

Podľa mňa týmto postupom, ktorý je tu popísaný, došlo ku porušeniu práva generála Lučanského na potrebnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 

 

Pani ministerka Kolíková.

Ak taký spôsob poskytovania prvej pomoci, akej sa dostalo v ZVJS v Prešove a a ký som popísala vyššie , v rezorte Vami vedenom v zariadeniach ZVJS praktizujete bežne, vyzývam Vás verejne a otvorene, aby ste to bezodkladne zmenili, lebo tým porušujete ľudské práva väzňov. 

 

A teraz sa pozrime na preeskortovanie generála Lučanského  do ZVJS BB.  Ako nás na stránke All for MIlan poučil istý pán riaditeľ nejakej väznice (netuším  či terajší alebo bývalý)

Pri strážení obvineného sa striedajú strážní – príslušníci ZVJS v 12 hodinových službách. Denne dva krát (ráno a večer) musí absolvovať služobné vozidlo ZVJS odvoz a dovoz príslušníkov ZVJS na výkon služby a taktiež zo služby. Do Prešova by to bolo Ráno 310 km, večer 310 km- spolu 620 km. 
Tiež dodal, že
 ZVJS je financovaná zo štátneho rozpočtu, mala by eskorty vykonávať hospodárne.
Preto sa pristupuje v takýchto situáciách k „preeskortovaniu“ do najbližšieho ústavu, dislokovaného k civilnému zdravotníckemu zariadeniu.
Je zbytočná polemika, či to mala byť Banská Bystrica, alebo Ružomberok, hospodárnejší z môjho pohľadu by to bol určite Ružomberok.

To boli jeho počty. A teraz tie moje.

ZVJS BB vyše 51 km od Ružomberku – dovoz a odvoz príslušníkov do služby a zo služby služobným vozidlom – navyše nezabudnime, že s obvineným nie je bachar v službe nepretržite, striedajú sa dva krát denne

Predstavte si také vyvážanie zo ZVJS v BB a  cestu v prípade príslušníkov  ZVJS  v Ružomberku po svojich domov, ale hoci i služobným autom do väznice vzdialenej necelý kilometer. Aký je tam rozdiel v nákladoch?!!! Rozdiel v dĺžke cesty vyše 50 km, rovnako prirátajme náklady na stratu času – lebo nikto sa nevyváža mimopracovne, ale beží mu pracovná doba do príchodu späť „zo služobnej cesty“. Koľko dní ho strážili, a aká je celková suma na túto situáciu vynaložená v ZVJS BB? Mohla by to byť slušná suma pre štátny rozpočet, ktorú by mal niekto uhradiť.

Postup eskorty rieši

Zákon č. 4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže https://www.epi.sk/zz/2001-4

(4) Eskortou sa na účely tohto zákona rozumie sprevádzanie a stráženie obvineného alebo odsúdeného spravidla ozbrojeným príslušníkom zboru s cieľom zabrániť ich úteku.

§ 50 (1) Eskortu obvineného je oprávnený nariadiť alebo vyžiadať

b) riaditeľ ústavu po súhlase niektorého z orgánov uvedených v písmene a), ak ide o pracovisko mimo ústavu alebo ak treba na návrh lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka zabezpečiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti; ak treba poskytnúť zdravotnú starostlivosť neodkladne, vyžiada sa súhlas dodatočne,

d) určený príslušník zboru v ústave v prípade eskorty do zdravotného zariadenia mimo ústavu, ak treba zdravotnú starostlivosť poskytnúť neodkladne.

Výkon eskorty vo vyžiadanej situácii zo strany iného zariadenia  v rámci preeskortovania zákon nešpecifikuje.

Spomenúť môžeme aj vyhlášku ministerstva spravodlivosti č. 427/2006, tá tiež nešpecifikuje preeskortovanie. Ale ako uvádza samotné vyjadrenie vyššie, má byť braná do úvahy hospodárnosť. 

Preeskortovanie väzňa zrejme nie je riadne legislatívne ošetrené, skrátka aj v tejto oblasti má pani ministerka bordel –  a mala konať hneď na druhý deň účinne, keď to zistila. No je možné, že ona sama má natoľko slabý prehľad v problematike rezortu ktorý vedie, že to doteraz sama ani nezistila.

Je to na trestné stíhanie tých, ktorí to zavinili – jedna i druhá záležitosť vyššie popísaná.

Riaditeľ väznice v Prešove sa pri takomto prístupe OBVINENÉHO  ku potrebnej zdravotnej starostlivosti nemal zdekovať z funkcie na druhý deň ráno, ale rovno ešte nočnou hodinou v ten deň.

Z funkcie by v tejto chvíli mala padať aj ministerka spravodlivosti, lebo žiadnu spravodlivosť nereprezentuje. Po včerajšku navyše mala vo veci zásadne konať – a nekonala. Akurát nám mediálne povykladala, ako je to OK, že generála Lučanského šli strážiť bachari z BB do nemocnice v Ružomberku. Takéto nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi nerieši? Veď výjazd príslušníkov ZVJS BB do Ružomberka a späť je vyše 100 km. A zo ZVJS v Ružomberku necelý kilometer, ak správne rátam, aj s návratom to sú kilometre dva. Násobí sa to dvakrát denne a počtom dní výkonu.

No čo, pani ministerka, ešte stále sa Vám to zdá v poriadku? 

Nie, nemám rada klamárov a klamstvá, a nemienim si na to zvykať. A tu nám klamú, klamú a klamú  v prípade smrti generála Lučanského čoraz viac.

 

 

Takže pani ministerka Kolíková – zdá sa Vám v poriadku spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti v ZVJS Prešov generálovi Lučanskému po jeho údajnom pokuse o samovraždu? S príchodom zdravotníkov k nemu po bezmála hodine a pol?  Zdá sa Vám v poriadku zastrešenie preeskortovania  v ZVJS BB  namiesto v ZVJS Ružomberok v čase hospitalizácie generála Lučanského v nemocnici v Ružomberku? Pokladáte za hospodárne, efektívne a účelné takéto nakladanie s verejnými zdrojmi vo Vami riadenom rezorte?

 

Elena

 

K diskusii

liečiteľ duší  Ďakujem. Aj mne je dobre známa. Len dodám pre tých, ktorí nie sú v obraze ohľadne pavúčích sietí v rezorte – pozrite si včerajšiu (15.1:2021) Infovojnu  – Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom   https://www.infovojna.sk/archiv/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom

A ideme 10. – Pani ministerka Kolíková, pošlite mi limuzínu. . .

10.05.2021

Veru, pani ministerka Kolíková, aj ja sa chcem voziť do práce a z práce limuzínou. Vraj treba, aby sa ňou viezol člen vlády – tak sa môžete povoziť so mnou – aspoň uvidíte, aké je to príjemné sa prevláčať kvôli obchádzke do práce každý deň hodinu tam a ďalšiu hodinu späť. O koľko času ma tým štát okradne – len preto, že ktosi neopravoval [...]

A ideme 9. – Čarovná skrinka. . .

10.05.2021

Matovič chystá „férové dane“. Tak prečo mám pocit, že to bude akurát tak snaha poctivo pracujúcich zasa raz o viac okradnúť? Presne tak totiž vidím solidárny systém na slovenský spôsob v oblasti zdravotníckej a sociálnej v dnešnej podobe – na spôsob čarovnej skrinky pre podaktorých spoluobčanov.. Majú pocit, že tam nemusia nič dať, a môžu z neho [...]

Človečina 8. – Výzva mamám. . .

09.05.2021

Byť mamou – to je veľká vec, odrazu svet sa inak točí, veď najkrajšia vec na svete sú drobné rúčky, detské oči, a nezdolá nás únava, keď pri posteli detí bdieme, že niet väčšieho bohatstva ako sú naše deti, vieme. Byť mamou – to je veľká vec, keď choré dieťa v noci stráži, boliestky fúka, tíši smäd a dar byť mamou si váži, dych lásky [...]

Islamský štát, Sýria, Rakka

V Bosne zatkli ženu podozrivú z financovania islamistov v Sýrii a Iraku

12.05.2021 20:01

Žena mala od roku 2013 posielať peniaze a podporovať svojho manžela, ktorý bol na významnej pozícii v skupine islamistických bojovníkov.

testovanie

Indická mutácia koronavírusu je na Slovensku

12.05.2021 16:49, aktualizované: 17:57

Hygienici identifikovali jeden úzky kontakt.

SR Bratislava NAKA Zásah Tipos BAX

Po šéfovi NAKA Zurianovi končí nečakane aj jeho zástupca

12.05.2021 16:41

Patrik Jurík odchádza na vlastnú žiadosť.

Ivan Korčok

Korčok odsúdil raketové útoky z Gazy, Izrael vyzval na zdržanlivosť

12.05.2021 15:54

Ide o najhoršie boje od vojenskej operácie izraelských obranných síl voči pásmu Gazy ovládanému islamistickým hnutím Hamas v roku 2014.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,985
Celková čítanosť: 4933198x
Priemerná čítanosť článkov: 2485x

Kategórie